Hậu thanh tra EVN: Thanh tra Chính phủ “truy” trách nhiệm Bộ Công thương, Tài chính

Mạnh Nguyễn

17:58 07/09/2016

BizLIVE - Sau 2 năm kể từ khi công bố kết quả thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Thanh tra Chính phủ cho biết Bộ Công thương, Tài chính còn rất nhiều nội dung trong kết luận chưa thực hiện. Trong đó có việc chưa tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trách nhiệm của các bộ với các tồn tại đã nêu.

Hậu thanh tra EVN: Thanh tra Chính phủ “truy” trách nhiệm Bộ Công thương, Tài chính

Ảnh minh họa.

Thanh tra Chính phủ vừa chính thức công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Kết quả kiểm tra do Thanh tra Chính phủ công bố nhằm làm rõ việc thực hiện các kết luận sau thanh tra năm 2013 tại EVN của các bên có liên quan.
Trước đó, đầu tháng 1/2014, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của EVN trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản như: đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp vượt vốn điều lệ hơn 45.000 tỷ đồng; đầu tư ngoài ngành không đúng quy định hơn 1.900 tỷ đồng...
Không chỉ vậy, EVN còn hướng dẫn hạch toán chuyển nguồn vốn không đúng tại 11 dự án, làm tăng chi phí cho sản xuất điện trong năm 2011 tại các dự án này gần 225 tỷ đồng...
Sau hơn 2 năm, Thanh tra Chính phủ cho biết: EVN đã khắc phục các tồn tại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong khi đó Bộ Công Thương, Tài chính vẫn chưa tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về trách nhiệm của các bộ này với một số tồn tại và khuyết điểm đã nêu.
Cụ thể, về Bộ Công thương, Thanh tra Chính phủ cho biết Bộ này chưa tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm của Bộ đối với một số tồn tại, khuyết điểm đã nêu tại kết luận thanh tra.
“Bộ Công thương chưa thực hiện rà soát những việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ này với tổ chức, hoạt động của EVN nhằm tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu với tập đoàn này”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.
Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng chưa chỉ đạo EVN xử lý dứt điểm các khoản công nợ khi bán giao NPT và 5 tổng công ty điện lực với các đối  tác ngân hàng và EVN.
Bộ này chưa ban hành khung giá phát điện phù hợp với lộ trình các cấp độ phát triển của thị trường điện, chưa ban hành khung giá bán buôn điện theo lộ trình.
Bộ Công thương chưa chỉ đạo Sở Công thương các tỉnh kiểm tra, rà soát điều kiện kinh doanh, an toàn lưới điện và giá bán điện cho người dân địa phương do các Tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng ngoài EVN bán và đề xuất biện pháp xử lý.
Ngoài ra, Bộ này cũng chưa chỉ đạo Cục Điều tiết điện lực và các cá nhân có liên quan kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền trong việc không trả lời báo cáo giải trình của EVN về giá bán buôn điện bình quân, giá truyền tải điện trước đây.
Về phía Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ cho biết có 3 nội dung chưa được thực hiện. Cụ thể, Bộ Tài chính chưa rà soát những việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ đối với EVN; chưa tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về trách nhiệm của Bộ với một số tồn tại, khuyết điểm được nêu trong kết luận thanh tra trước đây.
Bộ Tài chính cũng chưa chủ trì phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng trong việc rà soát, xử lý các khoản chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý ngành điện cũng như đối với nhà máy...
Ngoài ra, Bộ này cũng chưa đề xuất xử lý số tiền 3,1 tỷ đồng do việc thẩm định tiền lương của hội đồng thành viên, tổng giám đốc EVN năm 2010 chưa đúng ý kiến của Thủ tướng.
Ngoài Bộ Công thương, Tài chính, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ Bộ Xây dựng cũng chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh kết luận thanh tra như: Chưa chủ trì phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan có liên quan trong việc ban hành định mức, tiêu chuẩn sử dụng nhà ở, nhà quản lý vân hành máy điện...
Bộ Xây dựng cũng chưa phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc rà soát các khoản chi phí xây dựng nhà ở, nhà quản lý vận hành của 6 dự án nguồn điện của EVN...
Trước tính trạng trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ thực hiện dứt điểm những nội dung chưa thực hiện và báo cáo Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ ngay trong quý III/2016.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?