Dược Cửu Long thông qua tăng gấp đôi vốn điều lệ

Hoàng Linh

08:49 09/03/2016

BizLIVE - DCL đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Tổng giá trị phát hành là gần 201,2 tỷ.

Dược Cửu Long thông qua tăng gấp đôi vốn điều lệ

Ảnh minh họa.

CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) mới có Nghị quyết HĐQT về việc triển khai tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2016 thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, DCL sẽ phát hành thêm 20.118.960 cổ phiếu mới, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 1:1 (01 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu phát hành mới). Sau phát hành, vốn điều lệ của DCL sẽ tăng lên gần 402,4 tỷ.

Nguồn phát hành là từ lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu, bao gồm cả các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến thực hiện là vào quý II năm 2016.

Dự kiến vào quý IV/2016, công ty sẽ tiếp tục tăng vốn đợt 2 theo tỷ lệ 10:4.

Năm 2015, DCL đạt 669,6 tỷ doanh thu thuần và 60,6 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng 91% so với năm 2014 và vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra. Năm 2016, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần 850 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 82 tỷ (tăng 35% so với mức đạt được năm 2015).

HOÀNG LINH

Giá trong ngày

23.0

0.4 (1.77%)
Giá tham chiếu22.6
Giá mở cửa22.9
Giá cao nhất23.3
Giá thấp nhất22.6
Giá đóng cửa22.6
Khối lượng42,950
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)56,332,824
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,295.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,595.7
P/E14.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,367.6
P/B1.9
Lợi tức cổ phiếu (%)6
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/10

22.60

0.25 (1.09%)

42,9501,406,760
19/10

22.85

0.35 (1.55%)

261,6606,012,070
18/10

22.50

0.20 (0.88%)

45,5601,023,560
17/10

22.70

0.15 (0.65%)

32,060727,850
16/10

22.85

0.10 (0.43%)

46,1201,056,840
13/10

22.75

0.05 (0.21%)

16,330371,170
12/10

22.80

0.55 (2.47%)

95,0702,150,060
11/10

22.25

0.15 (0.66%)

66,5601,486,550
10/10

22.40

0.15 (0.66%)

74,3201,659,450
09/10

22.55

0.15 (0.66%)

53,2701,205,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

22/05/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố niêm yết thêm cổ phiếu: - Số cổ phiếu niêm yết thêm:...

11/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu ưu...

09/09/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 22/08/2017Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 09/09/2017Địa...

24/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) công bố ông Lê Mạnh Thắng từ nhiệm chức vụ Thành...

24/08/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) công bố ông Bùi Xuân Trung từ nhiệm chức vụ Thành viên...

07/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường...

29/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm...

22/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ tại Công ty...

21/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Thái...

10/03/2017

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT) Mã chứng khoán: DCL Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch...

01/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty Cổ...

27/02/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/02/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2017 Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2017 Thời gian thực hiện: 09h00, ngày 25/02...

09/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2017...

06/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên...

06/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào Công ty...

06/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

05/12/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lý Hợp đồng kinh...

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

07/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố ông Hoàng Thanh Hải từ nhiệm chức vụ Thành viên...

07/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 16.094.904...

22/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công...

22/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần...

11/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện...

11/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mở rộng nhà...

04/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc 145.788 cổ phiếu...

04/08/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho CĐHH:Ngày giao dịch...

21/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 05/08/2016...

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

11/07/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2016 Thời gian...

08/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu...

16/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Kiểm...

24/05/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 20.118.960 cổ...

11/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về nội dung và ngày đăng ký...

06/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công...

21/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sang, chủ tịch HĐQT, chức...

19/04/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long phát hành cổ phiếu thưởng:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2016 Ngày đăng ký cuối...

12/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư F.I.TMã chứng khoán: DCLSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.909.580 CP,...

12/04/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn SangMã chứng khoán: DCLChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu...

07/04/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn SangMã chứng khoán: DCLChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQTSố lượng cổ phiếu...

07/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư F.I.TMã chứng khoán: DCLSố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.909.580 CP,...

04/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn ngày 20/04/2016...

31/03/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Đặng Thị Hương, thành viên BKS đã từ nhiệm, bán bất thành 6.460 cổ phiếu, và vẫn nắm giữ 9...

24/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành cổ phiếu...

15/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Trịnh Quốc Khánh, phó TGĐ, đăng ký bán 4.400 cổ phiếu từ ngày 15/3 đến 13/4/2016...

08/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ...

05/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/02/2016 Ngày đăng ký cuối...

05/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

01/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố bà Đặng Thị Hương từ nhiệm chức vụ thành viên BKS...

25/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Đặng Thị HươngMã chứng khoán: DCLChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKSSố lượng cổ phiếu...

17/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

21/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về hợp đồng thuê mặt bằng tại Tp...

18/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều...

14/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về hợp đồng với Công ty Cổ...

03/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn chào bán 5...

10/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

13/10/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 10.059.480 Lý do...

05/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố quyết định của chủ tịch HĐQT về việc chấm dứt hoạt...

25/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi điều...

16/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố thay đổi thành viên HĐQT từ ngày 16/9/2015: - Bổ nhiệm...

16/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng phó TGĐ kinh doanh...

15/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Trang chức vụ phó...

15/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc xử lý số cổ phiếu...

07/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về danh sách đối tác chiến lược...

31/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố quyết định của chủ tịch HĐQT về việc chấm dứt...

26/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn cổ đông chiến...

24/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành 5.000.000...

22/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Khánh chức vụ phó TGĐ...

15/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long phát hành cổ phiếu cho CĐHH: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/07/2015 Ngày đăng ký cuối cùng...

08/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi tăng VĐL do phát...

27/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện chào bán...

26/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố bổ nhiệm ông Lưu Quế Minh thay thế ông Nguyễn Hữu...

11/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố ông Nguyễn Hữu Trung thôi giữ chức vụ phó TGĐ từ...

17/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT thông qua danh sách cổ đông DCL chuyển...

16/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố bổ nhiệm bà Trần Huệ Nga thay thế ông Nguyễn Văn...

09/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phát hành...

14/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ phó...

13/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/01/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 02/02/2015Thời gian...

13/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về: - Kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình ĐHĐCĐ ...

19/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày...

18/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Ernst & Young là công...

12/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2014Ngày đăng...

13/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013...

13/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố ông Trần Chí Kiên thôi giữ chức vụ Giám đốc...

18/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

18/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền              :  20/03/2014Ngày đăng ký...

16/08/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh Số lượng:...

11/01/2013

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 19/12/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 21/12/2012 Lý do và...

07/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

11/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

21/11/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

14/11/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

12/11/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

02/11/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

23/07/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

29/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/04/2012 Ngày đăng ký cuối cùng :...

31/10/2011

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Thông báo dừng giao dịchThời gian dừng giao dịch: 31/10/2011Lý do:...

24/10/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2011 (trường hợp...

20/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) công bố Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội Cổ đông bất...

27/07/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DCL: Trả cổ tức bằng tiền mặt Link download

27/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011Link download

11/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

20/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DCL - 24/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (10%)Linkdownload

29/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2/2010 ( Theo: hsx.vn)

28/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Kết quả kinh doanh công ty mẹ quý 2/2010 (Theo: hsx.vn)

22/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009Thời gian: 8 giờ 00 ngày 22/04/2010Địa điểm: Hội trường Tỉnh Ủy Tỉnh Vĩnh...

20/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã CK: DCL) như sau: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/03/2009 Ngày đăng ký cuối cùng                         : 20/03/2009 Mục đích                                              ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam