ĐHĐCĐ TAG: Nojima sẽ mua thêm hơn 20% cổ phần, đề cử 2 đại diện vào HĐQT

Tùng Lâm

16:14 03/04/2015

Điện máy Trần Anh đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng; trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và mở thêm 7 – 9 siêu thị trong năm nay.

ĐHĐCĐ TAG: Nojima sẽ mua thêm hơn 20% cổ phần, đề cử 2 đại diện vào HĐQT

Ảnh minh họa.

Chiều nay ngày 3/4/2015, Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Theo báo cáo của ban lãnh đạo công ty, năm 2014 công ty đạt lợi nhuận trước thuế hơn 5 tỷ đồng và sau thuế 3,94 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 2.415 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 244 tỷ đồng. Chi phí bán hàng hơn 216 tỷ đồng…Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm qua đạt hơn 7,5 tỷ đồng trong khi hoạt động khác lỗ hơn 2,4 tỷ đồng.

Kế hoạch cho năm 2015, Trần Anh đặt mục tiêu doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.323 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 334 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh 8,3 tỷ đồng, lợi nhuận khác 1,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng và sau thuế 7,8 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 441 đồng.

Công ty cũng có kế hoạch mở mới 7 – 9 siêu thị, trong đó tại các tỉnh, TP phía Bắc 4-6 siêu thị; thay thế các siêu thị tại Hà Nội (trả lại mặt bằng cho Vingroup) là 2 siêu thị; tại các vùng tiềm năng mà công ty chưa có địa điểm kinh doanh 1-2 siêu thị và ủy quyền cho Ban giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết.

TAG đồng thời sẽ tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Tỷ lệ cổ phiếu thưởng là 27%/mệnh giá. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 4,8 triệu cổ phiếu, trị giá 48,2 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện sau khi được UBCKNN chấp thuận.

HĐQT trình đại hội tỷ lệ cổ tức chia năm 2014 là 10% bằng tiền mặt. Thời gian chi trả trong quý 2 năm nay.

ĐHCĐ cũng thông qua kế hoạch phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu ESOP giai đoạn từ 2016 đến 2018. Số lượng phát hành tối đa không vượt quá 5% vốn điều lệ của công ty.

Đáng chú ý, đại hội cổ đông của Trần Anh thông qua việc cho cổ đông chiến lược Nojima Corporation mua/nhận chuyển nhượng số cổ phần của Aureos Capital dẫn đến sở hữu trên 25% cổ phần của công ty mà không phải chào mua công khai.

Hiện tại, Nojima đang sở hữu 10% vốn của TAG, và sẽ mua thêm hơn 3,7 triệu cổ phiếu, tương đương 20,77% vốn của TAG từ Aureos Capital thông qua giao dịch thỏa thuận theo quy định của HNX. Mua thành công hơn 20% cổ phần, Nojima sẽ nắm giữ trên 30% vốn điều lệ của Trần Anh.

Bằng việc nhận thêm hơn 20% cổ phần của Trần Anh, Nojima đề cử thêm 2 thành viên vào Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đó là ông Okawa Youshiteru (sinh năm 1945), là tư vấn cấp cao đặc biệt tại Nojima; và ông Noguchi Atsushi (sinh năm 1968) – Phó trưởng phòng dự án nước ngoài tại Nojima.

Theo Tri Thức Trẻ

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine