Đăng ký bán hàng hoàn thuế GTGT: Doanh nghiệp chỉ mất 4 ngày

Hà Hoàng

07:32 15/06/2015

Tổng cục Thuế đã rút ngắn quy trình lựa chọn doanh nghiệp tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh xuống còn 4 ngày.

Đăng ký bán hàng hoàn thuế GTGT: Doanh nghiệp chỉ mất 4 ngày

Ảnh minh họa.

Thực tế hiện nay cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp tham gia bán hàng hoàn thuế không cao. Do vậy, để tạo cơ chế thông thoáng trong việc lựa chọn doanh nghiệp cũng như quy trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho hành khách, Tổng cục Thuế đã áp dụng quy trình lựa chọn người nộp thuế bán hàng hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh và quy trình thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế của ngân hàng theo hướng cắt giảm thời gian, tạo thuận lợi.
Cụ thể, với trường hợp hồ sơ đăng ký bán hàng hoàn thuế GTGT của người nộp thuế không đáp ứng điều kiện thì trong 2 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan Thuế có thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện gửi người nộp thuế nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký bán hàng hoàn thuế GTGT của người nộp thuế còn thiếu thông tin về quản lý thuế, thông tin số liệu chưa rõ ràng thì bộ phận Kê khai thông báo để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu.

Trường hợp hồ sơ đăng ký bán hàng hoàn thuế GTGT của người nộp thuế đã đủ điều kiện theo quy định, trong 4 ngày kể từ khi nhận hồ sơ cơ quan Thuế ra thông báo công nhận người nộp thuế bán hàng hoàn thuế GTGT.

Trường hợp chi nhánh, cửa hàng, đại lý bán hàng của người nộp thuế đóng trụ sở tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính thì Bộ phận Kê khai của cơ quan Thuế nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính tra cứu thông tin trên ứng dụng Quản lý thuế tập trung của toàn ngành (TMS) đối với các tỉnh đã triển khai TMS, hoặc gửi thư điện tử tới cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, cửa hàng, đại lý của người nộp thuế để xác nhận thông tin quản lý thuế của chi nhánh, cửa hàng, đại lý của người nộp thuế để xác nhận thông tin quản lý thuế của chi nhánh, cửa hàng, đại lý làm căn cứ xem xét lựa chọn người nộp thuế bán hàng hoàn thuế GTGT theo quy định. Tuy nhiên, thời gian giải quyết không chậm quá 2 ngày làm việc.

Danh sách các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia bán hàng hoàn thuế GTGT sẽ được Tổng cục Thuế công khai trang Thông tin điện tử ngành Thuế và thực hiện công khai trên các trang thông tin điện tử và phương tiện truyền thông của các cơ quan cấp tỉnh, thành phố.

Theo Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ