Giao nhận Bia Sài Gòn bị cổ đông “tố” phát hành tăng vốn trái luật?

Danh Phú

18:21 19/09/2015

BizLIVE -

Nhóm cổ đông hiện nắm giữ tổng cộng hơn 5% cổ phần tại CTCP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (Sabetrans) vừa làm đơn kiến nghị khẩn cấp tới các cơ quan chức năng về việc phát hành tăng vốn điều lệ một cách bất thường tại Sabetrans.

Giao nhận Bia Sài Gòn bị cổ đông “tố” phát hành tăng vốn trái luật?

Nhóm cổ đông đã làm đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng liên quan - Ảnh: Danh Phú.

Cụ thể, nhóm cổ đông trên gồm 8 người, sở hữu tổng cộng 605.570 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,06% tại Sabetrans.
Theo đơn kiến nghị của nhóm cổ đông trên, trong thời gian từ ngày 3/9/2015 đến ngày 8/9/2015, một số cá nhân trong nhóm cổ đông này nhận được hồ sơ xin ý kiến về việc tăng vốn điều lệ công ty từ 119,69 tỷ đồng lên 185 tỷ đồng. Nội dung xin ý kiến là ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số việc như lựa chọn đối tác chiến lược trong số các cổ đông hiện hữu của công ty được mua số cổ phần phát hành lần này; quyết định giá bán cổ phần. Thời gian gửi lại phiếu biểu quyết là ngày 15/9/2015.

Nhóm cổ đông trên cho rằng hồ sơ xin ý kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cụ thể, nhóm cổ đông viện dẫn tại khoản 2, điều 145 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 quy định: “Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết”.

Thế nhưng, trong toàn bộ hồ sơ xin ý kiến, không có “dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”, theo nhóm cổ đông này, hồ sơ xin ý kiến cổ đông tăng vốn của Sabetrans đã vi phạm Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhóm cổ đông cho rằng Sabetrans còn tiến hành sai về điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, theo khoản 3, điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 có hiệu lực từ ngày 01/9/2015.

Cụ thể, HĐQT của Công ty xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho một hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân tăng vốn điều lệ từ 119,69 tỷ đồng lên 185 tỷ đồng (tương đương tăng vốn thêm xấp xỉ 54,6%) là rơi vào trường hợp phương án chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải xác định rõ nhà đầu tư được chào bán.

“Thế nhưng, hồ sơ xin ý kiến cổ đông, HĐQT Sabetrans muốn toàn quyền quyết định đối tượng chào bán và giá bán. Đây là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật một cách trắng trợn, xem thường cổ đông cũng như thách thức tính nghiêm minh của luật pháp”, nhóm cổ đông trên nêu trong đơn kiến nghị.

Nghi vấn 4 vấn đề

Do việc HĐQT công ty muốn cổ đông uỷ quyền xác định đối tượng chào bán và giá bán là rất nhạy cảm, nhóm cổ đông nắm giữ 5,06% cổ phần tại Sabetrans đã đưa ra 4 vấn đề nghi vấn:

Thứ nhất, HĐQT công ty có thể phát hành cổ phiếu cho một (hoặc một nhóm) cá nhân, tổ chức với giá phát hành do HĐQT tự quyết định. Điều đó làm tổn thất nghiêm trọng đến quyền lợi của của các cổ đông hiện hữu không được mua cổ phiếu phát hành (giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty). Điều này ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến lợi ích của đa số cổ đông hiện hữu, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ.

Thứ hai, tại sao HĐQT không tổ chức lấy ý kiến phát hành cổ phần cho tất cả các cổ đông hiện hữu?

Thứ ba, HĐQT Sabetrans có hành vi cố ý làm trái pháp luật gây thất thoát tài sản của Nhà nước hay không? Vì hiện nay, trong số cổ đông hiện hữu của Công ty, có cổ đông lớn là Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với sở hữu của cổ đông Nhà nước do Bộ Công thương làm đại diện chiếm tỷ lệ 89,59% cổ phần.

Thứ tư, đến hết ngày 7/9/2015, phần lớn cá nhân trong nhóm cổ đông trên vẫn chưa nhận được hồ sơ phát hành tăng vốn đợt này. Phải chăng có hành vi cố tình để đưa cổ đông vào thế bị động trước khi ra quyết định có tính chất cực kỳ quan trọng đối với công ty?

Trong khi, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, hồ sơ xin ý kiến phải được gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. 

 Sabetrans đã rời sàn HOSE từ 12/2 vừa qua.

Dựa vào các cơ sở ở trên, nhóm cổ đông tại Sabetrans nêu trong đơn kiến nghị khẩn cấp một số nội dung.

Nhóm cổ đông trên kiến nghị HĐQT Sabetrans ngừng ngay tức khắc việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông phát hành tăng vốn điều lệ đợt này trước khi mọi việc được giải trình sáng tỏ. Đồng thời, gửi văn bản trả lời cho nhóm cổ đông này về các vấn đề nghi vấn. Nếu không nhận được văn bản trả lời, nhóm cổ đông này sẽ gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng xem xét theo quy định pháp luật.

Nhóm cổ đông này cũng kiến nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước có chỉ đạo cụ thể ngừng việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông phát hành tăng vốn điều lệ như nêu trên tại Sabetrans trước khi những dấu hiệu vi phạm pháp luật cũng như việc làm tổn thất quyền lợi của các cổ đông hiện hữu, đặc biệt là các cổ đông nhỏ lẻ được làm sáng tỏ.

Kiến nghị Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn – với tư cách là cổ đông lớn – có biện pháp can thiệp để tránh làm việc tổn thất tài sản Nhà nước có thể xảy ra tại Sabetrans xuất phát từ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của HĐQT công ty trong hồ sơ xin ý kiến cổ đông phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược lần này.

Sabetrans vẫn im lặng

Liên quan đến vấn đề này, BizLIVE đã liên hệ với Sabetrans tuy nhiên vẫn chưa nhận được sự phản hồi thông tin từ phía công ty.

Phía nhóm cổ đông kiến nghị nêu trên cũng cho biết hiện Sabetrans cũng chưa có động thái phản hồi nào tới họ.

Cần phải nói thêm, Sabetrans (mã SBC - HOSE) mới hủy niêm yết tự nguyện trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM từ ngày 12/2/2015. Mục đích hủy niêm yết nhằm thích ứng với thực tế hoạt động hiện tại và phù hợp với định hướng tái cấu trúc của công ty trong thời gian sắp tới. Website chính thức của Sabetrans hiện nay không thể truy cập thông tin được với thông báo hiện đang quá trình bảo trì nâng cấp.

DANH PHÚ

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ