Doanh nghiệp 24h: Doanh nghiệp Nhà nước đã hết thời được “che chắn”?

Linh Linh

18:28 02/03/2016

BizLIVE - Áp lực cải cách, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước không cần chờ đến khi Việt Nam tham gia TPP, TPP chỉ là áp lực đặt ra thời hạn...

Doanh nghiệp 24h: Doanh nghiệp Nhà nước đã hết thời được “che chắn”?

Ảnh minh họa.

Trong Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) có một chương về doanh nghiệp Nhà nước, mua sắm Chính phủ nhằm đảm bảo một môi trường cạnh tranh của các doanh nghiệp trong TPP, các quốc gia trong TPP phải bình đẳng vì một số nước đầu tư xen vào mỗi quốc gia nếu ưu đãi doanh nghiệp sẽ tạo ra sự bất bình đẳng.
Bình luận về vấn đề này, bên lề Diễn đàn được tổ chức với sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Viện Kinh tế Việt Nam, chuyên gia các viện nghiên cứu và các hiệp hội, doanh nghiệp, PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, chương doanh nghiệp Nhà nước là thông điệp cần thiết để cải cách các doanh nghiệp Nhà nước vốn hoạt động theo cơ chế xin - cho, ưu đãi nhiều và cũng chịu khổ nhiều vì sự ưu đãi đó. (Xem tiếp)
Có tới 142 nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần của Vissan, bao gồm 123 cá nhân trong nước, 6 cá nhân nước ngoài, 6 tổ chức trong nước và 7 tổ chức nước ngoài.
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký đạt hơn 63,5 triệu cổ phần, trong đó, tổ chức trong nước đăng ký mua 22,9 triệu cổ phần, tổ chức nước ngoài đăng ký mua 22,6 triệu cổ phần, cá nhân trong nước đăng ký mua 18 triệu cổ phần và cá nhân nước ngoài đăng ký 26.000 cổ phần. (Xem tiếp)
Năm 2015, doanh thu thuần đạt 5.668 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 219 tỷ đồng, vượt 28,8% kế hoạch năm; cổ tức thực hiện dự kiến 30%.
Doanh thu của Cadivi đến chủ yếu từ khu vực khách hàng đại lý, chiếm 61,47% tổng doanh thu. Trong năm công ty cũng đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiết kiệm vật tư lên đến 36,7 tỷ đồng. (Xem tiếp)
Trong kết luận thanh tra tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ngày 5/6/2015, Thanh tra Chính phủ cho biết đã thực hiện việc kiểm tra tại tập đoàn này từ ngày 26/12/2013 đến 17/6/2014. 
Theo đó, Petrolimex đã vi phạm nhiều quy định trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản và cổ phần hóa doanh nghiệp; quản lý hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty thành viên, cũng như quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng đất trong suốt thời gian từ năm 2010 đến hết quý II/2013. (Xem tiếp)
Năm 2015, GEX đạt 1.350 tỷ đồng doanh thu thuần, hoàn thành kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 249,7 tỷ đồng, vượt 6,2% kế hoạch cả năm. Dự kiến chia cổ tức năm 2015 là 10%.
Trong 5 năm qua, doanh thu của công ty mẹ tăng bình quân 6,73%; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 14%, trong đó lợi nhuận sản xuất kinh doanh trước thuế riêng tại công ty mẹ tăng bình quân 19%/năm. (Xem tiếp)

LINH LINH

Từ khóa: GEX, petrolimex, vissan, IPO
Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ