ĐHĐCĐ Chứng khoán Bảo Việt: Đã chính thức xóa lỗ lũy kế

Trần Thúy

15:13 12/05/2016

BizLIVE - Chiều nay (12/5/2016), CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC - mã BVS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

ĐHĐCĐ Chứng khoán Bảo Việt: Đã chính thức xóa lỗ lũy kế

Toàn cảnh ĐHĐCĐ BVS

F5 để tiếp tục cập nhật...
2h15: Ban lãnh đạo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
Cụ thể, năm 2015, BVS đạt doanh thu 287,6 tỷ đồng, đạt 96,2% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 120,3 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm đề ra. Với kết quả này, BVS đã chính thức xóa lỗ lũy kế.
Về hoạt động môi giới, tổng doanh thu hoạt động này trong năm đạt 84 tỷ đồng, đạt 68,3% kế hoạch và bằng 77,3% so với năm 2014. Thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chung cho cả ba sàn đạt 3,83%, bằng 91,4% năm trước.
Mảng tự doanh mang về hơn 57 tỷ đồng doanh thu, đạt 94,56% kế hoạch. BVS cho biết, trong năm 2015, hiệu quả đầu tư của toàn danh mục cổ phiếu niêm yết và chứng chỉ quỹ đạt 14,7%, mức tăng khá tốt so với biến động bình quân của toàn thị trường. Trong năm qua, BVS không giải ngân đầu tư trái phiếu để hỗ trợ vốn cho mảng môi giới.
Hoạt động tư vẫn và bảo lãnh phát hành mang về cho BVS doanh thu 10,5 tỷ đồng và lưu ký chứng khoán là gần 4 tỷ đồng.
Mục tiêu lợi nhuận tăng nhẹ, dự kiến chia tối đa 7% cổ tức
Sang năm 2016, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 314 tỷ đồng, tổng chi phí 192 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 122 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 9,2% và 1,4% so với kết quả đạt được trong năm 2015.
Ban lãnh đạo công ty cũng cho biết, các chỉ tiêu này gắn với điều kiện VNIndex năm 2016 biến động ở mức biên độ 610-650 điểm, giá trị giao dịch bình quân thị trường dự kiến đạt 2.800 3.000 tỷ đồng/phiên, nguồn vốn huy động trái phiếu nhằm tăng nguồn lực cho hoạt động Margin, ứng trước từ 300 tỷ đến 500 tỷ đồng.
Lãnh đạo BVS cho biết, định hướng năm 2016, công ty vẫn tiếp tục triển khai tất cả các nghiệp vụ kinh doanh, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động môi giới, tư vấn, hoạt động tự doanh triển khai trên nguyên tắc thận trọng và tăng cường quản trị rủi ro. HĐQT cũng chỉ đạo công ty chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hiệu quả các sản phẩm phái sinh.
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, HĐQT trình đại hội thông qua kế hoạch chia cổ tức tối đa 7%/vốn điều lệ.
Trong chiến lược phát triển 5 năm, 2016-2020, BVS đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng trưởng bình quân 9%/năm, đạt khoản 440 tỷ đồng vào năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng trung bình 6,5%, đạt 160 tỷ đồng năm 2020, ROE đạt khoảng 8% năm 2020 và đạt trung bình trên 7% trong cả giai đoạn.
 Kế hoạch 5 năm của BVS
Tập đoàn Bảo Việt thay ba người đại diện vốn
Ngày 15/09/2015, ông Trịnh Tuấn Anh đã có đơn từ nhiệm không làm thành viên HĐQT của BVS. Ngày 16/09/2015, HĐQT công ty đã ban hành Nghị quyết về việc chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Trịnh Tuấn Anh và bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tú - Người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt, Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý tài chính Tập đoàn Bảo Việt làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tuy nhiên, ngay trước khi diễn ra ĐHĐCĐ thường niên 2016 đúng 3 ngày, nhân sự đại diện vốn BVH tiếp tục có biến động lớn.
Cụ thể, ngày 09/05/2016, BVS đã nhận được công văn của Tập đoàn Bảo Việt về việc thôi nhiệm vụ người đại diện vốn của Tập đoàn Bảo Việt tại BVS của ông Phan Kim Bằng - Chủ tịch HĐQT BVS và ông Bùi Tuấn Trung. Ngày 10/05/2016, ông Phan Kim Bằng và ông Bùi Tuấn Trung đã có đơn xin từ nhiệm.
Theo đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, HĐQT trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Tuấn Anh, ông Phan Kim Bằng và ông Bùi Tuấn Trung.
Đồng thời, theo đơn đề cử của Tập đoàn Bảo Việt, HĐQT BVS cũng sẽ trình cổ đông việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020, bao gồm:
  - Ông Đậu Minh Lâm
  - Ông Nguyễn Anh Tuấn
  - Ông Phạm Ngọc Tú
Được biết, ông Đậu Minh Lâm hiện đang là Chủ tịch HĐTV-Tổng giám đốc Công ty Quản lý Qũy Bảo Viêt, Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, đồng thời là Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bảo Việt.
Ông Nguyễn Anh Tuấn hiện là phó Giám đốc khối Quản lý hoạt động kiêm Trưởng ban Thư Ký - Tổng hợp kiêm Phó Chánh Văn phòng Đảng Đoàn tập đoàn Bảo Việt còn ông Phạm Ngọc Tú hiện đang giữ chức Phó giám đốc phụ trách khối QLTC tập đoàn Bảo Việt.
 Cơ cấu cổ đông của BVSC

Hiện tập đoàn Bảo Việt đang là cổ đông lớn nhất, nắm 59,92% vốn điều lệ của BVS, cổ đông lớn thứ hai là quỹ ngoại PYN Fund Elite (Non -UCITS), nắm 4,18%, thứ ba là Acadian Frontier Markets Equity Fund (2,3%) và một số quỹ khác.

16h: Đại hội tiến hành thảo luận
Định hướng tham gia thị trường phái sinh của BVSC như thế nào? Thị giá của cổ phiếu BVS đang dưới giá trị sổ sách, HĐQT có biện pháp gì để khắc phục vấn đề này?
Việc triển khai thị trường phái sinh được điều chỉnh, có thể không thể tiến hành trong quý II/2016 mà lùi lại vào quý IV/2016 hoặc muộn hơn. Việc tham gia vào thị trường này cũng là định hướng của BVS, tuy nhiên lộ trình tăng vốn để tham gia sẽ được HĐQT xem xét, nghiên cứu và cân nhắc để phù hợp, không tăng vốn sớm quá nhưng cũng không quá muộn.
Về thị giá cổ phiếu BVH, HĐQT cũng có quan tâm đến vấn đề này nhưng việc can thiệp lại phụ thuộc vào các nhà đầu tư, phụ thuộc vào cung cầu cổ phiếu và quan điểm nhà đầu tư, HĐQT không thể can thiệp trực tiếp.
Kế hoạch tăng vốn điều lệ của BVS trong năm 2016 như thế nào?
HĐQT cũng xem xét và dự kiến đưa vào kế hoạch của năm 2016, tuy nhiên bộ máy HĐQT BVS hiện đang được xây dựng lại. Do vậy, kế hoạch tăng vốn sẽ được HĐQT trình cổ đông sau khi kiện toàn bộ máy HĐQT của BVS.
Tại sao nghị quyết HĐQT năm 2015 đề xuất phương án chi trả cổ tức tỷ lệ 10% nhưng không thực hiện, BVS có kế hoạch chia cổ phiếu thưởng hay không?
Tình hình nguồn vốn hoạt động của công ty khó khăn nên việc sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối bổ sung vốn cho hoạt động cho BVS trong năm 2015 là điều cần thiết. Do vậy HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2015. Kế hoạch cổ tức cho năm 2016 dự kiến tỷ lệ tối đa 7%.
Ngoài ra, sau khi kiện toàn bộ máy HĐQT, HĐQT mới sẽ cân nhắc vấn đề chia cổ tức bằng cổ phiếu hay phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn hoặc lợi nhuận chưa phân phối.

TRẦN THÚY

Giá trong ngày

19.7

-0.2 (-1.01%)
Giá tham chiếu19.9
Giá mở cửa19.7
Giá cao nhất19.9
Giá thấp nhất19.3
Giá đóng cửa19.9
Khối lượng12,680
Giao dịch ròng NĐTNN2,200
Room nước ngoài còn lại18.78%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)72,218,737
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)1,422.7
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,485.5
P/E13.3
Giá trị sổ sách (VNĐ)22,914.0
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)25
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
23/10

19.70

0.20 (1.01%)

29,470561,450
20/10

19.90

0.00 (0.00%)

12,680249,968
19/10

19.90

0.10 (0.51%)

8,800173,510
18/10

19.80

0.00 (0.00%)

8,500168,000
17/10

19.80

0.10 (0.51%)

11,780232,321
16/10

19.70

0.10 (0.51%)

13,796273,474
13/10

19.80

0.30 (1.54%)

12,770247,296
12/10

19.50

0.20 (1.02%)

8,917170,580
11/10

19.70

0.70 (3.68%)

16,300312,890
10/10

19.00

0.30 (1.55%)

35,260670,172
10/10

19.00

0.30 (1.55%)

35,260670,172

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (văn phòng công ty).

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

15/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

15/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (văn phòng công ty).

10/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việtc (BVS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập phòng giao dịch Lê...

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

05/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị...

27/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Tuấn và ông Nguyễn Quang Hưng chức vụ Thành viên HĐQT thay thế...

27/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 08...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

05/04/2017

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố hủy ngày 16/03/2017 là ngày đăng ký cuối cùng...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016.

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ).

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2016.

24/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào quỹ mở...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

22/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (Công ty mẹ).

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

12/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm bà Nguyễn...

26/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016 (Công ty mẹ).

12/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

12/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 12/05/2016:1/ Miễn nhiệm:- Ông Phan...

12/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2016Ngày giao dịch không...

10/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về Danh mục những nội dung chủ yếu...

28/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2016 và...

25/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

18/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

16/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tú chức vụ thành viên...

21/08/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 21/8...

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

17/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

15/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

15/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2015 Ngày giao dịch...

15/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày...

14/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

30/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2015 và chương...

27/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

03/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải...

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

18/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

18/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

08/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Dự kiến ngày 08/04...

08/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

01/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

18/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng...

26/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

26/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

01/06/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BVS: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

19/04/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

16/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

03/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

20/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

20/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2011

19/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2011

22/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

02/06/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

BVS: Nghị quyết 2011Link download

29/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

28/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

04/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2010

03/08/2010

Thay đổi BLĐ

Sở GDCK Hà Nội đã nhận được công văn số 1052/2010/BVSC-TH về việc công bố thông tin của CTCP Chứng khoán Bảo Việt. Sở...

06/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

20/04/2010

Thay đổi BLĐ

03/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

18/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ thông báo số 271/TB-TTLK ngày 6/3/2009 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Trung tâm GDCK Hà nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt như  sau: ...

01/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

01/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

05/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2008 và giải trình báo cáo tài chính

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam