Đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chế biến sẽ tăng mạnh?

Tuấn Minh

12:27 20/04/2015

BizLIVE -

Có tới 86% số doanh nghiệp chế biến, chế tạo có hoạt động xuất khẩu cho rằng đơn hàng xuất khẩu quý II/2015 sẽ khả quan hơn so với quý I.

Đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chế biến sẽ tăng mạnh?

Ảnh minh họa.

Kết quả điều tra mới nhất của Tổng cục Thống kê đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy, có tới 88,3% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng dự kiến đơn hàng quý II/2015 sẽ tăng lên và giữ ổn định so với quý I.

Trong đó, có 52,1% số doanh nghiệp dự báo đơn hàng sẽ tăng và 36,2% dự báo giữ ổn định; chỉ có 11,7% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm trong quý tới.

Khảo sát cho thấy, so với quý IV/2014, quý I/2015 có 68,1% số doanh nghiệp dự báo có số đơn hàng tăng lên và giữ ổn định.

Trong đó 27,7% dự báo tăng và 40,4% dự báo giữ ổn định; 32% số doanh nghiệp dự báo có đơn hàng giảm đi. 

Đáng chú ý, có tới 60,8% số doanh nghiệp nhà nước lạc quan dự báo đơn đặt hàng quý II/2015 sẽ tăng so với quý I/2015.

Trong khi tỷ lệ này của các doanh nghiệp FDI là 57,3% và thấp nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước với tỷ lệ 48,7%.

Xét về cơ cấu ngành, những ngành có tỷ lệ dự báo về triển vọng đơn hàng quý II/2015 sẽ tăng so với quý I/2015 gồm: Sản xuất thuốc; hóa dược và dược liệu; thiết bị điện; trang phục...

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, kết quả điều tra doanh nghiệp cho biết, có 75,3% số doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu khẳng định có số đơn hàng xuất khẩu mới quý I/2015 tăng lên và giữ ổn định so với quý IV/2014.

Trong đó, 25% dự báo tăng và 50,3% dự báo giữ ổn định; tỷ lệ số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm là 24,6%.

Các doanh nghiệp dự kiến về xuất khẩu quý II/2015 khả quan hơn với 86% số doanh nghiệp dự báo tăng lên và giữ ổn định đơn hàng so với quý I. Trong đó 42,9% dự báo tăng và 43,1% dự báo giữ ổn định; chỉ có 14% dự báo giảm.

Dự báo đơn hàng xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhà nước quý II/2015 tăng so với quý I khả quan nhất với 48%, chỉ có 15,5% số doanh nghiệp nhà nước dự báo giảm đi.

Tỷ lệ dự báo của khu vực FDI quý II tăng so với quý I là 45,1%, chỉ có 10,3% số doanh nghiệp khu vực này dự báo giảm đi.

Các ngành có tỷ lệ lạc quan cao về triển vọng đơn hàng xuất khẩu quý II/2015 tăng so với quý I/2015 gồm: Sản xuất thuốc lá; thuốc, hóa dược và dược liệu; xe có động cơ; da và các sản phẩm liên quan...

Cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành chế biến, chế tạo do Tổng cục Thống kê thực hiện.
Bao gồm 4.028 doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo, đại diện cho toàn bộ nền kinh tế và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, số doanh nghiệp thực tế đã trả lời trong kỳ điều tra quý I/2015 là 3.245 doanh nghiệp.. 
Những thông tin chủ yếu thu thập từ các doanh nghiệp để phản ánh về xu hướng sản xuất kinh doanh gồm: Đánh giá của doanh nghiệp về xu hướng tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh; biến động về số lượng đơn đặt hàng và đơn đặt hàng xuất khẩu; xu hướng về tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu; chi phí sản xuất, giá bán bình quân cho một sản phẩm; biến động về quy mô lao động, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

TUẤN MINH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ