EximLand: 6 tháng đầu năm 2017 vẫn lỗ 6,2 tỷ đồng

Lan Anh

18:12 07/08/2017

BizLIVE - Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, EximLand vẫn lỗ tới 11 tỷ đồng ở mảng kinh doanh khiến lỗ trước thuế 6,2 tỷ đồng do chi phí lãi vay và chi phí hoạt động quá cao.

EximLand: 6 tháng đầu năm 2017 vẫn lỗ 6,2 tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của công ty cổ phần Bất động sản E xim (EximLand), tổng tài sản giảm nhẹ 4,6% so với đầu năm 2017, còn 742 tỷ đồng.
Trong đó, tài sản ngắn hạn có khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 45% còn 6,1 tỷ đồng so với 11,2 tỷ đồng đầu năm 2017.
Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 22% xuống còn 85,7 tỷ đồng so với đầu năm.
Đối với tài sản dài hạn, khoản mục tài sản dài hạn khác giảm 18% còn 91 tỷ đồng so với đầu năm.
Đối với khoản nợ, trong đó nợ dài hạn giảm gần 14% so với đầu năm 2017.
Trong nửa đầu năm 2017, EximLand ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gấp 1,8 lần so với cùng kỳ 2016 và đạt 36 tỷ đồng.
Lợi nhuận gộp gấp 4 lần cùng kỳ 2016 và đạt 8 tỷ đồng.
Thu từ hoạt động tài chính đạt 895 triệu đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ 2016 nhưng chi phí tài chính vẫn chiếm cao, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay tới 6,5 tỷ đồng khiến Eximland vẫn lỗ mảng này.
Lỗ từ công ty liên doanh, liên kết 120 triệu đồng, trong khi cùng kỳ 2016 lãi 16 tỷ đồng.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2017 vẫn lỗ 11 tỷ đồng so với mức lỗ 1,3 tỷ cùng kỳ 2016.
Mặc dù, lợi nhuận khác tăng vọt và lãi 5,1 tỷ đồng so với mức lỗ 634 triệu đồng cùng kỳ năm 2016 cũng không giúp EximLand thoát lỗ trước thuế 6,2 tỷ đồng, so với mức lỗ 1,9 tỷ đồng cùng kỳ 2016.
Tính đến hết 30/6/2017, EximLand có 14,8 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 51% so với đầu năm.
Công ty cũng còn tồn kho 145 tỷ đồng, trong đó “đọng lại” chủ yếu ở dự án quận 9, đất nhà ở xã hội (110 tỷ đồng), dự án biệt thự Du lịch Phương Nam và một số dự án khác.
Đối với dự án cao ốc Toplife Tower công ty còn đọng vốn hơn 41 tỷ đồng vì đang xây dựng dở dang dự án này.

LAN ANH

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine