Điểm mặt “ông lớn” thuộc Bộ Xây dựng làm ăn không hiệu quả, nợ khó đòi lớn

Nguyễn Thảo

16:34 22/07/2016

BizLIVE - HUD, Viwaseen, Sông Đà, COMA, CC1… là những doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ở mức thấp, nợ khó đòi ở mức cao.

Điểm mặt “ông lớn” thuộc Bộ Xây dựng làm ăn không hiệu quả, nợ khó đòi lớn

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD là một trong số doanh nghiệp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ở mức thấp. Ảnh: TL

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Xây dựng cho biết, chỉ số sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ ước đạt trên 76.000 tỷ đồng, bằng 47 % kế hoạch, tương đương cùng kỳ năm 2015.

Giá trị xây lắp, công nghiệp, vật liệu xây dựng, tư vấn, kinh doanh... đều chỉ đạt trên dưới 45% kế hoạch.

Bộ Xây dựng đánh giá, nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số lĩnh vực có sự ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015.

Cũng theo Bộ Xây dựng, bên cạnh một số đơn vị mạnh, có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, các chỉ tiêu kế hoạch đạt cao, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2015 như Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam VNCC, DIC, Hà Nội, Tổng công ty Viglacera, Xi măng… vẫn còn nhiều đơn vị thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ở mức thấp, thấp hơn so với cùng kỳ như Tổng công ty Sông Hồng (76,3%), Tổng công ty Sông Đà (77%), Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam Viwaseen (79,6%), Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD (84,6%) dẫn đến việc mức hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm không thực sự cao (47,2%) kế hoạch.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, tình hình tài chính của nhiều doanh nghiệp nhìn chung vẫn khó khăn, nhất là các Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty cơ khí xây dựng COMA, Viwaseen… dư nợ phải thu, phải trả vẫn còn khá lớn.

Mới đây, trong báo cáo của Kiểm toán nhà nước công bố về tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước năm 2014, một số doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng cũng được chỉ ra liên quan đến việc quản lý nợ chưa chặt chẽ dẫn đến nợ phải thu quá hạn, nợ khó đòi lớn, nhiều đơn vị đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp.

Một trong số tập đoàn, tổng công ty đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp có Công ty mẹ - COMA: Lợi nhuận được chia năm 2014 từ các công ty con bằng 1,05% vốn đầu tư, trong đó 06/10 công ty con thua lỗ (04 công ty mất vốn chủ sở hữu: COMA 3, COMA 7, COMAEL, CTCP Khóa Minh Khai); lợi nhuận được chia từ công ty liên kết bằng 1,8% vốn đầu tư (trong đó 1/4 công ty liên kết thua lỗ).

Cũng tại Tổng công ty cơ khí xây dựng COMA, kiểm toán xác định là tổng công ty có nợ khó đòi lớn: COMA 18 là 28,57 tỷ đồng, COMAEL 48,04 tỷ đồng.

Vốn góp của các đơn vị vào nhiều doanh nghiệp khác có tình trạng tài chính xấu: Vốn chủ sở hữu âm Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà: CTCP Xi măng Hạ Long 1.655 tỷ đồng.

Kiểm toán cũng cho biết, Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) quản lý nợ chưa chặt chẽ, dẫn đến nợ phải thu quá hạn với 473,79 tỷ đồng, chiếm 25,65% nợ phải thu; nợ khó đòi lớn: Công ty mẹ - CC1 là 65,85 tỷ đồng.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ