Đường KonTum: Quý I lãi ròng 23,9 tỷ, vượt kế hoạch năm trong 1 quý

Hoàng Linh

15:52 22/04/2016

BizLIVE - Doanh thu tăng mạnh và biên lợi nhuận gộp cải thiện đã giúp KTS có lợi nhuận tăng mạnh trong quý I.

Đường KonTum: Quý I lãi ròng 23,9 tỷ, vượt kế hoạch năm trong 1 quý

Ảnh minh họa.

CTCP Đường Kon Tum (KTS) mới công bố Báo cáo tài chính quý I/2016 với kết quả kinh doanh tăng cao.

Theo đó trong quý I/2016, KTS đạt 136,6 tỷ doanh thu thuần, tăng mạnh 102% so với cùng kỳ 2015. Trong đó doanh thu từ đường tăng mạnh hơn 2 lần lên 123,3 tỷ, doanh thu bán mật là 10,8 tỷ.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng 76% lên 109,8 tỷ đã giúp lợi nhuận gộp của KTS đạt gần 27 tỷ, ứng với mức tăng 425% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 7,6% lên 19,6%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 580 triệu, tăng cao so với 22,2 triệu của cùng kỳ. Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt là 462 triệu và 2,5 tỷ. Kết quả, KTS đạt 23,87 tỷ lợi nhuận sau thuế chỉ trong quý I, tăng mạnh so với con số 885 triệu của cùng kỳ. EPS tương ứng là 4.710 đồng.

Mức lợi nhuận trong quý I này của KTS thậm chí còn cao hơn mức lợi nhuận của cả năm 2015 và vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2016 công ty đặt ra tới 16%.

Tính tới hết quý I/2016, tổng tài sản của KTS là 191,4 tỷ, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương là 20,9 tỷ, phải thu ngắn hạn là 74,6 tỷ và hàng tồn kho đạt gần 56 tỷ, tăng mạnh so với 9,5 tỷ của đầu năm nay.

Nợ phải trả của công ty chỉ là 38 tỷ, chiếm chưa tới 20% cơ cấu nguồn vốn công ty. Trong đó phải trả ngắn hạn cho người bán là 14,4 tỷ và vay nợ thuê tài chính là 13,3 tỷ.

Giá cổ phiếu KTS hiện đã gần đạt mức 48.000 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh so với con số 20.000 đồng/cổ phiếu cách đây 1 tháng.

HOÀNG LINH

Giá trong ngày

42.5

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu42.5
Giá mở cửa42.5
Giá cao nhất42.5
Giá thấp nhất42.5
Giá đóng cửa42.5
Khối lượng300
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại39.87%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,070,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)215.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)8,420.3
P/E5.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)30,145.0
P/B1.4
Lợi tức cổ phiếu (%)40
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
18/10

42.50

0.00 (0.00%)

30012,750
17/10

42.50

2.40 (5.99%)

1,40059,160
16/10

40.10

0.50 (1.26%)

1,10044,380
13/10

39.60

0.00 (0.00%)

00
12/10

39.60

0.50 (1.25%)

2,10083,570
11/10

40.10

0.10 (0.25%)

3,100125,710
10/10

40.00

0.00 (0.00%)

00
09/10

40.00

1.50 (3.90%)

30012,000
06/10

38.50

3.60 (8.55%)

2,30089,410
05/10

42.10

2.10 (5.25%)

2007,940

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

10/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh...

25/09/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/09/2017

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS) công bố thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính...

25/09/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/06/2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2017Thời gian họp: 7h30, ngày 25/09/2017Địa điểm tổ chức họp: Km2, Xã...

12/09/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm tài chính từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/06/2017 đã kiểm toán.

10/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua kết quả SXKD năm 2016-2017 và kế hoạch năm 2017...

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4 năm tài chính từ ngày 01/04/2017 đến ngày 30/06/2017.

13/05/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2017Thời gian họp: 09h00...

08/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017...

22/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2017.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

22/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

31/10/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

31/10/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ( Năm tài chính chuyển đổi từ 01/01/2016 đến 30/06/2016)Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2016Thời gian họp: 08h00, ngày 31/10/2016Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, Địa chỉ: Km2, xã Vinh Quang,...

20/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

28/09/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

15/07/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Sâm chức vụ Người CBTT từ...

28/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm...

24/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

04/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thắng chức vụ Phó TGĐ, phụ...

26/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 26/04/2016:1/ Thành viên HĐQT:- Ông Tô Hoài Văn - Chủ tịch HĐQT- Ông...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

12/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2016Ngày đăng...

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố bổ nhiệm ông Lê Hồng Thái, Phó chủ tịch thường trực HĐQT,...

01/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố ông Nguyễn Xuân Minh từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT...

21/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD và Báo cáo tài chính kiểm toán...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

21/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum trả cố tức bằng tiền năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2015Ngày đăng ký cuối cùng...

28/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ Tổ chức...

26/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố ông Lưu Minh Trinh từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ...

26/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố ông Lưu Minh Trinh từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

15/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố nghị quyết HĐQT về: - Thông qua các quy chế của công ty - Giải thể phòng Kế toán, phòng Kế hoạch-...

21/08/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Kon Tum được ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 21/8/2015...

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q2/2015

03/07/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/06/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2015 Thời gian họp: 7:30 ngày 3/7/2015 Địa điểm tổ chức họp:...

09/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Minh chức vụ phó TGĐ từ ngày...

06/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố nghị quyết HĐQT thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ 2015....

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

14/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/04/2015Thời gian họp:...

03/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

01/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố bổ nhiệm ông Phạm Đình Mạnh Thu chức vụ TGĐ...

03/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD 9 tháng- Báo cáo của ban điều...

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

20/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

18/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm- Tiến độ thực hiện thầu...

30/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum trả cổ tức bằng tiền năm 2013: Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền...

20/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2014Thời gian họp: 7:30AM, ngày 20/5...

20/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

20/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố thay đổi thành viên HĐQT:- Miễn nhiệm ông Lê Quang Trường-...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

01/01/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố thay đổi TGĐ:- Miễn nhiệm ông Lê Quang Trưởng- Bổ nhiệm ông...

24/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

24/12/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố bổ nhiệm ông Phạm Đình Mạnh Thu chức vụ phó tổng giám...

20/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2013Tỷ...

20/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

04/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố Nghị quyết HĐQT ngày 04/09/2013. Tải file dữ liệu...

06/05/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file dữ liệu gốc

19/03/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HN...

15/01/2013

Phát hành cổ phiếu

KTS: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/01/20133. Lý do và mục đích:      * Trả cổ tức...

03/12/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2012 Lý do và mục đích...

07/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

07/09/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

14/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

KTS: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2012 - Tỷ lệ thực...

18/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

KTS: Báo cáo tài chính quý I năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

15/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

KTS: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012  Tải file dữ liệu gốc

15/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2012 - Tỷ...

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

07/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

19/12/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

26/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

KTS: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2011 Tỷ...

25/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

06/10/2011

Phát hành cổ phiếu

KTS: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2011 Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được...

27/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

27/09/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Lê Quang Trưởng - Tổng giám đốc Công...

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

06/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

KTS: Nghị quyết 2011Link download

20/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

KTS: Ngày 28/03/2001, chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2011 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

07/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

29/03/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010

31/12/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam