Hanoimilk đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2016 với hàng loạt ý kiến ngoại trừ

Bảo Vy

11:14 06/11/2017

BizLIVE - CTCP Sữa Hà Nội (Hanoimoik - mã HNM) đến nay đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, sau gần 4 tháng cổ phiếu bị ngừng giao dịch do công ty chậm nộp BCTC kiểm toán.

Hanoimilk đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2016 với hàng loạt ý kiến ngoại trừ

Ảnh minh họa.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, Chủ tịch HNM từng lo lắng việc sau kiểm toán, công ty có thể lỗ, mặc dù trên báo cáo tài chính tự lập, công ty lãi 1,8 tỷ đồng.
Tuy nhiên theo báo cáo kiểm toán, lợi nhuận công ty chỉ giảm nhẹ không đáng kể. Đáng chú ý là các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại báo cáo này, cụ thể: 
Tính hiện hữu, tính đầy đủ và giá trị có thể thu hồi của khoản mục hàng tồn kho
Công ty có ghi nhận số dư Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2016 là 113,6 tỷ đồng. Do kiểm toán chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán tại thời điểm kiểm kê hàng tồn kho cuối năm 2016, cùng với các tài liệu hiện có, kiểm toán viên không xác định được tính hiện hữu, tính đầy đủ và giá trị có thể thu hồi cũng như các ảnh hưởng nếu có. 
Tính hiện hữu và giá trị có thể thu hồi của một số tài sản
Kiểm toán lưu ý đến thuyết minh số 12, 13 và 15 - Chi phí trả trước, Tài sản cố định hữu hình và Chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Do giới hạn phạm vi kiểm toán, đơn vị kiểm toán cũng không thể tham gia chứng kiến kiểm kê, và với các tài liệu hiện có của Công ty, kiểm toán không thể xác định được tính hiện hữu và giá trị có thể thu hồi của một số tài sản bao gồm các tủ mát thuộc chi phí trả trước, bò sữa thuộc tài sản cố định và bê non thuộc chi phí xây dựng cơ bản dở dang, với giá trị còn lại tại thời điểm 31/12/2016 lần lượt là 3,1 tỷ, 3,5 tỷ và 600 triệu, cũng như các ảnh hưởng, nếu có, đến các báo cáo tài chính của Công ty.
Số dư các khoản tạm ứng
Đơn vị kiểm toán lưu ý đến thuyết minh số 9 - Phải thu khác. Bao gồm trong tổng giá trị khoản mục Phải thu khác, Công ty có một số khoản tạm ứng cho các nhân viên đã nghỉ việc và các nhân viên với khoản tạm ứng lâu ngày có tổng giá trị là hơn 3,1 tỷ đồng. Kiểm toán cũng không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị các khoản phải thu này. Do đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định được khả năng thu hồi các khoản mục trên, cũng như các ảnh hưởng, nếu có, đến các báo cáo tài chính của Công ty.
Chi phí trả trước dài hạn
Đơn vị kiểm toán lưu ý đến thuyết minh số 12 - Chi phí trả trước. Công ty đang ghi nhận chi phí quảng cáo tại khoản mục chi phí trả trước dài hạn với giá trị hơn 8 tỷ đồng tại ngày 31/12/2016. Theo quy định, khoản mục chi phí quảng cáo cần được ghi nhận là chi phí khi phát sinh, thay vì ghi trên khoản mục chi phí trả trước và thực hiện phân bổ trong vòng 3 năm như HNM đang áp dụng theo ước tính của Ban Giám đốc về lợi ích tương lai của chi phí quảng cáo này đối với doanh thu bán hàng của Công ty.
Nếu ghi nhận đúng theo Thông tư 200, chi phí quảng cáo cần ghi nhận thêm cho năm tài chính 2015 và 2016 tương ứng là hơn 3,4 tỷ đồng và 4,6 tỷ đồng, sẽ dẫn đến tăng thêm chi phí bán hàng trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và 2016 tương ứng, khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chi phí trả trước dài hạn trên Bảng cân đối kế toán năm 2016 sẽ giảm tương ứng là hơn 8 tỷ đồng.
Số dư của các khoản mục phải trả người bán
Kiểm toán lưu ý đến thuyết minh số 16 - Khoản mục Phải trả người bán ngắn hạn. Bao gồm trong tổng giá trị khoản mục Phải trả nhà cung cấp tại ngày 31/12/2016 được trình bày có khoản phải trả cho các hộ nông dân với giá trị 19,8 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm toán, đơn vị kiểm toán không thể xác minh được tính hiện hữu, tính đầy đủ của các số dư này cũng như ảnh hưởng của chúng đến các khoản mục khác trên báo cáo tài chính.
Các khoản tiền phạt và chậm nộp thuế
Theo thông báo mới nhất vào tháng 2/2017 của Chi cục Thuế huyện Mê Linh, Hà Nội, tính đến cuối năm 2016, số tiền chậm nộp và số tiền phạt hành chính trong lĩnh vực thuế lần lượt là 5,6 tỷ đồng và hơn 1 tỷ đồng. Công ty vẫn đang trong quá trình làm việc với bên thuế để xác định chính xác số tiền trên. Việc ghi nhận thêm các khoản chậm nộp và phạt hành chính nêu trên sẽ làm tăng chi phí trên khoản mục Thuế và các khoản phải nộp năm 2016 là hơn 6,6 tỷ đồng. 

BẢO VY

Giá trong ngày

4.8

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu4.8
Giá mở cửa4.8
Giá cao nhất4.8
Giá thấp nhất4.8
Giá đóng cửa4.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại48.05%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)20,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)96.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)31.5
P/E152.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,501.7
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)2
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/11

4.80

0.00 (0.00%)

00
22/11

4.80

0.00 (0.00%)

00
21/11

4.80

0.00 (0.00%)

00
20/11

4.80

0.00 (0.00%)

00
17/11

4.80

0.00 (0.00%)

00
16/11

4.80

0.00 (0.00%)

00
15/11

4.80

0.00 (0.00%)

00
14/11

4.80

0.00 (0.00%)

00
13/11

4.80

0.00 (0.00%)

00
10/11

4.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

06/11/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

31/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

01/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM) công bố bổ nhiệm ông Ngô Kim Sơn và bà Vũ Thị Hương...

31/07/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM) công bố miễn nhiệm ông Ngô Kim Sơn chức vụ Thành viên BKS...

26/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

24/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

24/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2017Thời...

07/06/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

21/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 21/04/2017.

14/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 14/04/2017...

08/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

01/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội công bố miễn nhiệm ông Đặng Trung Hưng chức vụ Thành viên...

24/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội công bổ thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 24/11/2016:- Ông...

28/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

17/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2016

01/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 01/09...

28/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

25/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

25/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

09/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội công bố bổ nhiệm ông Phạm Tùng Lâm chức vụ Thành viên HĐQT...

29/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

14/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

15/02/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 7.500.000...

25/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét

24/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

27/06/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

27/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05...

15/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội trả cổ tức bằng tiền năm 2013: Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

02/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội công bố bổ nhiệm ông Phan Mạnh Hòa chức vụ phó TGĐ phụ trách...

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

31/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội công bố ông Đặng Anh Tuấn thôi giữ chức vụ phó TGĐ và được...

03/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội công bố nghị quyết HĐQT ngày 3/11/2014 về việc phát hành...

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

22/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

24/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

HNM - BCTC Q2/2014

11/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HNM - NQ ĐHCĐ năm 2014Tải file gốc

24/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/4/2014Ngày tổ chức: 24...

24/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2014Ngày giao...

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

31/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội công bố thay đổi thành viên HĐQTTải file gốc

09/09/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNM: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2013 Lý do và mục đích: Lấy...

29/06/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2013 3. Lý do...

24/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

24/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

HNM: Ngày 24/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 20121. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

10/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

HNM: Báo cáo tài chính QI/2012 Tải file dữ liệu gốc

11/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

05/12/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Bổ nhiêm ông Đặng Anh Tuấn - Uỷ viên HĐQT CTCP Sữa...

02/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

15/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

23/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HNM: Nghị quyết 2011Link download

28/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2011 -...

16/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

28/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

30/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Hội đồng quản trị CTCP Sữa Hà...

24/02/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Thay đổi Tổng Giám đốc: +Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc CTCP Sữa Hà Nội đối với Bà...

17/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

16/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

24/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

01/06/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

HNM Công bố kết quả kinh doanh năm 2009 đã kiểm toán.

24/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IXThời gian: ngày 24/04/2010Địa điểm: Phòng 313 Trung tâm Hội nghị Quốc...

01/08/2009

Thay đổi BLĐ

Căn cứ theo thông báo số 03/2009/TB.HĐQT ngày 15/7/2009 của CTCP Sữa Hà Nội về việc thay đổi nhân sự của Công...

28/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

27/04/2009

Thay đổi BLĐ

Ngày 23/04/2008, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được công văn số 42/2009/CV-HNM ngày 20/04/2009 của...

12/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 186/TB-TTLK ngày 23/02/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Sữa Hà Nội. - Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội - Mã chứng khoán: HNM - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông...

08/03/2009

Họp Hội đồng Quản trị

Ngày 16/03/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2009/NQ-HĐQT.HNM, ngày 08/03/2009 của CTCP Sữa Hà...

Doanh nghiệp cùng ngành