Kiểm toán có “phù phép” lợi nhuận giúp PNC không?

Hồng Quân

08:08 06/07/2016

BizLIVE - Theo Thông tư 202, Mục 2, Điều 66, PNC phải điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết CJ CGV Việt Nam và ghi nhận ngay vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khoản lãi phát sinh từ giao dịch mua rẻ 21,7 tỷ đồng.

Kiểm toán có “phù phép” lợi nhuận giúp PNC không?

Ảnh minh họa.

Ngày 28/06/2016 CTCP Văn hóa Phương Nam (mã PNC) đã có công văn giải trình nguyên nhân chênh lệch kết quả kinh doanh trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 trước và sau kiểm toán.

Từ lỗ thành lãi nhờ thu nhập khác
Theo đó, sau kiểm toán kết quả kinh doanh năm 2015 hợp nhất của PNC chuyển từ lỗ 814 triệu đồng thành lãi sau thuế 3,9 tỷ đồng chủ yếu nhờ thu nhập khác tăng 21,7 tỷ đồng do kiểm toán ghi nhận khoản lợi thế thương mại/lãi phát sinh từ giao dịch mua rẻ từ ngày PNC chính thức tăng thêm 10% vào Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam – CJ CGV Việt Nam thành công ty liên kết là 21,7 tỷ đồng.
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2015 
Nếu không có khoản thu nhập khác, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PNC năm 2015 sau kiểm toán tăng lỗ thêm 16,2 tỷ đồng. Bởi dù doanh thu thuần tăng khi kiểm toán hồi tố phim và ghi nhận doanh thu nhưng lãi lỗ công ty liên kết chênh lệch 17 tỷ đồng do kiểm toán ghi nhận lỗ 10,8 tỷ đồng khoản sở hữu 20% của PNC đầu tư vào CJ CGV Việt Nam vào kết quả kinh doanh và PNC ghi nhận hợp nhất 20% theo kết quả kinh doanh của CJ CGV Việt Nam là lãi 6,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan đến chi phí quản lý ở công ty con thì lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PNC năm 2015 hợp nhất có thể tăng lỗ thêm 3 tỷ đồng, lên mức lỗ 25,6 tỷ đồng; và lợi nhuận trước thuế có thể giảm một khoản tương ứng 3 tỷ xuống còn 2,2 tỷ đồng – thấp hơn cả mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất của năm 2014.
Bởi kiểm toán có ý kiến ngoại trừ công ty con là Công ty TNHH Giải trí Truyền thông Phương Nam chưa ghi nhận đầy đủ chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm ước tính 3 tỷ đồng.
Như vậy, chỉ tính riêng phần ý kiến ngoại trừ của kiểm toán liên quan phần chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty con 3 tỷ đồng và nếu không có khoản lợi thế thương mại từ ngày PNC chính thức tăng thêm 10% vào CJ CGV Việt Nam thành công ty liên kết là 21,7 tỷ đồng được ghi nhận ở thu nhập khác, lỗ trước thuế hợp nhất năm 2015 của PNC có thể lên đến gần 20 tỷ đồng.
Liệu kiểm toán có “thổi” lợi nhuận giúp PNC không?
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của PNC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, ký phát hành ngày 26/06/2016.
Thuyết minh báo cáo tài chính trang 32 cho biết, PNC chính thức sở hữu 20% phần vốn góp trong công ty TNHH CJ CGV Việt Nam từ ngày 23/11/2015. Đồng thời, PNC đã ghi nhận một khoản lãi phát sinh từ giao dịch mua rẻ và qua đó lợi nhuận phát sinh sau ngày đầu tư vào công ty liên kết 21,7 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận phát sinh 21,7 tỷ đồng chính là khoản thu nhập khác tăng thêm được PNC giải trình là kiểm toán ghi nhận khoản lợi thế thương mại từ ngày PNC chính thức tăng thêm 10% vào CJ CGV Việt Nam.
Câu hỏi đặt ra rằng, vì sao PNC được ghi nhận khoản lãi này khi hợp nhất báo cáo tài chính? Bởi quan hệ giữa PNC và CJ CGV Việt Nam chỉ là đầu tư vào công ty liên kết, CJ CGV Việt Nam không phải là công ty con của PNC.
PNC đang áp dụng Thông tư 200 và; Thông tư 202 của Bộ Tài Chính hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 “báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con”.
CJ CGV Việt Nam chỉ là công ty liên kết và Thông tư 200 không có quy định/hướng dẫn nào liên quan đến ghi nhận lãi phát sinh từ giao dịch mua rẻ khi thực hiện kế toán đối với công ty liên kết.

Đối chiếu với báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ PNC phần liên quan đến đầu tư vào CJ CGV Việt Nam chỉ có 30,7 tỷ đồng, không có khoản lãi phát sinh từ giao dịch mua rẻ. Điều này phần nào xác nhận rằng không có việc ghi nhận lãi phát sinh từ giao dịch mua rẻ đối với hoạt động đầu tư của công ty mẹ vào công ty liên kết.

Nhưng, theo Thông tư 202, “Mục 2. Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu”, Điều 66, PNC phải điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết CJ CGV Việt Nam và ghi nhận ngay vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khoản lãi phát sinh từ giao dịch mua rẻ. Đây phải chăng là cơ sở của Kiểm toán để PNC được phép ghi nhận lợi thế thương mại 21,7 tỷ đồng vào báo cáo kết quả kinh doanh khi hợp nhất báo cáo tài chính dù CJ CGV Việt Nam là công ty liên kết; là mấu chốt để PNC năm 2015 từ lỗ thành lãi sau kiểm toán.

HỒNG QUÂN

Giá trong ngày

29.1

-1.5 (-4.9%)
Giá tham chiếu30.6
Giá mở cửa31.9
Giá cao nhất31.9
Giá thấp nhất28.5
Giá đóng cửa29.1
Khối lượng12,100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)10,799,351
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)314.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)258.0
P/E112.8
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,392.5
P/B2.8
Lợi tức cổ phiếu (%)5
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
13/12

29.10

1.50 (4.90%)

12,100351,950
12/12

30.60

2.30 (6.99%)

14,200446,930
11/12

32.90

2.45 (6.93%)

6,620223,110
08/12

35.35

2.65 (6.97%)

13,450484,050
07/12

38.00

1.00 (2.70%)

6,580249,790
06/12

37.00

2.00 (5.71%)

11,110393,180
05/12

35.00

0.00 (0.00%)

8,730304,040
04/12

35.00

0.00 (0.00%)

4,310151,620
01/12

35.00

1.70 (5.10%)

9,330322,000
30/11

33.30

0.00 (0.00%)

11,900376,620

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/10/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/09/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 05/09/2017 Thời gian thực hiện: 9h00, ngày 26...

07/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường...

21/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Sản chức vụ Thành viên...

21/07/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 21/07/2017Thời gian tổ chức: 21/07/2017Địa điểm tổ chức:  Văn phòng Công ty CP Văn Hóa Phương Nam – Lầu 1, 940 đường...

31/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần 2...

05/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố bổ nhiệm ông Lê Lam Viên chức vụ Thành viên HĐQT...

08/03/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng ...

06/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường...

10/02/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/01/2017 Ngày đăng ký cuối cùng : 12/01/2017 Thời gian thực hiện: 10/02/2017  Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP Văn Hóa Phương Nam – Lầu...

19/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

12/12/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016 với...

22/11/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/11/2016 Ngày...

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

19/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/08/2016 Ngày đăng ký cuối...

13/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến...

03/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

29/07/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

29/07/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng :...

15/07/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam được chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 15...

16/06/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tạm ngừng giao dịch trên HOSE từ ngày 16/06/2016 vì công...

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ngừng...

22/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

16/02/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt từ ngày...

04/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

01/12/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 01/12...

02/10/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/09/2015 Ngày đăng ký cuối cùng...

01/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất...

16/07/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015 Thời gian thực...

01/02/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoạt giữ chức vụ TGĐ từ...

22/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả kinh doanh 2014 - Giải ngân các khoản vay và hỗ trợ...

27/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền              : 09/06/2014Ngày...

27/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

16/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc vay 7.000.000 USD từ...

20/01/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thời gian thực hiện: sẽ thông...

15/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

08/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/04/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng : 08/04/2013 ...

27/03/2013

Niêm yết thêm

PNC: Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 981.335 cổ phiếu (Chín trăm tám mươi mốt...

28/12/2012

Phát hành cổ phiếu

PNC: Phát hành cổ phiếu - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/12/2012- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/12/2012 - Lý do và mục đích: Thưởng cổ phiếu. - Nội dung cụ thể:...

02/05/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

PNC: Thay đổi nội dung ngày thông báo cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông - Thông tin đã thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng...

26/04/2012

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

PNC: Điều chỉnh thời gian và bổ sung nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012Tải file dữ liệu...

26/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/03/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 03/04/2012...

06/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

14/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

30/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PNC: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 03...

24/06/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với...

23/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

25/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/02/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối...

17/12/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PNC: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ- Số CP quỹ trước khi thực hiện giao dịch: 188.890 CP- Số CP quỹ...

15/10/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PNC - Thông báo đăng ký mua lại 314.350 cổ phiếu quỹ Tên công ty: Công ty cổ phần Văn Hóa...

01/10/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

PNC - Thông báo đã mua 185.650 cổ phiếu quỹLinkdownload

03/08/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Thông báo giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Văn Hóa Phương Nam như sau: Tên công ty:...

20/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Thời gian: ngày 20/04/2010 Địa điểm: 940 đường 3 tháng 2, P.15...

25/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam (Mã CK: PNC) như sau: Ngày...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam