HNX: Sẽ có khoảng 10-15 doanh nghiệp phải rời sàn

Nguyên Minh

15:57 16/04/2015

BizLIVE - Trong số này, có khoảng 10 doanh nghiệp bị hủy niêm yết do thua lỗ 3 năm liên tiếp và khoảng 5 doanh nghiệp rời sàn do tổng lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp.

HNX: Sẽ có khoảng 10-15 doanh nghiệp phải rời sàn
Thống kê kết quả kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó TGĐ Sở HNX cho biết, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết năm 2014 đã có nhiều khả quan hơn so với năm 2013.
Năm 2014, tổng số doanh nghiệp có lãi là 317 doanh nghiệp, tăng 3,9% so với năm 2013, tổng giá trị lãi khoảng 13.020 tỷ đồng, tăng 18,4%.
Trong số các doanh nghiệp có lãi năm qua, chiếm tỷ trọng lớn nhất là ngành Công nghiệp (lớn nhất là LAS chiếm 12,7% tổng giá trị lãi của nhóm), tiếp đến là ngành Tài chính, ngành Khai khoáng và dầu khí. 
Tổng số doanh nghiệp lỗ là 32 doanh nghiệp với tổng lỗ khoảng 643 tỷ đồng, giảm 81,4%. 
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các doanh nghiệp lỗ là ngành Xây dựng (CTN chiếm 31,1% tổng giá trị lỗ nhóm này). Tổng giá trị lỗ của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX giảm chủ yếu do Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) giảm lỗ mạnh năm qua.
Trên cơ sở báo cáo tài chính đã công bố của doanh nghiệp HNX, Sở dự tính sẽ có 10-15 doanh nghiệp bị hủy niêm yết cổ phiếu trong năm 2015. Hiện nay có những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ nhưng chưa công bố đầy đủ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. Sắp tới HNX sẽ tổng kết và công bố kết quả chính thức.

NGUYÊN MINH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?