Không Red River Holding, Nhựa Ngọc Nghĩa trình kế hoạch lợi nhuận tăng 215%

Hồng Quân

17:38 23/03/2016

BizLIVE - Đại hội đồng cổ đông của Nhựa Ngọc Nghĩa sẽ quyết định mức chi trả cổ tức năm 2015. Nhựa Ngọc Nghĩa đang nắm giữ 4.004.078 cổ phiếu quỹ mà công ty nhận chuyển nhượng lại từ Red River Holding.

Không Red River Holding, Nhựa Ngọc Nghĩa trình kế hoạch lợi nhuận tăng 215%

Mâu thuẩn giữa NNG và Red River Holding phát sinh từ năm 2011 khi NNG bị lỗ 110 tỷ đồng.

Ngày 24/3/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (mã NNG) sẽ được tiến hành tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2015 chuyển nhượng Công ty Sữa và Bánh kẹo Hoàng Đế

Năm 2015, Nhựa Ngọc Nghĩa đạt 1.871 tỷ đồng doanh thu và 53,66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 đạt 127,4 tỷ đồng.

Năm qua NNG đã thành lập và hoàn tất góp vốn vào Công ty TNHH MTV Bao bì Quốc tế Ngọc Nghĩa (NNI) với quy mô vốn điều lệ 40 tỷ đồng. NNI đang trong giai đoạn hoàn tất việc xây dựng nhà xưởng và nhập khẩu máy móc thiết bị. Dự kiến khoảng tháng 6/2016 NNI sẽ có doanh thu đóng góp cho tập đoàn.
NNG đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần CTCP Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế cho nhà đầu tư khác sau khi tăng vốn từ 270 tỷ đồng lên mức 325 tỷ đồng.
Liên quan đến phân phối lợi nhuận năm 2015, NNG sẽ quyết định trong kỳ đại hội do hiện công ty đang giữ lượng cổ phiếu quỹ là 4.004.078 cổ phiếu mà NNG nhận chuyển nhượng lại từ cổ đông Red River Holding.


Năm 2016 sẽ đầu tư thêm mảng thực phẩm bằng lập thêm công ty

Năm 2016, NNG dự trình kế hoạch doanh thu thuần 2.140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 169 tỷ đồng, tăng 215% so với thực hiện năm 2015.
Theo NNG, năm nay, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất ngành mũi nhọn PET mà cụ thể là đầu tư cho công ty con NNI với ngân sách giai đoạn 1 khoảng 360 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NNG sẽ đầu tư thêm mảng thực phẩm bằng việc thành lập Công ty TNHH MTV trực thuộc NNG để mở rộng và phát triển ngành kinh doanh thực phẩm.
Nguồn tài trợ cho hoạt động đầu tư trong năm 2016 là vốn thặng dư từ hoạt động sản xuất kinh doanh và vay từ các tổ chức tín dụng khi cần thiết.
Năm 2016, dự kiến mức thù lao cho chủ tịch hội đồng quản trị là 280 triệu đồng/tháng.

HỒNG QUÂN

Giá trong ngày

10.5

0.7 (7.14%)
Giá tham chiếu9.8
Giá mở cửa10.5
Giá cao nhất10.5
Giá thấp nhất10.5
Giá đóng cửa10.5
Khối lượng120
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại52.92%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)48,245,922
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)506.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-634.7
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,697.9
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
16/10

10.50

0.70 (7.14%)

1201,230
13/10

9.80

0.00 (0.00%)

00
12/10

9.80

1.20 (13.95%)

100980
11/10

9.20

1.20 (15.00%)

2001,720
10/10

8.00

1.00 (14.29%)

9007,200
09/10

7.00

0.00 (0.00%)

042,534
06/10

7.00

0.00 (0.00%)

00
05/10

7.00

0.00 (0.00%)

00
04/10

7.00

0.00 (0.00%)

00
03/10

7.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

20/09/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao...

14/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

14/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

26/07/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không...

20/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ...

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (holding company).

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

26/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05...

25/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD năm 2016...

07/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc gia hạn...

07/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty Mẹ).

07/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

09/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

21/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành riêng lẻ trái...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

05/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

19/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

14/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016Ngày...

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2016.

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

21/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc trả...

19/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc tăng...

11/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều...

24/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

24/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

17/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

04/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức...

29/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập...

04/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao...

04/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc thay...

02/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

28/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

28/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

21/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn...

18/01/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố ông La Hoài Nam từ nhiệm...

29/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố bổ nhiệm ông La Bùi Hoàng...

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo hợp nhất Q3/2015.

11/09/2015

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố thay đổi giấy chứng nhận đăng...

14/08/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2015 Ngày giao dịch...

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

12/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc thành...

01/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển...

30/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố ông Jean Eric Jacquemin từ nhiệm...

15/07/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2015 Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến Đại hội...

25/04/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa công bố đã mua vào 4.004.000 cổ...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

03/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

31/03/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chính thức giao dịch cổ phiếu trên UpCoM: Số lượng chứng khoán đăng...

16/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng:...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam