Doanh nghiệp và chuyện ĐHĐCĐ nhiều lần

Nguyên Minh

11:43 23/06/2015

BizLIVE - Đã gần hết mùa đại hội đồng cổ đông thường niên, những nội dung quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã được thông qua, song vẫn còn nhiều công ty đang mãi loanh quanh bởi bao lần tổ chức ĐHĐCĐ nhưng bất thành. 

Doanh nghiệp và chuyện ĐHĐCĐ nhiều lần

Ảnh minh họa.

Bất thành bởi cổ đông nhỏ lẻ “bỏ rơi” doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp năm lần bảy lượt tổ chức đại hội đồng cổ đông song vẫn bất thành. Nguyên nhân sâu xa đến từ việc, những doanh nghiệp này không hề có cổ đông lớn, cổ đông chiến lược nắm phần lớn vốn cổ phần hoặc việc hầu hết cổ phiếu doanh nghiệp đang phân tán quá rộng cho nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Điển hình là các trường hợp của GTT, VNH, LCM, BGM, PVG, KSD, KSS. 

Như CTCP Thuận Thảo (GTT), cổ đông lớn duy nhất là bà Võ Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc với tỷ lệ sở hữu khoảng 34,7%. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ khi hầu hết cổ phần doanh nghiệp đều do 2.428 cổ đông nhỏ lẻ còn lại nắm giữ. Điều này dẫn đến việc triệu tập ĐHĐCĐ rất khó khăn. 

Kết quả là số lượng cổ đông tham dự có quyền biểu quyết của GTT lần 1 chỉ là 44%, lần 2 là 43,2%. Ngày 6/6 vừa qua, công ty đã thực hiện họp ĐHĐCĐ lần 3 và công bố nghị quyết.

CTCP Thủy hải sản Việt Nhật (VNH) thậm chí còn “thảm” hơn khi số lượng cổ đông tham dự ĐHĐCĐ “lèo tèo”, số lượng cổ phiếu nắm giữ lần 1 chỉ là 4,24% và lần 2 là 1,84%. Hiện VNH không có ai là cổ đông lớn. Các thành viên ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng chỉ nắm giữ một tỷ lệ rất nhỏ. Sáng 22/6, nghị quyết đại hội cũng đã được công bố mặc dù chỉ có 6 cổ đông trên tổng số hơn 1.100 cổ đông của VNH tham dự. 

Cổ đông lớn “né tránh” không tham dự

Trái với trường hợp trên, có những doanh nghiệp được sự quan tâm của khá nhiều nhà đầu tư tổ chức/cá nhân, thậm chí tỷ lệ sở hữu của những nhà đầu tư khá cao dẫn đến việc đại hội thành bại phụ thuộc nhiều vào sự có mặt của những “VIP” này.

Nhà đầu tư tổ chức được biết đến như những “big boy” với lượng vốn lớn, với chiến lược đầu tư dài hạn cũng là đối tượng hậu thuẫn chính giúp thành công của doanh nghiệp, do đó việc tham dự đại hội để theo dõi và đóng góp ý kiến dường như là việc đương nhiên phải thế. 

Thế nhưng vẫn không thiếu những trường hợp cổ đông lớn cố tình né tránh.

Còn nhớ trường hợp của Bibica năm 2013, đại hội không thể diễn ra bởi nhóm cổ đông SSI vắng mặt. Đây là thời điểm cuộc chiến quyền lực tại Bibica khá căng thẳng giữa 2 nhóm cổ đông lớn là SSI và Lotte. Tuy số lượng cổ đông tham dự khi đó khá đông, hơn 90 người nhưng chỉ đại diện cho 42% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ngoài trường hợp có xung đột ngầm như trên, việc cổ đông chủ chốt vắng mặt dường như nằm trong kế hoạch của một số doanh nghiệp đang có vấn đề nội tại.

Cuối tuần qua ĐHĐCĐ lần 1 của OGC cuối tuần qua cùng bất thành bởi chỉ có 115 cổ đông tham dự trên tổng số 11.557 cổ đông, đại diện cho 12,66% cổ phần biểu quyết. 

Ngoài những cổ đông cá nhân nhỏ lẻ, cổ phần OGC được nắm giữ bởi khá nhiều nhà đầu tư tổ chức. Cổ đông lớn nhất là Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo của ông Hà Văn Thắm vởi tỷ lệ 28,3%. Ngoài ra còn một số tổ chức như CTCO Đầu tư và Xây dựng Sông Đà, CTCP Đầu tư và Thương mại VNECO Hà Nội, Market Viectors ETF Trust. 

Thời gian qua, Ocean Group có nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến nguyên chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm bị bắt và công ty liên kết là Ocean Bank bị NHNN mua lại với giá 0 đồng.

Theo quy định, nếu sau 2 lần tổ chức ĐHĐCĐ bất thành do không đủ tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp lần 3 của doanh nghiệp sẽ không còn phụ thuộc vào tỷ lệ này.

Theo Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

NGUYÊN MINH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ