Đình chỉ hoạt động khai thác quặng của Công ty Tân Quang Cường

Mạnh Nguyễn

10:10 22/06/2016

BizLIVE - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Linh Ngọc vừa ký văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường về việc đình chỉ hoạt động khai thác quặng titan - zircon tại khu vực Nam Suối Nhum.

Đình chỉ hoạt động khai thác quặng của Công ty Tân Quang Cường

Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và môi trường kiểm tra tại hiện trường vụ vỡ bờ moong. Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, Bộ Tài nguyên và môi trường yêu cầu Công ty tiếp tục tạm dừng và chấp hành việc đình chỉ toàn bộ hoạt động khai thác quặng ti tan tại mỏ Nam Suối Nhum.
Đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục còn thiếu (về đất đai, nước và xả thải vào nguồn nước) trước khi triển khai hoạt động xây dựng cơ bản mỏ đã nêu trong Biên bản kiểm tra ngày 18/6/2016 của Đoàn kiểm tra do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì thực hiện.
Bên cạnh đó, tiếp tục xử lý dứt điểm và khắc phục hậu quả, trong đó có việc đền bù thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp do sự cố vỡ bờ moong khai thác gây ra; xử lý moong khai thác, các khu vực bị ảnh hưởng về trạng thái an toàn, đáp ứng các yêu cầu về môi trường theo quy định.
“Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký Thông báo này, nếu Công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung nêu trên, Bộ Tài nguyên và môi trường sẽ thu hồi Giấy phép khai thác số 1019/GP- BTNMT nêu trên theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện, Công ty gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trước ngày 10/9/2016). Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo và yêu cầu Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường nghiêm túc, khẩn trương thực hiện” - Công văn nêu rõ.
Cũng trong ngày 21/6/2016, Bộ Tài nguyên và môi trường đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố vỡ moong khai thác và hiện trạng hoạt động khai thác quặng titan - zircon của Công ty TNHH thương mại Tân Quang Cường.
Bộ đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo việc ban hành các quyết định xử phạt theo thẩm quyền, đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung “đình chỉ hoạt động khai thác (gây ô nhiễm môi trường)”.
Bộ Tài nguyên và môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục đôn đốc, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; việc khắc phục sự cố và những tồn tại, vi phạm của Công ty Tân Quang Cường.

MẠNH NGUYỄN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ