IPO Bệnh viện Giao thông Vận tải: Lượng đăng ký mua gấp 2,3 lần chào bán

Nguyên Minh

15:06 16/10/2015

BizLIVE -

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương.

IPO Bệnh viện Giao thông Vận tải: Lượng đăng ký mua gấp 2,3 lần chào bán
Theo đó, có 33 nhà đầu tư đăng ký tham gia đợt IPO ngày 21/10 sắp tới. 
Trong đó, 2 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua vào 3,65 triệu cổ phần của Bệnh viện Giao thông vận tải. 31 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua vào tổng cộng hơn 8 triệu cổ phần. 
Như vậy, trong khi số lượng cổ phần mang ra chào bán chỉ khoảng 4,9 triệu cổ phần nhưng số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua đã lên tới 11,7 triệu cổ phần, tương ứng gấp 2,3 lần số cổ phần chào bán.
Giá khởi điểm cho đợt IPO này là 10.000 đồng/cổ phần. 
Theo Phương án thí điểm cổ phần hóa bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nhà nước nắm giữ 5,04 triệu cổ phần (30% vốn điều lệ). 1,768 triệu cổ phần (10,52% vốn điều lệ) được bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp. 4,952 triệu cổ phần (29,48% vốn điều lệ) được bán đấu giá công khai. 
Hơn 5,04 triệu cổ phần còn lại (30% vốn điều lệ) được phát hành cho nhà đầu tư chiến lược với giá khởi điểm 10.000 đồng/cp. CTCP Tập đoàn T&T là cổ đông chiến lược duy nhất của bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương.

NGUYÊN MINH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ