Doanh nghiệp thủy sản: Tín hiệu khả quan, quý IV/2015 lợi nhuận tăng bình quân 21%

Hồng Quân

14:30 28/02/2016

BizLIVE - Trong quý IV/2015 doanh thu 17 doanh nghiệp niêm yết ngành thủy sản tăng bình quân 4,3% nhưng lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 21%. Những doanh nghiệp có lợi nhuận, doanh thu lớn nhất là VHC, VHG, IDI, FMC, ABT.

Doanh nghiệp thủy sản: Tín hiệu khả quan, quý IV/2015 lợi nhuận tăng bình quân 21%

Thống kê số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015 của 17 doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán cho thấy tại ngày 31/12/2015 tổng tài sản của nhóm doanh nghiệp này đạt mức 37.361 tỷ đồng, tăng 31,5%; trong đó số dư tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.113 tỷ đồng, tăng 140% so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng 10,9% so với đầu năm, đạt mức 10.756 tỷ đồng.

Mặc dù ngành thủy sản gặp khó trong năm 2015 vì giá bán giảm, biến động tỷ giá, hàng rào kỹ thuật, doanh thu thuần trong quý IV/2015 đã tăng bình quân so với cùng kỳ năm trước 4,3%; lãi gộp tăng bình quân 5,1%.
  Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015
17 doanh nghiệp đã tạo ra 11.643 tỷ đồng doanh thu và 1.072 tỷ đồng lãi gộp, điều này đồng nghĩa biên lợi nhuận gộp đạt mức trung bình 9,2%, cùng kỳ năm ngoái đạt mức 9,1%.
Điều đáng ghi nhận trong quý IV lợi nhuận trước thuế của nhóm doanh nghiệp này đã tăng bình quân 21% so với quý IV/2014. Ngoại trừ ANV và VNH bị lỗ, AGF có lãi cao trong khi cùng kỳ trước lãi, 14 doanh nghiệp còn lại có đến 9/17 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng từ 17% đến 12,3 lần (HVG).
Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015 
Tuy nhiên, ở thái cực khác, các doanh nghiệp thủy sản đang phải đối mặt với thực trạng hàng tồn kho tăng. Tính chung 17 doanh nghiệp có số dư hàng tồn kho tại ngay 31/12/2015 lên đến 12.691 tỷ đồng, tăng bình quân 31,3% so với đầu năm.
  Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015
Ngoại trừ HVG do hợp nhất thành viên Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng, top 10 doanh nghiệp nắm hàng tồn kho cao có 3/9 doanh nghiệp số dư hàng tồn kho giảm so với đầu năm từ -9% đến -15%, 6/9 doanh nghiệp còn lại có mức tăng từ 6% đến 51% so với đầu năm.
Thêm nữa, các khoản phải thu ngắn và dài hạn tăng lên, trung bình 17 doanh nghiệp có số dư các khoản phải thu tăng 37% (ngắn hạn) và 109% (dài hạn). Các khoản phải thu chủ yếu là ngắn hạn. Tại ngày 31/12/2015 tổng các khoản phải thu ngắn hạn của 17 doanh nghiệp là 10.278 tỷ đồng.
Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015 
Vay dài hạn nhiều hơn. Mặc dù nợ phải trả tăng khoảng 43,6% nhưng vay nợ ngắn hạn tăng 35% đạt mức 16.762 tỷ đồng; vay dài hạn tăng 126%, với số dư là 2.643 tỷ đồng. Nếu loại HVG ra, mức tăng số dư nợ vay ngắn hạn bình quân của 16 doanh nghiệp chỉ tăng 5% so với đầu năm; số dư vay dài hạn tăng 287%.
Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý IV/2015 
Theo đánh giá của ông Dương Ngọc Minh chủ tịch HĐQT của HVG tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016, năm 2015 nên được xem là năm thành công của ngành thủy sản, đặc biệt là ngành cá tra. Vì dù khó khăn, giá bán giảm mạnh ở cả tôm và cá và hầu hết các mặt hàng chủ lực, giá trị xuất khẩu chỉ giảm 16,1%; trong đó giá trị xuất khẩu cá tra giảm 11,5%. Điều này đồng nghĩa, sản lượng thủy sản xuất khẩu năm 2015 cao hơn năm 2014. 

HỒNG QUÂN

Giá trong ngày

7.58

0.49 (6.91%)
Giá tham chiếu7.09
Giá mở cửa7.47
Giá cao nhất7.58
Giá thấp nhất7.23
Giá đóng cửa7.58
Khối lượng2,367,140
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)181,609,671
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,376.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)585.7
P/E12.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,661.3
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/10

7.58

0.49 (6.91%)

2,367,14017,864,390
16/10

7.09

0.46 (6.93%)

4,389,72030,723,570
13/10

6.63

0.43 (6.93%)

4,011,66025,726,330
12/10

6.20

0.40 (6.89%)

3,109,84018,903,610
11/10

5.80

0.21 (3.49%)

4,007,89023,781,080
10/10

6.01

0.45 (6.96%)

2,009,21012,432,680
09/10

6.46

0.06 (0.93%)

1,442,5709,394,000
06/10

6.40

0.28 (4.57%)

1,727,76010,688,930
05/10

6.12

0.12 (1.92%)

911,0005,610,730
04/10

6.24

0.03 (0.48%)

422,9702,643,400

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

27/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng...

20/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch...

11/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

11/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT...

08/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT về...

12/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22...

06/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT...

15/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

05/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT...

25/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT về việc...

11/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

11/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/05/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2016Thời gian thực hiện: Vào lúc 08h...

10/06/2016

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố đổi tên nước ngoài của công...

27/05/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết...

28/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT...

21/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT...

13/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT về việc:...

22/02/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố bổ nhiệm bà...

03/02/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn SơnMã chứng khoán: IDITên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Nguyễn Thanh HảiChức vụ của người...

03/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

27/01/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I phát hành cổ phiếu thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng...

21/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn KhươngMã chứng khoán: IDISố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.039...

20/01/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn KhươngMã chứng khoán: IDISố lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.840...

12/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT...

17/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố bổ nhiệm ông...

14/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán...

03/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT...

22/07/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22...

24/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT về...

10/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I Tổ chức Đại hội đồng cổ đông...

10/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

17/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT về thời...

16/03/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Số lượng chứng khoán thay...

20/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT về...

24/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT...

27/11/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố thực hiện quyền mua cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

04/11/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I  lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2014Thời gian dự...

29/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQT về...

10/09/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số...

30/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng...

11/07/2014

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I Trả cổ tức năm 2011, năm 2012 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

09/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2014Địa điểm họp dự kiến: Hội trường Thống Nhất – Dinh...

09/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết ĐHĐCĐ...

21/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I công bố nghị quyết HĐQTFile...

04/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I về việc chào mua công...

23/10/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia thông báo thay đổi ban lãnh đạo:- Miễm nhiệm chức...

18/10/2013

Thay đổi BLĐ

- Miễn nhiệm ông Đinh Hoài Ân chức vụ Giám đốc tài chính- Bổ nhiệm ông Trương Công Khánh chức vụ giám...

19/08/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia thông báo ông Trương Công Khánh xin từ nhiệm...

28/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

IDI: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/06/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 28/06/2012 - Lý do và mục đích : Chi trả cổ...

23/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị,...

21/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

IDI: Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tải file dữ liệu gốc

19/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 17/04/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 19...

19/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị,...

24/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link...

03/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

03/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link...

30/06/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam