ĐHĐCĐ Licogi 16: Tại sao lại đặt kế hoạch thấp hơn 2015?

Hồng Quân

11:48 23/04/2016

BizLIVE - Sáng ngày 23/04/2016, Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của CTCP Licogi 16 (mã LCG) đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

ĐHĐCĐ Licogi 16: Tại sao lại đặt kế hoạch thấp hơn 2015?

ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Licogi 16

Đã trích đủ dự phòng 100% khoản vốn đầu tư vào dự án Nhiên liệu sinh học

Năm 2015, LCG không đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra trước đó. Về lợi nhuận sau thuế LCG đạt 50,2 tỷ đồng đối với công ty mẹ và 15 tỷ đồng đối với hợp nhất được phân chia cho công ty mẹ.
Ban lãnh đạo LCG cho biết, doanh thu không đạt kế hoạch do khi lập kế hoạch có sự đóng góp doanh thu của Công ty con – CTCP Licogi 166 (mã LCS) 100 tỷ đồng, nhưng thực tế LCS không có đóng góp và LCG đã thoái một phần vốn tại công ty con này để chuyển LCS thành công ty liên kết (giảm tỷ lệ sở hữu từ 56,68% xuống còn 46,61%). LCG cũng không hoàn thành việc chuyển nhượng dự án chung cư Nam An, tại TP. Hồ Chí Minh.
Trong khi đó lợi nhuận năm 2015 chưa đạt được kế hoạch đề ra là do quyết toán công trình Thủy điện Bản Chát vào cuối năm 2015 làm giảm lợi nhuận. Ngoài ra, LCG chịu ảnh hưởng của các giao dịch nội bộ với công ty liên kết liên quan đến Công ty BOT 38 và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại 12 điều chỉnh khi hợp nhất làm giảm lợi nhuận theo quy định hiện hành.
Năm 2015, LCG đã trích lập dự phòng thêm 15,8 tỷ đồng cho khoản vốn đã đầu tư vào Công ty TNHH Nhiên liệu sinh học Phương Đông (OBF) nâng tổng số trích lập dự phòng lên 100% khoản vốn đã đầu tư vào dự án này. LCG đang nắm giữ 22% vốn tại OBF.
Năm qua, LCG chưa phát hành trái phiếu 300 tỷ đồng cho dự án Điền Phước do tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2015 không hấp dẫn và tính pháp lý của dự án chưa thực hiện được.  
Năm 2016 đặt kế hoạch lợi nhuận 50 tỷ đồng, tăng 232%
Năm nay, LCG đưa ra mức lợi nhuận sau thuế kế hoạch hợp nhất thuộc về công ty mẹ 50 tỷ đồng, tăng trưởng 232%; lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ là 40,7 tỷ đồng.
Năm 2016 LCG tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện công ty. Trong đó mảng bất động sản được LCG xác định là thu gọn: không tiếp tục bơm vốn vào các dự án bất động sản, đối với những dự án thanh khoản cao sẽ chuyển nhượng toàn bộ dự án; giải quyết nhanh vấn đề pháp lý; quyết liệt thoái vốn. Đối với mảng xây dựng LCG tập trung vào mảng xây dựng cơ sở hạ tầng – đẩy mạnh mô hình PPP.
Về kế hoạch tài chính, nguồn tiền, LCG xác định sẽ chuyển nhượng các dự án bất động sản để thu hồi tiền, ước tính thu khoảng 150 tỷ đồng từ bán dự án bất động sản và tài sản có thanh khoản cao; phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu/chiến lược 100 tỷ đồng. Tìm đối tác phát hành thêm khoảng 200 – 300 tỷ đồng sau khi đã hoàn tất cơ bản việc thoái vốn tại các dự án bất động sản và phát hành cho cổ đông hiện hữu.
LCG sẽ tập trung vào mảng xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghiệp, ước tính đến năm 2020 doanh thu ước đạt 3.700 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 35%, trong đó mảng hạ tầng đóng góp 74% doanh thu; lợi nhuận 222 tỷ đồng.
Nguồn: LCG 
Một nội dung quan trọng trong kỳ họp năm nay là ĐHĐCĐ sẽ bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 với 5 thành viên hội đồng quản trị và 3 thành viên ban kiểm soát.
Các ứng viên tham gia hội đồng quản trị gồm 6 ứng viên ông Bùi Dương Hùng, ông Budiman Sudono Liem L (phó chủ tịch cao cấp công ty chứng khoán Nikko Indonesia), ông Phan Ngọc Hiếu, bà Đinh Thị Hiền, ông Lê Vũ Nam, ông Lê Hoài Sơn.
Các ứng viên tham gia ban kiểm soát gồm 4 ứng viên Lê Thị Ngọc Linh, Vũ Thị Thu Trang, ông Trần Nam Trung, bà Nguyễn Thị Thủy.
Thảo luận: Phần thảo luận được trả lời bởi chủ tịch Bùi Dương Hùng và các thành viên
Vì sao kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2016 thấp hơn kế hoạch của năm 2015? Kế hoạch kinh doanh năm 2016 được xây dựng trên nguyên tắc thận trọng công ty đưa ra kế hoạch doanh thu lợi nhuận khả thi nhất – ghi nhận theo dự toán của đơn vị tư vấn hồ sơ thầu được duyệt. Ngoài ra, việc ghi nhận doanh thu, lợi nhuận phụ thuộc vào hồ sơ thanh quyết toán. 
Các dự án sẽ là nguồn thu và lợi nhuận của LCG năm 2016? Hiện tại có 4 dự án đem lại doanh thu và lợi nhuận lớn nhất: Cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn 140 tỷ đồng, thời gian thi công 6 tháng; BOT 38 ghi nhận doanh 145,7 tỷ đồng; Hạ Long – Vân Đồn tổng dự toán 230 tỷ đồng, ghi nhận trong năm 2016 là 150 tỷ đồng; các dự án xây dựng điện đóng góp khoảng 297 tỷ đồng. 
Những điều đạt được trong mảng xây dựng trong năm 2015? Mảng xây dựng năm 2015 đã cơ bản hoàn thành tái cấu trúc và đầu tư máy móc: đầu tư trạm trộn bê tông nóng; dây chuyền công nghệ thi công nhựa; thực hiện giao khoán đến từng công trường, từng ban điều hành – đạt hiệu quả rất tốt. 
Kế hoạch thoái vốn tại các công ty con/công ty liên kết trong năm 2016? Công ty chỉ giữ vốn và tăng vốn ở những công ty có hoạt động hiệu quả, thoái vốn ở các công ty không hiệu quả. Năm 2015 LCG đã thoái vốn tại Licogi 16.6 và Licogi 16.1. Năm 2016 LCG sẽ thoái toàn bộ vốn tại Licogi 16.1 – vì đã có đối tác mua. Ngoài ra, LCG sẽ thoái vốn tại Licogi 16.8 trong năm nay. Việc thoái vốn ở các công ty cần có lộ trình, thận trọng nhưng quyết liệt do liên quan đến đối tác mua lại.
Lý do công ty đã không phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu huy động cho dự án Khu dân cư Điền Phước? Trong năm 2015 thị trường vốn không được thuận lợi, điều kiện pháp lý còn vướng mắc, mục tiêu phát hành vốn để giải phóng mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất nhằm đón đầu cơ sở hạ tầng Tân Vạn – Nhơn Trạch. Tuy nhiên, dự án Tân Vạn – Nhơn Trạch bị chậm, dự kiến đến cuối năm 2016 TP. Hồ Chí Minh mới khởi công dự án hạ tầng nói trên. Vì vậy, chưa kết nối được hạ tầng sẽ ảnh hưởng đến giá trị dự án, LCG tạm dừng. 
Kết quả kinh doanh quý I/2016? Chỉ tính công ty mẹ, quý I ước đạt lợi nhuận sau thuế 4,8 tỷ đồng; doanh thu 139 tỷ đồng trong đó hoạt động kinh doanh 125 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9,8 tỷ đồng.

HỒNG QUÂN

Giá trong ngày

10.3

-0.35 (-3.29%)
Giá tham chiếu10.65
Giá mở cửa10.55
Giá cao nhất10.6
Giá thấp nhất10.3
Giá đóng cửa10.3
Khối lượng339,110
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)77,999,662
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)803.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,227.4
P/E8.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,538.1
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
13/12

10.30

0.35 (3.28%)

339,1103,528,900
12/12

10.65

0.05 (0.46%)

492,3605,174,130
11/12

10.70

0.10 (0.92%)

602,7906,509,090
08/12

10.80

0.30 (2.85%)

1,494,79015,999,900
07/12

10.50

0.10 (0.96%)

367,9503,795,430
06/12

10.40

0.10 (0.97%)

256,0902,648,630
05/12

10.30

0.20 (1.90%)

562,3905,912,470
04/12

10.50

0.40 (3.66%)

851,1109,009,450
01/12

10.90

0.10 (0.92%)

242,6502,608,000
30/11

10.80

0.00 (0.00%)

688,7907,592,150

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

17/10/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần LICOGI 16 niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 1.750.044 cổ phiếu...

31/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ...

18/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu...

15/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về phương án vận hành lại Nhà máy Ethanol...

05/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình...

28/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần LICOGI 16 trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 28...

30/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt- Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần BOT Bắc...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017- Thành lập...

04/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố bổ nhiệm ông Tăng Quốc Thuộc chức vụ TGĐ từ ngày 04/05...

26/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

26/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/03/2017 Ngày đăng ký cuối cùng...

19/04/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần LICOGI 16 được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 19/04/2017...

05/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/04/2017:- Ông Tăng Quốc Thuộc...

09/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn ngày 28/03/2017 là ngày...

17/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty...

17/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 20% vốn điều lệ...

26/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc cử người đại diện vốn góp tại...

11/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH...

02/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

06/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt...

23/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại...

05/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/05/2016:- Ông Phí...

26/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố bổ nhiệm ông Bùi Dương Hùng chức vụ Chủ tịch HĐQT và...

26/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt:- Ông Tăng Quốc Thuộc được bổ nhiệm...

23/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Góp vốn tham gia Dự án đầu tư xây dựng...

23/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/03/2016 Ngày đăng ký cuối cùng ...

01/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016 và thành lập văn...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Bà Đinh Thị Hiền, kế toán trưởng/trưởng phòng tài chính kế toán, đã mua 28.100 cổ phiếu, nâng số cổ...

22/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2015.

01/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Đinh Thị HiềnMã chứng khoán: LCGChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởngSố lượng cổ phiếu nắm...

19/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

05/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hoàng Anh Khoa chức vụ người CBTT...

05/10/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 20.000...

20/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc không tiếp tục tham gia hợp tác đầu...

01/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố bổ nhiệm bà Đinh Thị Hiền giữ chức vụ kế toán trưởng thay...

19/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

19/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Ngày...

18/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Giảm tỷ lệ vốn góp tại LICOGI 16.6 để công ty...

20/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về: - Đầu tư dự án khu dân cư tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai...

18/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách đối tượng chào...

20/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

06/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2014 Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014 Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2014 Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau...

04/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

30/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng số cổ phần tại Licogi...

30/03/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/02/2013 - Ngày đăng ký cuối cùng :...

23/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

23/10/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

06/07/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

LCG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%/CP- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)- Thời gian thực hiện:...

20/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

LCG: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

17/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 02/02/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 06/02/2012 (trường hợp bán...

07/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

26/12/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

LCG: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

03/11/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

LCG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở...

10/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

22/07/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần LICOGI 16 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP.HCMSố...

06/07/2011

Phát hành cổ phiếu

LCG: Phát hành cổ phiếuLink download

03/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần LICOGI 16 thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Link download

31/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

LCG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu...

09/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

09/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

05/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

17/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng...

14/04/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

19/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Hoạt động sản xuất kinh...

01/11/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần LICOGI 16 (LCG) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2010Link download (Theo hsx)

06/09/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

LCG - 06/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng  văn bản hủy phương...

16/08/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần LICOGI 16 công bố Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc thông qua KQKD 6...

06/07/2010

Niêm yết thêm

CTCP Licogi 16.6 (LCG) được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu thêm:- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ...

22/05/2010

Họp Hội đồng Quản trị

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

20/04/2010

Họp Hội đồng Quản trị

NQ Triển khai đợt phát hành 12.500.000 cổ phiếu trả cổ tức và xin ý kiến...

16/04/2010

Thay đổi BLĐ

03/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: 03/04/2010Địa điểm: Phòng Khánh tiết – Hội trường Thống Nhất – Dinh Độc Lập,...

26/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần LICOGI 16(Mã CK: LCG) như sau: Ngày giao dịch không hưởng quyền:   10/02/2009 Ngày đăng...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam