ĐHĐCĐ Licogi 16: Tăng cổ tức năm 2016 lên 7% bằng tiền, đặt kế hoạch lãi ròng 70 tỷ đồng

Hồng Quân

11:02 26/04/2017

BizLIVE - Năm 2017 sẽ là năm tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tái cơ cấu theo đúng định hướng chiến lược 2016 – 2020 trong đó tập trung vào công tác cơ cấu nợ và xoay trục về các dự án trong lĩnh vực PPP mà LCG tham gia với vai trò vừa là nhà đầu tư vừa là thầu.

ĐHĐCĐ Licogi 16: Tăng cổ tức năm 2016 lên 7% bằng tiền, đặt kế hoạch lãi ròng 70 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Licogi 16.

Sáng ngày 26/04/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Licogi 16 (mã LCG) diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Trình chia cổ tức bằng tiền 7%
Năm 2016, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.119 tỷ đồng, tăng 9,7%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 71,6 tỷ đồng, tăng 372% so với thực hiện năm 2015; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 68,9 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch đề ra.  
Đối với công ty mẹ, doanh thu đạt 822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch đề ra.
Năm 2016 hoạt động xây lắp LCG đã ký được nhiều hợp đồng thi công các công trình lớn có giá trị lớn; hoạt động bất động sản hoàn tất việc cấp sổ đỏ cho khách hàng mua dự án KDC Hiệp Thành, ghi nhân doanh thu bán nền dự án nói trên (công ty con của LCG thực hiện).
Trong năm doanh thu hoạt động của công ty mẹ không đạt kế hoạch do ảnh hưởng khách quan đến từ các dự án như Công trình Hạ Long Vân Đồn, Bắc Giang Lạng Sơn, một số công trình điện…
LCG đã thoái vốn toàn bộ phần vốn tại CTCP Licogi 16.1 và làm giảm lợi nhuận của công ty 2,6 tỷ đồng. Đối với Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh học Phương Đông (OBF), công ty đã trích lập dự phòng 100% phần vốn đầu tư vào công ty OBF, không tiếp tục góp vốn thêm.
Tổng dư nợ vay đến cuối năm 2016 là 313 tỷ đồng, giảm 127 tỷ đồng so với cuối năm 2015.
Cổ tức năm 2016 đề xuất là 7%, tăng thêm 2% so với kế hoạch đề ra 5%, bằng tiền.
Năm 2017 tiếp tục tái cơ cấu theo hướng tập trung cơ cấu nợ và xoay trục về dự án PPP
Năm 2017 sẽ là năm tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tái cơ cấu theo đúng định hướng chiến lược 2016 – 2020 trong đó tập trung vào công tác cơ cấu nợ và xoay trục về các dự án trong lĩnh vực PPP mà LCG tham gia với vai trò vừa là nhà đầu tư vừa là thầu. Tiếp cận các dự án có quy mô lớn và thực hiện theo hình thức PPP.
Đối với bất động sản, năm 2017, công ty tận dụng cơ hội phục hồi của thị trường bất động sản để kinh doanh đối với các dự án mà công ty đã đầu tư và tồn động; đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ liên quan đến dự án BĐS. Về lâu dài, LCG hướng đến quỹ đất lớn ở Nhơn Trạch, Đồng Nai, tập trung giải phóng đền bù cho dự án Điền Phước.
LCG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 1.500 tỷ đồng, tăng 34%, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 70 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2016.
Báo cáo của LCG cho biết, dự án đầu tư BOT tại Công ty BOT 38 cơ bản đã hoàn thành và kế hoạch thu phí năm 2016. Công ty có kế hoạch chuyển giao quyền thu phí cho đối tác lấy nguồn đầu tư thực hiện đầu tư dự án mới. Bên cạnh đó, tháng 1/2017 LCG đã ký hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng vốn đầu tư 30% tại công ty Phú Hội (chủ đầu tư dự án 83 ha tại Nhơn Trạch, Đồng Nai), với giá trị chuyển nhượng phần vốn 320 tỷ đồng. Tính đến quý I/2017 công ty đã đặt cọc 10% giá trị hợp đồng, tương ứng 32 tỷ đồng.  
Thay đổi mô hình quản trị và chào bán cổ phần giá không thấp hơn 10.000 đồng
Một nội dung quan trọng trong kỳ họp năm nay là LCG trình đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi mô hình quản trị theo hướng không có ban kiểm soát bắt đầu từ năm tài chính 2017. Bởi công ty đang đáp ứng được yêu cầu ít nhất 20% thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập; và LCG đang có sẵn phòng kiểm soát nội bộ. Ngoài ra, mô hình hoạt động Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc không đáp ứng được kỳ vọng của công ty. 
Mô hình hoạt động mới gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Từ năm 2017, Chủ tịch hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng giám đốc.
LCG trình đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên là 1.750.044 cổ phần, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phần; và chào bán riêng lẻ 22.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong năm 2017. 
Số tiền thu được dự kiến từ phát hành cổ phần hơn 237,5 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP và tái cơ cấu nợ vay. Cụ thể, vốn phân bổ cho dự án Bình Tiên 100 tỷ đồng; dự án Phú Ninh là 50 tỷ đồng; hơn 87,5 tỷ đồng cơ cấu nợ vay ngắn hạn.
Đại hội thảo luận
Công ty đã chuyển nhượng 30% vốn dự án Phú Hội, kết quả chuyển nhượng thế nào?
Dự án Phú Hội trước đây có 100% vốn của LCG với diện tích 84ha. Công ty đã chuyển nhượng 70% diện tích cho VinaCapital với giá 61USD/m2. VinaCapital định giá đất dự án hàng năm, năm 2016 định giá 29 USD/m2. Vừa rồi đã có đối tác nhận chuyển nhượng dự án với 30% dự án của LCG giá 320 tỷ đồng (giá ghi nhận sổ sách là 308 tỷ đồng). Công ty đã nhận 10% giá trị hợp đồng, trong tuần này LCG nhận đủ 30% giá trị hợp đồng, theo kế hoạch tháng 5 đối tác sẽ chuyển tiền tiếp để làm hợp đồng và đến 31/12/2017 là hoàn tất thanh toán. 
Cơ sở nào để LCG đảm bảo kế hoạch kinh doanh năm 2017?
Cơ cấu doanh thu kế hoạch gồm 300 tỷ đồng đến từ bất động sản, 1.200 tỷ đồng đến từ xây lắp. 300 tỷ đồng bất động đến từ ghi nhận doanh thu dự án KDC Hiệp Thành. 1.200 tỷ đồng từ hoạt động xây lắp gồm 260 tỷ đồng đến từ các hợp đồng năm 2016 chuyển sang; LCG đang thực hiện 4 dự án lớn Phú Ninh (606 tỷ đồng); thi công chung cư Hiệp Thành và chung cư ở Bình Tân. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 nằm trong tầm kiểm soát của LCG. 
Triển vọng đầu tư/tiềm năng thủy điện ở Indonesia?
Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục với chính quyền Indonesia để có giấy phép đầu tư. Tháng 3/2017, chủ tịch LCG đã khảo sát một số dự án thủy điện tại Indonesia. Chúng tôi hi vọng hợp tác này sẽ gia tăng giá trị cho LCG trong thời gian tới. 
Kết quả kinh doanh quý I/2017? Ước kết quả kinh doanh quý II/2017?
Hợp nhất doanh thu 222 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng. Quý II, doanh thu dự kiến 335 tỷ đồng, lợi nhuận 22,5 tỷ đồng.
Vì sao LCG tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng?
Năm nay LCG có nguồn thu 320 tỷ đồng. 50% số tiền thu được dành cho công tác giải phóng mặt bằng dự án Điền Phước 95ha (chỉ mới đền bù được 30%); 50% còn lại dùng cơ cấu nợ vay giảm gánh nặng tài chính. 
Đối với dự án BOT38, trên giấy tờ LCG nắm giữ 29% BOT38, thực tế LCG giữ 45% BOT38 từ phần vốn của Vinaconex. Tháng 6/2017 dự án sẽ đi vào thu phí thật. 
Dự án Bình Tiên công ty phải ký quỹ 135 tỷ đồng vào dự án này, sau này khi thực hiện LCG phải đối ứng 15% tổng mức đầu tư dự án. Nhà máy nước BOO Phú Ninh có vốn điều lệ 240 tỷ đồng, LCG phải góp 48 tỷ đồng; dự án này có vốn đầu tư là 280 tỷ đồng, LCG phải góp đủ 20%. 
Khi thực hiện các dự án PPP ở TP. HCM, chủ trương của TP. HCM các dự án BT sẽ trả bằng đất nhưng quỹ đất sạch của TP. HCM đã hết, nên nhà đầu tư vừa phải lo ứng vốn để giải phóng mặt bằng. Mục tiêu của LCG tìm kiếm các nhà đầu tư bất động sản lo vốn để giải phóng mặt bằng, LCG sẽ lo dự án BT. Nhưng các nhà đầu tư bất động sản dùng vốn vay để giải phóng mặt bằng và giao tiền cho LCG khi họ nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công ty đang tiếp cận các dự án PPP ở TP. Hồ Chí Minh đều có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. LCG phải ứng vốn cho dự án BT và ứng vốn để đền bù giải phóng mặt bằng. 
Công ty luôn trong tình trạng sẵn sàng cho các dự án, việc tăng vốn thêm 240 tỷ đồng là khiêm tốn nhưng công ty cũng tận dụng các nguồn lực khác để đảm bảo vốn hoạt động của công ty.

HỒNG QUÂN

Giá trong ngày

10.3

-0.45 (-4.19%)
Giá tham chiếu10.75
Giá mở cửa10.75
Giá cao nhất10.8
Giá thấp nhất10.3
Giá đóng cửa10.3
Khối lượng474,890
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)77,999,661
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)803.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,212.4
P/E8.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)14,308.2
P/B0.7
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
20/10

10.30

0.45 (4.18%)

474,8904,993,950
19/10

10.75

0.00 (0.00%)

158,5901,709,430
18/10

10.75

0.15 (1.37%)

132,4901,436,290
17/10

10.90

0.05 (0.46%)

294,6003,203,520
16/10

10.85

0.00 (0.00%)

179,5701,949,570
13/10

10.85

0.20 (1.80%)

161,7801,763,900
12/10

11.05

0.10 (0.91%)

193,0702,122,770
11/10

10.95

0.20 (1.86%)

630,0106,880,440
10/10

10.75

0.10 (0.92%)

454,1704,876,810
09/10

10.85

0.15 (1.36%)

388,3504,233,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

18/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu...

15/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về phương án vận hành lại Nhà máy Ethanol...

05/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình...

28/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần LICOGI 16 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 28...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt- Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Bắc...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017- Thành lập...

04/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố bổ nhiệm ông Tăng Quốc Thuộc chức vụ TGĐ từ ngày 04/05...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng...

19/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 16 được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 19/04/2017...

05/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/04/2017:- Ông Tăng Quốc Thuộc...

09/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn ngày 28/03/2017 là ngày...

17/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty...

17/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 20% vốn điều lệ...

26/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc cử người đại diện vốn góp tại...

11/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH...

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt...

23/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại...

05/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/05/2016:- Ông Phí...

26/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố bổ nhiệm ông Bùi Dương Hùng chức vụ Chủ tịch HĐQT và...

26/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt:- Ông Tăng Quốc Thuộc được bổ nhiệm...

23/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Góp vốn tham gia Dự án đầu tư xây dựng...

23/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng ...

01/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016 và thành lập văn...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Đinh Thị Hiền, kế toán trưởng/trưởng phòng tài chính kế toán, đã mua 28.100 cổ phiếu, nâng số cổ...

22/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

01/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Đinh Thị HiềnMã chứng khoán: LCGChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởngSố lượng cổ phiếu nắm...

19/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

05/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa chức vụ người CBTT...

05/10/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 20.000...

20/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc không tiếp tục tham gia hợp tác đầu...

01/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố bổ nhiệm bà Đinh Thị Hiền giữ chức vụ kế toán trưởng thay...

19/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

19/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Ngày...

18/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Giảm tỷ lệ vốn góp tại LICOGI 16.6 để công ty...

20/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về: - Đầu tư dự án khu dân cư tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai...

18/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách đối tượng chào...

20/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

06/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014 Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014 Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2014 Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau...

04/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

30/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng số cổ phần tại Licogi...

30/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/02/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng :...

23/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

23/10/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

06/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

LCG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/CP- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)- Thời gian thực hiện:...

20/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

LCG: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

17/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/02/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 06/02/2012 (trường hợp bán...

07/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

26/12/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

LCG: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

03/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

LCG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

10/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

22/07/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần LICOGI 16 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

06/07/2011

Phát hành cổ phiếu

LCG: Phát hành cổ phiếuLink download

03/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

31/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

LCG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

09/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

09/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

05/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

17/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng...

14/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

19/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Hoạt động sản xuất kinh...

01/11/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010Link download (Theo hsx)

06/09/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

LCG - 06/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng  văn bản hủy phương...

16/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc thông qua KQKD 6...

06/07/2010

Niêm yết thêm

CTCP Licogi 16.6 (LCG) được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu thêm:- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ...

22/05/2010

Họp Hội đồng Quản trị

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

20/04/2010

Họp Hội đồng Quản trị

NQ Triển khai đợt phát hành 12.500.000 cổ phiếu trả cổ tức và xin ý kiến...

16/04/2010

Thay đổi BLĐ

03/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 03/04/2010Địa điểm: Phòng Khánh tiết – Hội trường Thống Nhất – Dinh Độc Lập,...

26/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 16(Mã CK: LCG) như sau: Ngày giao dịch không hưởng quyền:   10/02/2009 Ngày đăng...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam