FPTS báo lãi 32 tỷ trong quý II/2015

Nguyên Minh

14:34 17/07/2015

BizLIVE -

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế quý II năm nay của FPTS đều lần lượt tăng 11% và 15%. 

FPTS báo lãi 32 tỷ trong quý II/2015

Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2015 với doanh thu thuần đạt 63,4 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2014. 
Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán tăng nhẹ 3%, hoạt động tư vấn đạt hơn 6,9 tỷ, tương ứng gấp 2,5 lần cùng kỳ. Doanh thu khác cũng tăng nhẹ 4%, đạt 35,8 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí hoạt động kinh doanh quý này lại giảm nhẹ so với cùng kỳ dẫn tới lợi nhuận gộp quý II ở mức 50,9 tỷ đồng, tăng 15%. 
Sau khi trừ đi các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế quý này của FPTS còn 32,3 tỷ đồng, tăng 15% so với quý II/2014. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần FPTS đạt 125,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên do công ty lỗ một khoản hơn 0,3 tỷ đồng từ hoạt động khác khiến lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ, chỉ còn 65,4 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái công ty lãi hơn 66,6 tỷ đồng. 
Theo kế hoạch cả năm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua, công ty lên mục tiêu đạt 257 tỷ đồng doanh thu hoạt động kinh doanh và 175 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy FPTS đã hoàn thành được khoảng 47% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

NGUYÊN MINH