FPT tăng mạnh vay ngắn hạn ngân hàng trong 2013

Hoàng Anh

09:00 18/02/2014

BizLIVE - Tổng doanh thu của tập đoàn FPT quý IV/2013 tăng 1.262,65 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 11.283,42 tỷ đồng. 

FPT tăng mạnh vay ngắn hạn ngân hàng trong 2013

Tuần qua giá cổ phiếu FPT có nhiều biến động. Sau phiên đứng giá ngày 13/2, sang ngày 14/2 cổ phiếu này sụt giảm 0,5%, còn 56.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần FPT (mã FPT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và lũy kế cả năm 2013.

Theo đó, tổng doanh thu của tập đoàn quý IV/2013 tăng 1.262,65 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 11.283,42 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh tăng 11,42%, đạt 8.617,15 tỷ đồng, doanh thu thuần tăng 13,31%, đạt 8.313.95 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, tổng doanh thu của tập đoàn đạt 41.231,62 tỷ đồng, tăng 7,11% so với 38.494,48 tỷ đồng tổng doanh thu 2012.

Lợi nhuận trước thuế quý IV/2013, FPT thu về 718,83 tỷ đồng, tăng 10,35%, tương đương mức tăng 67,47 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012. Lợi nhuận sau thuế đạt 541,22 tỷ đồng, giảm 3,36 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế lợi nhuận trước thuế 2013 FPT đạt 2.558,07 tỷ đồng, tăng hơn 151,5 tỷ đồng so với con số lợi nhuận 2012 là 2.406,56 tỷ đồng. Tuy vậy, mới đạt 96,67 % kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà Hội đồng quản trị đặt ra đầu năm là 2.646 tỷ đồng.

FPT báo lãi 2.065,31 tỷ đồng sau thuế, tăng 3,9% so với 1.986,42 tỷ đồng lãi sau thuế của năm 2012.

Tính đến ngày 31/12/2013, Công ty Cổ phần FPT có 10 công ty con và tổng số nhân viên là 17.419 người, tăng 2.507 người so với cùng kỳ 2012.

Cuối năm 2013, hàng tồn kho của công ty tăng tới 683,37 tỷ đồng so với cuối 2012. Trong đó, hàng đang đi đường đã được thanh toán hơn 317,65 tỷ đồng, tồn kho chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và hàng hóa mua để bán tăng với mức tăng lần lượt là 185,26 tỷ đồng và 805,76 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, trong năm 2013, tiền gửi ngân hàng của FPT tăng mạnh. Cụ thể, tiền gửi có kỳ hạn tăng hơn 1.064,3 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 1.450,83 tỷ đồng vào cuối 2013.

Các khoản tương đương tiền phản ánh các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng cũng tăng mạnh, từ 870,34 tỷ đồng cuối 2012 lên 1.060,3 tỷ đồng cuối 2013.

Trong khi đó, các khoản vay ngắn hạn ngân hàng và các tổ chức kinh tế cũng tăng mạnh so với cuối 2012, đạt 4.121,01 tỷ đồng, tăng gần 1.268 tỷ đồng so với cuối 2012. Khoản vay này được thực hiện chủ yếu dưới hình thức vay tín chấp và tín dụng thư. Các khoản vay này không có đảm bảo và lãi suất được quy định cụ thể theo mỗi lần rút vốn.

Tổng giá trị các khoản vay của FPT trong 2013 là 4.222,04 tỷ đồng, tăng hơn 1.340 tỷ đồng so với 2012. Trong đó, gần 98% là vay ngắn hạn dưới 1 năm.

Tính đến ngày 31/12/2013, lợi nhuận chưa phân phối của FPT là 4199, tăng 32%, tương đương mức tăng hơn 1.018,6 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012, tổng tài sản đạt 17.617,92 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ 2012. 

Tuần qua giá cổ phiếu FPT có nhiều biến động. Sau phiên đứng giá ngày 13/2, sang ngày 14/2 cổ phiếu này sụt giảm 0,5%, còn 56.500 đồng/cổ phiếu.

HOÀNG ANH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ