FPTS: Doanh thu môi giới giảm, lãi 9 tháng đạt 93 tỷ đồng

Lê Hải

16:59 14/10/2015

BizLIVE -

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2015 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt 11% và 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

FPTS: Doanh thu môi giới giảm, lãi 9 tháng đạt 93 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Trong quý III năm 2015, CTCP Chứng khoán FPT ghi nhận doanh thu 60,1 tỷ đồng, giảm 11% so với quý III năm 2014.
Trong đó, doanh thu môi giới đạt 20,9 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ 2014. Mảng tự doanh cũng không mấy  khả quan khi chỉ ghi nhận doanh thu 250 triệu đồng, giảm 51% so với quý III năm ngoái. Doanh thu tư vấn của FPTS là điểm sáng khi đạt 2,1 tỷ đồng và tăng 25% so với quý III năm 2014.
Chi phí kinh doanh và chi phi quản lý doanh nghiệp của FPTS trong quý III năm 2015 lần lượt là 14,5 và 9,9 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 24% và 16% so với cùng kỳ năm 2014.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế của quý III năm 2015 của FPTS ghi nhận 27,8 tỷ đồng, giảm 25% so với quý III năm 2014.
FPTS cho biết lợi nhuận quý III năm nay sụt giảm chủ yếu do giá trị giao dịch toàn thị trường quý này giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái khiến doanh thu môi giới chứng khoán giảm mạnh. 
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, FPTS ghi nhận tổng doanh thu 185,5 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2015 đạt 93,2 tỷ đồng, giảm 10% so với 9 tháng đầu năm trước.
FPTS cũng đã trả hết số tiền vay ngân hàng. Hồi đầu năm, số dư vay ngân hàng của FPTS là 99 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty đã vay thêm 607,8 tỷ và đã trả nợ 706,8 tỷ.

LÊ HẢI