ĐHCĐ Nhiệt điện Phả Lại: Bỏ ngỏ kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2014

Minh thư

10:12 30/06/2014

Do “vướng” giá đện đàm phán năm 2014, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí… HĐQT công ty đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng, hiệu chỉnh sau này.

ĐHCĐ Nhiệt điện Phả Lại: Bỏ ngỏ kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2014

Ảnh Đại hội.

Sáng 30/6/2014, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 tại trụ sở công ty.

Nhận định tình hình kinh doanh năm 2013 vừa qua, Tổng giám đốc Nhiệt điện Phả Lại cho rằng thị trường phát điện cạnh tranh với sự tham gia của nhiều nhà máy phát điện đã tạo ra một sân chơi lành mạnh và khốc liệt, nâng cao tính minh bạch, công bằng và hiệu quả cạnh tranh giữa các nguồn điện.

Đối với PPC, giá nhiên liệu đầu vào là than có nhiều biến động, 2 lần tăng giá trong năm đã làm giá điện tăng cao, tạo sự bất lợi cho việc chào giá trên thị trường phát điện cạnh tranh.

Kết quả kinh doanh năm 2014 của PPC theo báo cáo kiểm toán đạt các chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 6.589 tỷ đồng và 1.630 tỷ đồng.  Cổ tức dự kiến năm 2013 là 15%, trong đó 8% đã được công ty tạm ứng cho các cổ đông.

Hợp đồng mua bán điện với EVN

Năm 2013, do chưa ký hợp đồng mua bán điện với EVN, PPC đã tạm tính và hạch toán doanh thu bán điện cho EVN là 6.506 tỷ đồng, doanh thu bán điện nội bộ 3,53 tỷ đồng.

Ngày 22/5/2014 vừa qua, công ty đã được ký hợp đồng mua bán điện năm 2013 với EVN và doanh thu được sửa đổi tăng lên 18,24 tỷ đồng (doanh thu bán điện cho EVN 6.524 tỷ đồng – doanh thu bán điện nội bộ chưa tính).

PPC cho biết khoản chênh lệch nói trên sẽ được hạch toán vào doanh thu năm 2014 và đưa vào kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Về kế hoạch kinh doanh, PPC đề xuất chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất 5.572 triệu kWh, trong đó sản lượng bán cho EVN 5.007 triệu kWh. Do “vướng” giá đện đàm phán năm 2014, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, chi phí… HĐQT công ty đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng, hiệu chỉnh sau này.  Không đưa ra con số doanh thu, lợi nhuận, PPC dự kiến tỷ lệ cổ tức 2014 với 8%.

Chênh lệch tỷ giá còn nhiều rủi ro

Năm 2013, PPC “thắng lớn” nhờ khoản lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, cổ đông công ty không được hưởng lợi trực tiếp từ khoản lợi nhuận này (theo quy định, lãi chênh lệch tỷ giá không được dùng để chia cổ tức cho cổ đông).

Đánh giá tình hình chênh lệch tỷ giá, đặc biệt là tỷ giá đồng Yên Nhật, đại diện PPC cho biết năm 2014 công ty phải chịu rủi ro lớn về tỷ giá. Tính đến cuối tháng 5, đồng Yên Nhật đã tăng giá hơn 7 VND/JPY so với đầu năm 2014, công ty phải chịu khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 5 tháng đầu năm 201 tỷ đồng.

Giảm lương Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc

Năm 2013, Chủ tịch HĐQT PPC nhận mức lương  677 tỷ đồng, bình quân đạt 56,3 triệu đồng/tháng. Mức lương tổng giám đốc tương đương 45,1 triệu đồng/tháng.

Dự kiến năm 2014 mức lương của 2 nhân sự chủ chốt nói trên đều được tiết giảm. Trong đó mức lương của Chủ tịch HĐQT còn 48,6 triệu đồng/tháng, của Tổng giám đốc 43,6 triệu đồng/tháng.

Mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát kiêm nhiệm vẫn giữ nguyên, lần lượt đạt 6 triệu đồng/người/tháng và 5 triệu đồng/người/tháng.

Theo Tri thức trẻ


Thăm dò ý kiến
Theo bạn, xe hơi Vinfast sẽ nằm ở tầm giá nào?