Doanh nghiệp nhà nước ngập nợ

Thế Dũng

23:31 24/11/2015

Theo báo cáo hợp nhất, các tập đoàn - tổng công ty có tổng nợ phải thu là 293.617 tỷ đồng, trong khi số nợ phải trả là 1.567.063 tỷ đồng

Doanh nghiệp nhà nước ngập nợ

Vinalines là doanh nghiệp dẫn đầu lỗ lũy kế với 20.687 tỷ đồng Ảnh: Tấn Thạnh

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có báo cáo gửi đến Quốc hội về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (DNNN) và DN có cổ phần, vốn góp của nhà nước.

Nợ khó đòi 13.570 tỷ đồng

Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, hết năm 2014, cả nước có 781 DNNN. Trong đó, 8 tập đoàn (TĐ) kinh tế, 85 tổng công ty (TCT), 26 Công ty TNHH MTV hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; 277 công ty TNHH MTV độc lập hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích; 385 công ty TNHH MTV độc lập hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại. Tổng tài sản của 781 DNNN là 3.105.453 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2013.

Báo cáo hợp nhất của các TĐ, TCT có tổng nợ phải thu là 293.617 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2013. tỷ lệ nợ phải thu/tổng tài sản năm 2014 là 11%. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 13.570 tỷ đồng, tăng 18,6%. Dẫn đầu nợ phải thu khó đòi là TĐ Dầu khí Việt Nam (PVN) với 3.113 tỷ đồng. Tiếp đó là các TĐ, TCT: Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) 1.807 tỷ đồng, Viễn thông Quân đội (Viettel) 616 tỷ đồng, Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) 613 tỷ đồng, Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) 608 tỷ đồng...

Một số công ty mẹ có tỷ lệ nợ phải thu/tổng tài sản ở mức cao (trên 50%) như: Đông Bắc nợ phải thu 4.714,191 tỷ đồng (72%), Xây dựng Trường Sơn 1.985,740 tỷ đồng (69%), Xây dựng Nông nghiệp (Vinacco) 374,834 tỷ đồng (69%), Đầu tư phát triển đô thị và KCN Việt Nam (Idico) 5.153,377 tỷ đồng (62%), Vật tư nông nghiệp (Vigecam) 233,292 tỷ đồng (55%), Thái Sơn 1.579,197 tỷ đồng (52%), Xây dựng Lũng Lô 1.193,110 tỷ đồng (51%). Một số công ty mẹ, nợ phải thu khó đòi có giá trị tuyệt đối không lớn nhưng tỷ lệ nợ phải thu khó đòi/tổng nợ phải thu cao là: Vigecam nợ 79 tỷ đồng (33,8%), Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCAB) 54,223 tỷ đồng (33,2%).

Cũng theo báo cáo hợp nhất, các TĐ, TCT có tổng số nợ phải trả là 1.567.063 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2013. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2014 là 1,41 lần (28 TĐ, TCT có tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần). Theo đó, TCT Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin (EMICO) 48,27 lần, TCT Lắp máy Việt Nam (Lilama) 11,67 lần, TCT 36 là 11,01 lần…

Nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) từ các ngân hàng thương mại (NHTM) và tổ chức tín dụng (TCTD) của các TĐ, TCT là 553.014 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2013. Một số TĐ, TCT có số nợ vay từ các NHTM và TCTD tương đối lớn như: PVN 174.434 tỷ đồng, EVN 108.457 tỷ đồng, TKV 46.170 tỷ đồng, Hàng hải Việt Nam (Vinalines) 32.282 tỷ đồng, Sông Đà 20.327 tỷ đồng, Vicem 15.729 tỷ đồng...

Theo báo cáo hợp nhất, nợ nước ngoài của các TĐ, TCT là 381.419 tỷ đồng (vay ngắn hạn là 26.955 tỷ đồng, vay dài hạn là 354.464 tỷ đồng). Trong đó, các công ty mẹ nợ nước ngoài 253.450 tỷ đồng, như EVN 161.891 tỷ đồng, VNA 27.347 tỷ đồng, PVN 20.305 tỷ đồng, Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) 18.525 tỷ đồng, ACV 12.138 tỷ đồng.

Lỗ phát sinh gần 5.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Chính phủ, lợi nhuận trước thuế của 781 DNNN đạt 187.699 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2013. Trong đó, các TĐ đạt 130.671 tỷ đồng, giảm 2%; các TCT đạt 40.805 tỷ đồng, tăng 9%; các công ty mẹ - con đạt 4.093 tỷ đồng, tăng 22%; công ty TNHH MTV độc lập còn lại đạt 12.130 tỷ đồng, tăng 12%.

Đáng chú ý, báo cáo hợp nhất của 10 TĐ, TCT cho thấy số lỗ phát sinh của công ty mẹ và công ty con là 4.901 tỷ đồng. 19 TĐ, TCT còn lỗ lũy kế là 24.451 tỷ đồng. Dẫn đầu lỗ lũy kế là Vinalines 20.687 tỷ đồng. Tiếp theo, Vinafood 2 là 1.125 tỷ đồng, TCT 15 là 569 tỷ đồng, Haprosimex 500 tỷ đồng, Sông Đà 413 tỷ đồng, Xăng dầu Quân đội (Mipecorp) 334 tỷ đồng, Truyền thông đa phương tiện (VTC) 196 tỷ đồng…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá hiệu quả hoạt động của một số TĐ, TCT chưa cao; có TĐ, TCT báo cáo hoạt động của công ty mẹ có lãi nhưng báo cáo hợp nhất vẫn bị lỗ và lỗ lũy kế theo báo cáo hợp nhất đến thời điểm hết năm tài chính 2014 còn cao so cùng kỳ năm 2013.

Về những bất cập, tồn tại, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng cơ chế xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra sai phạm cũng như việc xử lý các hành vi vi phạm về giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DNNN chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nên hiệu quả triển khai quy định về công khai, minh bạch chưa cao.

Vốn trong 5 lĩnh vực “nhạy cảm” vẫn còn lớn

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết theo đề án tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là các TĐ, TCT giai đoạn 2011-2015 đã được phê duyệt, năm 2014 thực hiện thoái vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực “nhạy cảm” (chứng khoán, quỹ đầu tư, bảo hiểm, tài chính - ngân hàng, bất động sản) là 4.258 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, lũy kế đến tháng 10/2015, các đơn vị đã thoái được 4.460 tỷ đồng, thu 4.113 tỷ đồng. Tính từ thời điểm Quốc hội ban hành Nghị Quyết 21, ngày 26/11/2011, tổng giá trị đầu tư vào 5 lĩnh vực “nhạy cảm” mà các TĐ, TCT cần phải thoái là 23.325 tỷ đồng. Lũy kế số thoái vốn vào 5 lĩnh vực nhạy cảm từ năm 2012 đến tháng 10/2015 đã thoái được 9.866 tỷ đồng (bằng 42% số cần phải thoái cuối năm 2011), thu 9.496 tỷ đồng, đầu tư thêm 4.538 tỷ đồng (do chia cổ tức bằng cổ phiếu).

Số vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực “nhạy cảm” cần phải thoái tiếp từ nay đến cuối năm 2015 là 16.193 tỷ đồng, trong đó chứng khoán 233 tỷ đồng, tài chính - ngân hàng 9.113 tỷ đồng, bảo hiểm 553 tỷ đồng, bất động sản 6.079 tỷ đồng, quỹ đầu tư 215 tỷ đồng.


Theo Báo Người Lao Động

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine