Không còn đột biến từ đầu tư, MSI chỉ lãi gần 5 tỷ trong quý III/2016

Mai Hương

16:01 24/10/2016

BizLIVE - Quý III/2016, CTCK Maritime (MSI) đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về kết quả kinh doanh so với cùng kỳ năm ngoái. 

Không còn đột biến từ đầu tư, MSI chỉ lãi gần 5 tỷ trong quý III/2016

Ảnh minh họa.

Doanh thu hoạt động của MSI chỉ đạt 35,966 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do MSI không còn lãi đột biến từ bán các tài sản tài chính. Cùng kỳ, công ty lãi tới 52,467 tỷ đồng còn quý này MSI chỉ lãi có 996 triệu đồng.
Trong khi đó, các hoạt động cốt lõi của một công ty chứng khoán vẫn được MSI duy trì ổn định và khá tốt. Doanh thu hoạt động môi giới duy trì ở 12,45 tỷ đồng còn lãi từ cho vay và phải thu chứng kiến sự tăng mạnh, đạt 15,296 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 150%. 
Tuy nhiên với việc, lợi nhuận đầu tư suy giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế của MSI đạt 4,98 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ.
Tại thời điểm 30/9, MSI cho vay hoạt động margin 301,19 tỷ đồng và cho vay hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán 70,72 tỷ đồng. So với đầu năm, dư nợ margin của MSI giảm đáng kể từ 436,03 tỷ đồng xuống còn 301.19 tỷ đồng (giảm gần 30%).
Các khoản đầu tư đang chú ý của MSI tại thời điểm kết thúc quý III đang là MSB (81,53 tỷ đồng) và BCG (10,95 tỷ đồng), TLH (3,73 tỷ đồng).

MAI HƯƠNG