ĐHĐCĐ Hoá dầu Petrolimex: “570 tỷ đồng là nợ xấu, vừa qua vài ba ngày bảo nợ xấu tôi cũng chịu”

Nguyễn Thảo

09:47 14/04/2016

BizLIVE - “Chúng tôi rất đau đầu khi bàn về công nợ với Bộ Tài chính. 570 tỷ đồng là nợ xấu, vừa qua vài ba ngày đã bảo nợ xấu, tôi cũng chịu”, ông Vũ Văn Chiến, thành viên HĐQT Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex (mã PLC) nói như vậy trong đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 14/4.

ĐHĐCĐ Hoá dầu Petrolimex: “570 tỷ đồng là nợ xấu, vừa qua vài ba ngày bảo nợ xấu tôi cũng chịu”

Đại hội đồng cổ đông PLC diễn ra sáng 14/4. Ảnh: N.Thảo

Báo cáo trước đại hội, lãnh đạo PLC cho biết, năm 2015, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 6.916 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch năm và tăng trưởng 2% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế vượt 20% kế hoạch đại hội cổ đông giao phó và tăng trưởng 23% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thu về 328,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận riêng tổng công ty mẹ đạt 171 tỷ đồng và lợi nhuận mang về từ công ty Nhựa đường 157 tỷ đồng, công ty hóa chất chỉ mang lại chỉ 277 triệu đồng.

HĐQT công ty đề xuất ĐHCĐ phương án chia cổ tức tỷ lệ 30% tương ứng mức chi 242 tỷ đồng. Tổng lương và thù lao HĐQT và BKS là 2,7 tỷ đồng.

Về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016, PLC đánh giá các gói đầu tư công cho hạ tầng giao thông không còn nhiều và không yêu cầu các sản phẩm nhựa đường cao cấp là lợi thế của PLC.
Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2016 của PLC

Ngành kinh doanh dầu mỡ nhờn của PLC vẫn đang trong giai đoạn tăng cường thị trường nội địa và mở rộng ra các nước trong khu vực để bù đắp lại phần sản lượng pha chế thuê. Do vậy, để giữ được sản lượng đòi hỏi chi phí xây dựng thị trường ban đầu rất lớn và chưa có hiệu quả kinh doanh trong ngắn hạn.

HĐQT công ty đề xuất chỉ tiêu doanh thu cả năm 5.982 tỷ đồng, bằng 86% doanh thu thực hiện được năm 2015; lợi nhuận sau thuế ước đạt 311,34 tỷ đồng, tương đương 95% thực hiện năm 2015.

10h15: Phần thảo luận
PLC có phát hành trái phiếu, cổ phiếu dùng nguồn tài trợ tài sản hợp lý hơn không?
Chúng tôi nhận thấy cơ cấu vốn của PLC đang mất cân đối, gần như vốn kinh doanh phải đi vay, điều này rất nguy hiểm. Chúng ta cũng biết lãi suất huy động trên thị trường thay đổi và có xu hướng tăng đặc biệt 2016 xu hướng tăng rõ rệt hơn. Bên cạnh đó biến động ngoại tệ, chi phí tài chính chênh lệch tỷ giá chiếm hơn 100 tỷ đồng, áp lực chia cổ tức mỗi năm 30%. 
Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014 Tổng công ty còn 40 tỷ đồng quỹ đầu tư sau khi chia 30%, năm 2015 còn 69 tỷ đồng trong khi nhu cầu đầu tư mới và sửa chữa hơn 400 tỷ đồng. 
Rõ ràng đây là bài toán mất cân đối về vốn nên có đặt vấn đề phát hành cổ phiếu, giảm tỷ lệ cổ đông chi phối và huy động vốn.
Năm nay xin ban chủ toạ cho biết chi tiết hơn từng mảng một, chẳng hạn khối lượng từng mảng nhựa đường, dầu nhờn, hoá chất như nào? So với 2014 thay đổi như thế nào và dẫn kết quả như vậy?
Hai mảng thế mạnh nhất của Tổng công ty là nhựa đường và dầu nhờn, 2015-2016 cả 2 mảng này đều gặp khó khăn, nhựa đường do hạn chế đầu tư công chi phối, dầu nhờn cạnh tranh gay gắt.
Mảng nhựa đường, ông Vũ Văn Chiến, Thành viên HĐQT bổ sung: Kinh doanh nhựa đường khốc liệt, 4/7 doanh nghiệp nước ngoài, 3 doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Hoá dầu Petrolimex và 2 doanh nghiệp tư nhân. Những tập đoàn chuẩn mực đã rút đi còn lại 4 doanh nghiệp nước ngoài không phải tập đoàn lớn và cạnh tranh không “bình đẳng” rất khó cho PLC. 
Hiện PLC giữ được 30% thị phần, việc “cấu” thị phần của doanh nghiệp khác là rất khó. Cạnh tranh có thế yếu so với 2 doanh nghiệp nước ngoài vì họ sử dụng được tín dụng của nước ngoài rất rẻ, lãi suất vay chỉ 1,5% với USD còn chúng tôi cũng phải 4-5% với USD. Chính vì vậy việc cân bằng giữ được thị phần, tăng trưởng và tài trợ tín dụng là bài toán khó.
Quá nhiều mục tiêu tăng trưởng nhưng phải không có công nợ, quá khó để làm. Muốn tăng trưởng, công nợ phải trả là không được. Chúng tôi rất đau đầu khi bàn về công nợ với Bộ Tài chính. 570 tỷ đồng là nợ xấu, vừa qua vài ba ngày đã bảo nợ xấu, tôi cũng chịu. Thậm chí mất 5-7 tỷ đồng là bình thường vì đã có dự phòng, nguyên nhân có thể do doanh nghiệp nào đó phá sản, rủi ro thương mại là bình thường và chúng tôi chấp nhận rủi ro. Nhựa đường không trường vốn và không có chính sách chấp nhận rủi ro không làm được.
Kế hoạch triển khai các thị trường cũng như kế hoạch kinh doanh giải quyết tồn tại đó, tôi chưa nhìn thấy nhân tố mới, kế hoạch kinh doanh mới của Tổng công ty như hướng tới các thị trường khu vực Đông Nam Á, có kế hoạch gì mở rộng kinh doanh tại các địa bàn mới?
Việc phát triển ra thị trường nước ngoài, HĐQT đã đặt ra vấn đề này nhưng bước đi và lộ trình phải có thời gian. Nếu không đi vào sẽ không bao giờ thiết lập được. Ví dụ, tại Myanmar chính trị chưa ổn định, đến gần đây mới tương đối rõ sau khi bầu cử. Năm năm chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu này để triển khai còn 2015 thị trường chúng tôi đã và đang triển khai là thị trường Lào. 
Nhựa đường cũng đã tiến hành xuất khẩu sang Lào, tuy nhiên chưa xuất khẩu trực tiếp. Năm 2016 dự tính có thể thành lập nhà máy, công ty với khoảng 2-3 người thâm nhập mạnh hơn vào thị trường Lào nhưng bước đi cũng sẽ không vội. Thị trường Lào nhu cầu thị trường không lớn chỉ 60.000-70.000 tấn, hiện đang bán nhựa đường ở một số sân bay tại Lào. 
Năm 2016 nhựa đường nhu cầu không cao, vậy giảm bao nhiêu? Nếu được xin biết thông tin kết quả kinh doanh quý I/2016?
Dầu mỡ nhờn chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng cả sản lượng và lợi nhuận, ngành hàng hoá chất đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng và lợi nhuận nhưng hoá chất đóng góp ít, nhựa đường 2016 giảm sản lượng và doanh thu và đặc biệt lợi nhuận điều này HĐQT đã làm kế hoạch với công ty nhựa đường 2-3 ngày. 
Hết quý I/2016 với báo cáo nhanh từ các ngành hàng mới đạt mức 43 tỷ đồng và chủ yếu từ ngành hàng dầu nhờn còn ngành hàng nhựa đường quý I coi như không có lợi nhuận, không lỗ còn là may.
Ngành hàng hoá chất có lỗ chủ yếu do hàng tồn kho. Như vậy đặt mục tiêu hơn 387 tỷ đạt 43 tỷ trong quý I sẽ thấy sức ép là rất lớn.

NGUYỄN THẢO

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?