HFIC thoái vốn khỏi Cầu Sài Gòn

Nghi Phương

21:21 09/09/2015

Số lượng cổ phần bán đấu giá là 11 triệu đơn vị, là toàn bộ số cổ phần mà HFIC nắm giữ. Với giá khởi điểm 12.600 đồng/cổ phần, số tiền HFIC thu về tối thiểu đạt 139 tỷ đồng nếu thoái vốn thành công.

HFIC thoái vốn khỏi Cầu Sài Gòn

Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) công bố thông tin bán đấu giá cổ phần tổ chức này nắm giữ tại CTCP Xây dựng Cầu Sài Gòn.

Thời gian đấu giá vào 14/9/2015.

Cầu Sài Gòn là một trong những công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng TP.HCM ( CII ) với vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng. HFIC là cổ đông không tham gia sáng lập, nắm giữ 11 triệu cổ phần, tương đương 10% vốn điều lệ công ty. Cầu Sài Gòn là một doanh nghiệp dự án, được thành lập để thực hiện dự án Cầu Sài Gòn 21.100 tỷ đồng cũng là mức đầu tư được chỉ định cho dự án này.

Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận về nguyên tắc với đề nghị của UBND TP việc chuyển đổi hình thức đầu tư dự án cầu Sài Gòn 2, từ BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao) sang BT.

Năm 2014, Công ty hoàn thành dự án. Doanh thu và LNST trong năm lần lượt được ghi nhận 1.009 tỷ đồng và 336 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2014, Cầu Sài Gòn có số dư phải thu khách hàng ngắn hạn 251 tỷ đồng - là số tiền mà UBND Thành phố Hồ Chí Minh phải thanh toán trong 12 tháng tới về giá trị xây dựng, lãi bảo toàn vốn chủ và lãi trả chậm của Dự án. Phải thu dài hạn với cùng đối tượng là 764 tỷ đồng.

Được biết, tổng số tiền mà UBND phải thanh toán là 1.015 tỷ đồng, được cam kết trả trong khoảng thời gian 5 năm chia đều thành 10 kỳ. Kỳ đầu tiên bắt đầu từ 12/6/2014 và kết thúc vào 12/12/2018. Số dư khoản phải thu trả chậm được cam kết tính lãi trả chậm.

Theo Tri Thức Trẻ

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine