ĐHĐCĐ bất thường PNC: Cổ đông nhỏ “phản ứng” đề xuất bãi nhiệm HĐQT của nhóm cổ đông lớn

Huyền Trâm

12:03 02/10/2015

BizLIVE -

Sáng nay 2/10, ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Văn hóa Phương Nam (PNC) tổ chức tại TP.HCM, nhằm trình cổ đông các nội dung đã được đề cập nhưng vẫn chưa có sự nhất trí tại đại hội trước đó.

ĐHĐCĐ bất thường PNC: Cổ đông nhỏ “phản ứng” đề xuất bãi nhiệm HĐQT của nhóm cổ đông lớn

ĐHĐCĐ bất thường PNC lần này vẫn kéo dài tranh cãi liên quan đến hoạt động tại PNC - Ảnh: Huyền Trâm.

Trong đó có nội dung gồm các kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu 18,56% cổ phần, theo đơn yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/7/2015.

Cụ thể, nhóm cổ đông trên yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để xem xét việc bãi nhiệm các thành viên HĐQT PNC nhiệm kỳ 2012-2017; xem xét việc bãi nhiệm các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017; chọn đơn vị kiểm toán khác thay thế cho đơn vị hiện nay là DTL; sửa đổi bổ sung điều lệ hiện hành.

Lý do yêu cầu triệu tập đại hội được nhóm cổ đông đưa ra là do HĐQT PNC vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.

Ngày 6/7/2015 nhóm cổ đông trên đã gửi văn bản kiến nghị HĐQT xem xét bổ sung một số nội dung bổ sung vào chương trình ĐHĐCĐ năm 2015. Nhưng ngày 9/7/2015 Chủ tịch HĐQT công ty đã có văn bản từ chối yêu cầu của nhóm cổ đông mà không có lý do hợp pháp. Nhóm cổ đông này cho rằng như vậy HĐQT vi phạm quyền của cổ đông theo quy định pháp luật, điều lệ PNC.

Nhóm cổ đông cũng cho rằng trong quá trình quản lý, các thành viên HĐQT đã cố tình công bố thông tin sai sự thật. Cụ thể, công bố thông tin về tỷ lệ đầu tư của PNC tại Megastar. Thực tế theo giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho Megastar, tỷ lệ sở hữu của PNC là 20% vốn điều lệ; tỷ lệ sở hữu của Công ty Envoy là 80%. Tuy nhiên HĐQT PNC thực hiện công bố thông tin về tỷ lệ đầu tư của PNC tại Megastar là 10%.

Trong quá trình hoạt động, PNC ký hợp đồng với các đối tác là Envoy và CJI. Thực tế cả hai đối tác này là người có liên quan với nhau, cùng thuộc một chủ sở hữu là Tập đoàn CJ CGV, Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong tất cả các báo cáo, biên bản họp, PNC lúc nào cũng khẳng định CJI là đơn vị độc lập với Envoy. Nhóm cổ đông cho rằng HĐQT PNC đã công bố thông tin về đối tác của PNC không chính xác.

Ngày 22/01/2015, HĐQT đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoạt làm Tổng giám đốc nhưng không trình ĐHĐCĐ phê chuẩn theo quy định tại điều lệ công ty. Nhóm cổ đông cho rằng HĐQT PNC đã thực hiện vượt quá thẩm quyền của mình về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

Về lý do nhóm cổ đông yêu cầu bãi nhiệm Ban kiểm soát, nhóm này cho rằng Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát HĐQT, TGĐ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, thực tế Ban kiểm soát PNC nhiệm kỳ 2012-2017 đã không thực hiện tốt vai trò này, không trung thực trong việc kiểm soát hoạt động của PNC. Mặt khác, Ban kiểm soát còn đồng tình với HĐQT, TGĐ trong việc thực hiện các hành vi, quyết định trái pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động PNC, quyền lợi cổ đông.

Tuy nhiên trong phần thảo luận, các kiến nghị trên của nhóm cổ đông trên đã gặp phải sự phản ứng từ nhiều cổ đông nhỏ.

Thứ nhất họ nhấn mạnh việc nhóm cổ đông lớn trên cho rằng quản trị điều hành của lãnh đạo công ty ảnh hưởng tới cổ đông là không đúng, mà đó là nhận định của riêng nhóm cổ đông lớn này.

“Nhóm cổ đông lớn yêu cầu bãi nhiệm HĐQT đương nhiệm vậy cho tôi hỏi nhóm này đã có dự kiến đề cử người có đủ năng lực để thay thế hay chưa. Nếu chưa thì tôi đề nghị bác luôn yêu cầu bãi nhiệm HĐQT của nhóm này”, một cổ đông nêu ý kiến.

Một cổ đông khác cho biết, nhóm cổ đông cho rằng việc yêu cầu bãi nhiệm có dấu hiệu của lợi ích nhóm. Cổ đông này cho rằng lãnh đạo công ty đã lèo lái công ty qua giai đoạn khó khăn nhất. Và cho rằng do đặc thù hoạt động của doanh nghiệp là kinh doanh các sản phẩm văn hóa, không thể nhất thời mang lại lợi nhuận ngay được...

Ngừng phát hành cổ phiếu riêng lẻ từ năm 2011

Ngoài các kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu tỷ lệ 18,56% ở trên, đại hội lần này sẽ trình một số nội dung trong đó có việc bổ sung chức năng kinh doanh, không tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 2/NQĐHĐCĐ/PN-2011.

Cụ thể, HĐQT trình đại hội việc bổ sung hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình và tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Về việc ngừng phát hành thêm, mục đích là huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới của công ty và bổ sung vốn lưu động.

Ngày 6/7/2011, PNC đã quyết định chào bán 10 triệu cổ phần, giá bán 14.000 đồng/cổ phần cho Megastar hoặc đơn vị do Megastar ủy quyền.

Ngày 8/7/2011, PNC đã ký hợp đồng thỏa thuận quyền chọn với Megastar. Theo hợp đồng này, Megastar sẽ được quyền chọn mua 9,664 triệu cổ phần PNC, giá bán 14.000 đồng/cổ phần, thời hạn 1 năm và Megastar sẽ phải mua đợt 1 ngay sau khi ký hợp đồng với số lượng 515.000 cổ phần.

Ngày 14/7/2011, Megastar đã thực hiện mua cổ phần đợt 1 theo hợp đồng, số lượng 515.000 cổ phần, tương ứng 7,21 tỷ và PNC đã hạch toán vào BCTC của công ty trong niên độ kế toán 2011. Sau đó, Megastar đã không tiếp tục thực hiện quyền chọn  mua đối với số cổ phần còn lại.

Trong thời gian tiếp theo đến năm 2014, do tình hình thị trường chứng khoán gặp nhiều khó khăn, tại nhiều thời điểm thị giá cổ phiếu PNC thấp hơn mệnh giá nên mặc dù HĐQT đã tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư khác nhau như Công ty Edge Ventures, Tập đoàn CJ, Quỹ đầu tư Ivory, CTCP XNK Bình Tây… nhưng vẫn không thực hiện phát hành được.

Tại cuộc họp ngày 23/9/2015, HĐQT đã nhất trí trình ĐHĐCĐ về việc không tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ do việc phát hành này đã hết hiệu lực. 

HUYỀN TRÂM

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ