Hà Nội: Doanh nghiệp trả lương cao nhất 75 triệu đồng/tháng

Mạnh Nguyễn

15:50 08/01/2016

BizLIVE -

Báo cáo khảo sát lương năm 2015 vừa được Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Nội công bố cho biết, doanh nghiệp có mức lương cao nhất trả cho người lao động là 75 triệu đồng/người/tháng.

Hà Nội: Doanh nghiệp trả lương cao nhất 75 triệu đồng/tháng

Nguồn: Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Nội

Sở Lao động, thương binh và xã hội vừa có văn bản báo cáo nhanh về tình hình tiền lương năm 2015 gửi Bộ Lao động, thương binh và xã hội.
Khảo sát về tình hình tiền lương của Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Nội được thực hiện trên 1.035 doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần khác nhau. Trong đó, khối các doanh nghiệp tư nhân chiếm phần lớn, với 890 doanh nghiệp. 
Theo báo cáo, tại các doanh nghiệp TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu thì tiền lương bình quân năm 2015 là 4,5 triệu đồng/người/tháng.
Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 31 triệu đồng/tháng. Còn doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 3,3 triệu đồng/tháng.
Mức lương bình quân tại các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước năm 2015 là 4,7 triệu đồng/người/tháng. Trong đó mức lương cao nhất là 31 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 3,3 triệu đồng/tháng.
Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước, qua khảo sát cho biết tiền lương bình quân năm 2015 là 4,3 triệu đồng/tháng. Trong đó, cao nhất đạt 40 triệu đồng/tháng, thấp nhất ở mức 3,3 triệu đồng/tháng.
Tại các doanh nghiệp FDI, tiền lương bình quân năm 2015 là 4,4 triệu đồng/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 75 triệu đồng/tháng, còn thấp nhất là 3,3 triệu đồng/tháng.
Đại diện Sở lao động, thương binh và xã hội Hà Nội cho biết, năm 2015, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được đảm bảo. Một số doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, với việc tái cơ cấu lại bộ máy hoạt động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, một số doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu sang công ty cổ phần đã và đang đi vào hoạt động có hiệu quả.
"Nhiều doanh nghiệp đã từng bước khắc phục được các khó khăn, trong năm 2015 đã trả tiền lương bình quân cho người lao động tăng cao hơn khoảng 2% so với năm 2014", báo cáo của Sở Lao động, thương binh và xã hội Hà Nội cho biết.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine