ĐHĐCĐ Chứng khoán Đại Việt: Cổ đông Nhà nước không thông qua phương án bù lỗ lũy kế

Duy Hoàng

11:47 17/07/2015

Chiều ngày 16/07, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 lần 3 của CTCP Chứng khoán Đại Việt (DVSC), phương án sử dụng thặng dư vốn để bù lỗ lũy kế đã không được sự đồng tình từ các cổ đông Nhà nước.

ĐHĐCĐ Chứng khoán Đại Việt: Cổ đông Nhà nước không thông qua phương án bù lỗ lũy kế

ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 lần 3 của CTCP Chứng khoán Đại Việt (DVSC)

Tham dự ĐHĐCĐ lần 3 này có 15 cổ đông đại diện và được ủy quyền tham dự Đại hội với số cổ phiếu có quyền biểu quyết đạt gần 10,3 triệu đơn vị, tương ứng 41,17% vốn.

Điểm nổi bật tại Đại hội lần này là vấn đề sử dụng thặng dư vốn để bù đắp lỗ lũy kế. Theo tờ trình mà HĐQT đưa ra, do mức lỗ lũy kế của công ty lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu nên công ty phải ngừng cung cấp dịch vụ margin theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (các năm trước mảng này đóng góp 70% doanh thu của DVSC).

Do vậy, để cải thiện nguồn thu của công ty và đảm bảo cho hoạt động mang tính duy trì và phát triển, HĐQT xin cổ đông thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn để bù lỗ lũy kế, đồng ý thực hiện hạch toán trong niên độ tài chính năm 2015.

Tuy nhiên, khi tiến hành biểu quyết nội dung này, số lượng cổ đông thông qua chỉ vừa khít với tỷ lệ mà luật cho phép. Cụ thể, chỉ có gần 6,7 triệu cổ phiếu, tương ứng chiếm 65,01% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Chia sẻ với cổ đông, bà Lê Thị Bích Thủy – Phó chủ tịch HĐQT công ty cho biết là do cổ đông nhà nước tương ứng chiếm hơn 14% vốn (bằng gần 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội) không đồng ý vấn đề này. Bà cho biết thêm, nếu đợi các cổ đông nhà nước thông qua thì phải mất quy trình rất lâu, nên Ban lãnh đạo công ty đã thống nhất đưa vấn đề này ra tại Đại hội và để các cổ đông thông qua theo như Luật Doanh nghiệp.

Cũng tại Đại hội, chủ trương giải thể - sáp nhập được ông Nguyễn Ngọc Duy Anh – Chủ tịch HĐQT công ty chia sẻ với người viết là phương án được công ty đưa ra cho định hướng về lâu dài, còn hiện tại DVSC sẽ tập trung hoạt động kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất nhằm cải thiện khoản lỗ lũy kế. Ngoài ra, ông đặc biệt chú trọng đến việc thu hồi công nợ và qua đó giúp công ty có thêm nguồn vốn để kinh doanh. Theo báo cáo của Ban điều hành, tính đến thời điểm 31/12/2014, DVSC có khoản phải thu khó đòi có thời gian trên 3 năm là hơn 96.4 tỷ đồng.

5 tháng đầu năm lỗ gần 3 tỷ đồng

Cũng theo tài liệu mà DVSC gởi đến các cổ đông, công ty công bố kết quả kinh doanh tháng 5/2015 với doanh thu hơn 1.2 tỷ đồng. Trong đó mảng tự doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 1,1 tỷ đồng, mảng môi giới chỉ thu về vỏn vẹn gần 30 triệu đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm DVSC thu về gần 3 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế âm hơn 2,8 tỷ đồng.

Trong kế hoạch năm 2015, DVSC sẽ đẩy mạnh mảng môi giới và tự doanh thông qua việc tuyển dụng thêm nhân sự. Trong đó, doanh thu từ hoạt động mua bán tự doanh dự kiến đạt 625 triệu đồng và cổ tức nhận được dự đoán 2,79 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DVSC cũng dự kiến sẽ triển khai hoạt động giao dịch ký quỹ bắt đầu từ tháng 10/2015 (hoạt động này chỉ thực hiện được khi cổ đông chấp nhận phương án sử dụng thặng dư vốn để bù lỗ lũy kế). Dự kiến doanh thu từ hoạt động margin đạt khoảng 150 triệu đồng/tháng và bắt đầu tính từ tháng 10/2015.

Năm 2015, DVSC đưa kế hoạch doanh thu gần 6 tỷ đồng và lỗ 7,8 tỷ đồng. Phương án này cũng đã được cổ đông thông qua.

Cuối Đại hội, các cổ đông cũng tiến hành bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới 2015-2020. Trước đó, do ông Phạm Đức Luận đã có đơn từ nhiệm vào ngày 15/06/2015 nên HĐQT đã quyết định bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn – đại diện Ngân hàng Xây dựng vào HĐQT cho nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 25/06/2015.

Theo đó, HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2015- 2020 bao gồm các thành viên:

Bà Lê Thị Bích Thủy

Ông Hoàng Minh Dũng

Ông Nguyễn Tuấn

Ông Nguyễn Ngọc Duy Anh

Về Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ bao gồm 2 thành viên là ông Nguyễn Trường Thành và ông Lương Vũ Quang Trung.

Theo Vietstock

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ