ĐHĐCĐ OPC: Cổ đông đề nghị ban điều hành “có một kế hoạch kinh doanh mạnh mẽ hơn”

Thanh Giang

11:46 10/04/2015

Năm 2015 OPC đưa ra kế hoạch kinh doanh lợi nhuận trước thuế 88 tỷ đồng, tăng 1,8 tỷ đồng so với thực hiện năm 2014. Năm nay OPC dự kiến sẽ chào bán CP cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1 giá 12.000 đồng/CP.

ĐHĐCĐ OPC: Cổ đông đề nghị ban điều hành “có một kế hoạch kinh doanh mạnh mẽ hơn”

Ảnh minh họa.

Sáng ngày 10/04/2015 Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của CTCP Dược phẩm OPC (OPC) đang diễn ra tại TP. HCM.

Năm 2014, OPC đạt gần 613 tỷ đồng doanh thu, vượt 5,7% kế hoạch, tăng 8,6% so với năm 2013; lợi nhuận trước thuế đạt 86,2 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Cổ tức thực hiện 20%/mệnh giá, trong đó OPC đã thực hiện chi trả đợt 1 là 10% bằng tiền. Thu nhập bình quân đạt 11,9 triệu đồng/tháng/người.

Năm 2015, OPC đặt kế hoạch doanh thu 615 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 88 tỷ đồng, cổ tức 20% bằng tiền, thu nhập bình quân của người lao động 12 triệu đồng/tháng/người.

Tại đại hội, các cổ đông cho rằng, kế hoạch kinh doanh của OPC đưa ra là thận trọng, và nhiều năm qua tăng trưởng ở mức thấp, chưa xứng đáng với tiềm năng phát triển của OPC. Cổ đông đề nghị ban điều hành cần đưa ra kế hoạch kinh doanh mạnh mẽ hơn.

Phản hồi ý kiến của cổ đông, đại diện OPC cho rằng: Kế hoạch kinh doanh năm 2015 đã được cân nhắc, hoạt động kinh doanh năm 2015 được đánh giá là rất khó khăn, nhiều doanh nghiệp trong Tổng công ty đã bảo hòa.

Nhiều doanh nghiệp dược xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015 bằng thực hiện năm 2014. OPC đã tính toán kỹ, phân tích đánh giá khả năng nhận khoán của các chi nhanh. Dù con số đưa ra khiêm tốn, nhưng để thực hiện chỉ tiêu nói trên là không phải dễ.

Năm nay, OPC sẽ chào bán cổ phần cho CBCNV (ESOP) tương đương với 5% số CP đang lưu hành và chào bán CP cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1 với giá chào bán cho cả 2 đối tượng nói trên đều là 12.000 đồng/CP.

Liên quan đến kế hoạch phát hành CP tăng vốn điều lệ, cổ đông cho rằng, tại sao OPC không dùng nguồn tài trợ vốn vay từ ngân hàng, bởi cổ đông tin rằng lãi suất vay của OPC mà ngân hàng áp dụng là ở mức thấp.

Theo Infonet

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine