IVS: Quý I lợi nhuận chỉ vỏn vẹn 200 triệu đồng

Quỳnh Hoa

09:49 18/04/2015

BizLIVE -

Với kết quả này, lợi nhuận quý I/2015 của IVS giảm đến 90% so với kết quả cùng kỳ năm ngoái.

IVS: Quý I lợi nhuận chỉ vỏn vẹn 200 triệu đồng

Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2015, trong đó doanh thu đạt 6,5 tỷ đồng giảm 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

2 mảng có tỷ trọng doanh thu lớn nhất là Doanh thu từ hoạt động môi giới và Doanh thu khác giảm lần lượt là 37,2% và 36,3%.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21,9% từ 2.742 triệu đồng Quý 1/2014 lên 3.343 triệu đồng Quý 1/2015.

Mặc dù doanh thu từ hoạt động tư vấn tăng đáng kể 4 lần, nhưng không bù đắp được khoản suy giảm trên tổng doanh thu do có tỷ trọng nhỏ 7,3%.

Kết quả là lợi nhuận sau thuế của IVS chỉ vỏn vẹn 200 triệu đồng, giảm đến 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân được công ty đưa ra làm do thị trường chứng khoán từ đầu năm 2015 đến nay tiếp tục suy giảm cả về khối lượng và giá trị giao dịch, chỉ số VN-Index suy giảm.

Quý 1/2015 gần như chưa góp phần nào vào kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông IVS thông qua vào ngày 21/03/2015. So với kế hoạch lợi nhuận 38,8 tỷ đồng cả năm, IVS chỉ mới hoàn thành 0,5%.

Chỉ tiêu

Quý 1/2014

Quý 1/2015

Tỷ trọng trên tổng doanh thu

Chênh lệch

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh

8.472

6.506

 

-23,2%

Doanh thu hoạt động Môi giới chứng khoán

3.685

2.300

35,4%

-37,6%

Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn

632

919

14,1%

45,4%

Doanh thu hoạt động tư vấn

90

472

7,3%

424,4%

Doanh thu hoạt động lưu ký chứng khoán

87

95

1,5%

9,2%

Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản

670

612

9,4%

-8,7%

Doanh thu khác

3.307

2.108

32,4%

-36,3%

Chi phí hoạt động kinh doanh

3.064

3.010

 

-1,8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.742

3.343

 

21,9%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

2.665

152

 

-94,3%

Lợi nhuận sau thuế

2.004

200

 

-90,0%

Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I/2015 (đơn vị: triệu đồng)

QUỲNH HOA

Giá trong ngày

9.8

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu9.8
Giá mở cửa9.8
Giá cao nhất9.9
Giá thấp nhất9.8
Giá đóng cửa9.8
Khối lượng5,000
Giao dịch ròng NĐTNN-3,600
Room nước ngoài còn lại47.77%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)34,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)333.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)10.6
P/E926.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,081.3
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)3
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/12

9.80

0.00 (0.00%)

5,00049,360
14/12

9.80

0.10 (1.03%)

3,05029,885
13/12

9.70

0.00 (0.00%)

00
12/12

9.70

0.00 (0.00%)

1,70016,490
11/12

9.70

0.30 (3.00%)

5004,900
08/12

10.00

0.00 (0.00%)

1001,000
07/12

10.00

0.00 (0.00%)

1001,000
06/12

10.00

0.40 (4.17%)

1001,000
05/12

9.60

0.40 (4.00%)

3,10029,850
04/12

10.00

0.10 (1.01%)

3,10030,700

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

07/11/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30...

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

11/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy...

27/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) công bố bổ nhiệm ông Hao Dan chức vụ Chủ...

27/08/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

15/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

11/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hoàn chức vụ Phó...

11/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất...

15/05/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài từ...

10/05/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối là là 100...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

25/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 25/03/2017:1/ Miễn nhiệm:- Ông Lê Văn Minh, ông Nguyễn Duy...

25/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2017Ngày đăng ký...

20/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

08/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Tại Thị Kim Chung chức...

25/01/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung:...

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

20/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Đệ nhất Đại Việt - Mã chứng khoán: IVS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP...

20/12/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: An Xue Mei - Mã chứng khoán: IVS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0...

16/11/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11...

26/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy...

26/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch...

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016.

06/10/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2016Ngày đăng ký...

18/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

27/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

06/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2016Ngày đăng...

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

11/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ZHANG NAN- Mã chứng khoán: IVS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.244.200 CP (tỷ lệ 7...

07/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ZHANG NAN- Mã chứng khoán: IVS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 883.400 CP (tỷ lệ 5,49...

06/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ZHANG NAN - Mã chứng khoán: IVS - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 784.400 CP (tỷ lệ 4...

28/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Wang Shao Hua - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: IVS- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

18/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Liu He Li, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu từ ngày 18/3 đến 15...

12/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố bổ nhiệm thêm 2 thành viên HĐQT là người...

12/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

12/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

07/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

08/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Yang Junjie- Mã chứng khoán: IVS- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%...

26/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế...

26/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Đinh Thế Lợi chức vụ...

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

11/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

06/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2015 Ngày giao...

15/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

17/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

01/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố ông Bùi Quang Kỷ, phó TGĐ/Kế toán trưởng,...

01/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Dương Thu Hà chức vụ giám...

01/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng chức vụ kế...

21/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2015.Tải file gốc

21/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 12...

21/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Wang Shao Hua thay thế ông...

10/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

22/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

25/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế...

11/11/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày đăng ký cuối cùng: 05...

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

11/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

17/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

02/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông...

16/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

19/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố nghị quyết ĐHĐCĐ:File gốc

15/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Toại chức vụ chủ...

15/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian...

20/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

19/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2012

21/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2012 Ngày giao dịch không hưởng...

20/04/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

08/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

08/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

IVS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2011 Tỷ lệ phân...

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

21/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

17/10/2011

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS thông báo thay đổi tên giao dịch.Tên mới: Công ty Cổ phần Chứng...

14/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

IVS: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2011 - Tỷ lệ thực hiện ...

14/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

01/08/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng cổ phiếu niêm...

29/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam