MBS: Lãi quý III chỉ hơn 2,5 tỷ, giảm 94% so với cùng kỳ

Lê Hải

17:20 21/10/2015

BizLIVE - CTCP Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2015 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2014.

MBS: Lãi quý III chỉ hơn 2,5 tỷ, giảm 94% so với cùng kỳ
Trong quý III năm 2015, MBS ghi nhận tổng doanh thu 73,1 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, doanh thu môi giới, doanh thu tự doanh và doanh thu tư vấn đều ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. 
Đặc biệt, doanh thu tự doanh giảm mạnh (giảm 87%) so với cùng kỳ năm 2014 và chỉ đạt 5,79 tỷ đồng trong quý III năm 2015. Ngược lại, doanh thu khác quý III năm 2015 ghi nhận 33,6 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm của các mảng hoạt động chính.
Chi phí hoạt động kinh doanh không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2014 và ghi nhận 63,4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp là 7,1 tỷ đồng, giảm trên 66% so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III chỉ đạt 2,57 tỷ đồng, giảm 41,6 tỷ đồng (giảm 94%) so với cùng kỳ năm 2014.
Lũy kế 9 đầu năm 2015, MBS ghi nhận tổng doanh thu 218,9 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 30,7 tỷ đồng, giảm gần 54% so với cùng kỳ năm 2014.
Trong năm 2015, MBS đã đặt mục tiêu doanh thu 506,11 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2015, MBS chỉ hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận.
Theo giải trình của MBS, do tình hình thị trường trong quý III năm 2015 biến động mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ tiêu doanh thu trong quý.

LÊ HẢI

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine