DPM tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền

Linh Linh

11:29 13/12/2015

BizLIVE - Với 379.934.260 cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DPM sẽ phải chi ra số tiền khoảng gần 950 tỷ đồng cho lần tạm ứng cổ tức này.

DPM tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền
Tổng CTCT Phân bón & Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã DPM) vừa thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương đương với mỗi cổ phiếu sở hữu, cổ đông được nhận 2.500 đồng.
DPM cho biết, nguồn tiền trả cổ tức sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2015 của Tổng công ty. Tổng giám đốc Tổng công ty được giao trách nhiệm thông báo cho Trung tâm Lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán để chốt danh sách cổ đông và thực hiện tạm ứng cổ tức.
Với 379.934.260 cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DPM sẽ phải chi ra số tiền khoảng gần 950 tỷ đồng cho lần tạm ứng cổ tức này.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2015 mới công bố, DPM đạt doanh thu thuần 2.269 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Giá vốn giảm 7%, nhờ đó DPM ghi nhận 771 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 51% so cùng kỳ. 
Kỳ này hoạt động tài chính mang về cho DPM 63 tỷ đồng lợi nhuận và lợi nhuận khác 21 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí khác, DPM lãi ròng 417,8 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. EPS quý III đạt 965 đồng/cổ phiếu.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, DPM có tổng doanh thu 7.470 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng lợi nhuận sau thuế là 1.203 tỷ đồng, tăng 24% so với 9 tháng đầu năm 2014. EPS 9 tháng đầu năm đạt 2.782 đồng/cổ phiếu.

LINH LINH

Từ khóa: DPM, cổ phiếu, cổ tức
Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine