EVN: Điện nhập khẩu chiếm chỉ 1,07%

Tâm An

16:59 05/12/2015

BizLIVE - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết luỹ kế 11 tháng điện sản xuất và mya của EVN ước đạt 146,49 tỷ kWh, tăng 11,93% so với cùng kỳ, trong đó nhập khẩu chiếm 1,07%.

EVN: Điện nhập khẩu chiếm chỉ 1,07%

Đến hết tháng 11/2015, điện nhập khẩu chiếm 1,07%. Đồ hoạ: T.An

Trong thông cáo mới phát đi về tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2015, EVN cho biết, sản lượng điện sản xuất và mua trong tháng 11 đạt 13,53 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng ước đạt 146,49 tỷ kWh, tăng 11,93% so với cùng kỳ, trong đó thủy điện chiếm 36,92%, nhiệt điện than chiếm 32,52%, tua-bin khí chiếm 29,12%, nhiệt điện dầu chiếm 0,29%, nhập khẩu chiếm 1,07%.

Riêng điện sản xuất trong 11 tháng đạt 61,683 tỷ kWh, tăng 8,78% so với cùng kỳ.

Cũng theo EVN, tháng 11/2015, sản lượng điện thương phẩm đạt 12,3 tỷ kWh. Lũy kế 11 tháng năm 2015, sản lượng điện thương phẩm đạt 131,33 tỷ kWh, tăng 11,73% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, điện thương phẩm nội địa đạt 130,29 tỷ kWh, tăng 11,86%, điện cấp cho công nghiệp - xây dựng tăng 10,94%, điện cấp cho thương mại tăng 22,96%, điện cấp cho nông nghiệp tăng 23,95%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng tăng 10,93%.

Về sản lượng điện toàn hệ thống, theo EVN, sản lượng toàn hệ thống tháng 11 đạt 13,91 tỷ kWh. Sản lượng cao nhất đạt 503,69 triệu kWh (ngày 16/11) và công suất cao nhất 25.642MW (ngày 16/11). Luỹ kế 11 tháng năm 2015 sản lượng điện toàn hệ thống đạt 150,2 tỷ kWh, tăng 13,04% so với cùng kỳ năm 2014.

Tập đoàn này cho biết, tháng 12/2015, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt bình quân 457,5 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất khoảng 25.300 MW. Hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và có dự phòng.

TÂM AN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ