May Việt Tiến đặt kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ trong 2014

Nguyên Minh

09:50 29/05/2014

BizLIVE - Trong 2014, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng lên 280 tỷ đồng. 

May Việt Tiến đặt kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ trong 2014

Ảnh minh họa

Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến vừa công bố nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014. 

Đại hội có sự tham dự của 159 người, đại diện cho hơn 25 triệu cổ phần, chiếm 89,98% vốn điều lệ. 

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Tổng công ty. 

Theo đó trong 2013, tổng doanh thu của May Việt Tiến đạt 4.789 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 248 tỷ đồng. Mức cổ tức chia cho các cổ đông là 30%. 

Trong 2014, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng lên 280 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến chia năm 2014 tối thiểu là 20%. 

Cổ đông cũng đã thông qua việc đầu tư 200 tỷ đồng trong 2014 để mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính. Cụ thể:

NGUYÊN MINH

Cùng dòng sự kiện

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine