Công ty cổ phần xi măng Hà Giang: “Đắp chiếu” vì con dấu

Vũ Lan - Minh Huệ

14:15 20/06/2015

Vụ án “Tranh chấp thành viên công ty với công ty về yêu cầu hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông” được TAND tối cao xử phúc thẩm tại bản án số 169/2013/KDTM- PT ngày 13/9/2013. Đến nay, vụ án đã được xét xử xong gần 2 năm nhưng 200 cán bộ, công nhân công ty vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp, đợi việc bởi công ty ẫn chưa được hoạt động trở lại vì con dấu bị “giữ”.

Công ty cổ phần xi măng Hà Giang: “Đắp chiếu” vì con dấu

Máy móc của CTCP XM Hà Giang bị hư hỏng nặng do dừng hoạt động quá lâu.

Vụ việc liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của công ty CP Đồng Tâm. Được biết, công ty này sở hữu 98,37% cổ phần tại công ty CPXM Hà Giang, ngày 15/9/2010, công ty Đồng Tâm  chuyển nhượng cho ông Đinh Văn Hiếu (Hải Dương) 51% cổ phần (theo hợp đồng số 15/2010/HĐCN).

Ngày 18/9/2011, ông Đinh Văn Hiếu lại chuyển nhượng cho ông Đoàn Văn An 35% cổ phần của mình, đồng thời  thanh lý lại cho công ty CP Đồng Tâm 11% cổ phần. công ty Đồng Tâm cho ông Hiếu nợ 5% số cổ phần. Hiện tại, số nợ 5% cổ phần của ông Hiếu với công ty CP Đồng Tâm vẫn chưa thanh toán nên thực tế 5% CP đó vẫn thuộc về công ty CP Đồng Tâm. Trước cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, cổ phần công ty CPXM Hà Giang đã được công ty Đồng Tâm chiếm 63,37% cổ phần; ông Đoàn Văn An chiếm 35%; ông Hoàng Mạnh Dũng chiếm 0,03%; 98 cổ đông khác chiếm 1,6%.

ĐHĐCĐ không được tòa công nhận.

Sau nhiều lần yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường nhưng Chủ tịch HĐQT không chấp nhận. Ngày 25/7/2012, ông Nguyễn Quốc Lập và ông Hoàng Trọng Trung là đại diện ủy quyền của cổ đông Đoàn Văn An có đơn yêu cầu Ban kiểm soát công ty CPXM Hà Giang triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 lập ngày 5/9/2012 và lần 2 lập ngày 26/9/2012 thì cổ phần của công ty Đồng Tâm chiếm 58,404% vốn điều lệ công ty CPXM Hà Giang. Cả hai lần đều không thành công vì không đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Ngày 22/10/2012, công ty CPXM Hà Giang tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường lần 3 ra Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ với nội dung: Xác định góp vốn của các cổ đông có đến ngày 22/10/2012; Miễn nhiệm HĐQT và Ban Kiểm Soát khóa II nhiệm kỳ 2009- 2011; Bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ III (2012-2015), bầu BKS công ty nhiệm kỳ III (2012-2015)… mà không có sự tham gia của công ty Đồng Tâm (cổ đông có số góp vốn cao nhất tại công ty CPXM Hà Giang).

Hơn thế, đến danh sách lần 3 chốt danh sách ngày 6/10/2012 thì cổ phần của công ty CP Đồng Tâm chỉ còn chiếm 6,104% vồn điều lệ công ty CPXM Hà Giang. Như vậy, việc lập danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông nêu trên là không đúng, không thống nhất, xâm phạm đến quyền lợi của công ty Đồng Tâm.

Tại bản án sơ thẩm ngày 15/4/2013 và bản án phúc thẩm số 169/2013/KDTM-PT, ngày 13/9/2013, TAND tỉnh Hà Giang quyết định hủy bỏ toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty CPXM Hà Giang ngày 22/10/2012. ĐHĐCĐ bất thường lần 3 của công ty CPXM Hà Giang đã vi phạm về trình tự, thủ tục tiến hành ĐHĐCĐ và nội dung nghị quyết của đại hội trái với các quy định của Luật DN, điều lệ Cty…

Cơ quan chức năng vẫn “giam” dấu…

Ngày 11/11/2013, công ty Đồng Tâm ra biên bản số 1111/BB- ĐT, họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc  bàn gia trách nhiệm xử lý công việc và quyền sở hữu cổ phần của công ty tại công ty CPXM Hà Giang. Đại diện Đồng Tâm đã bàn giao cho ông Vũ Duy Quân sở hữu toàn bộ số cổ phần hiện có của công ty tại công ty CPXM Hà Giang. Ông Vũ Duy Quân có trách nhiệm làm các thủ tục cần thiết với công ty CPXM Hà Giang để thay đổi chủ thể sở hữu từ công ty sang cá nhân và thiết lập lại tỷ lệ sở hữu cổ phần của Cty.

Ngày 13/11/2013, công ty CPXM Hà Giang có đơn đề nghị thay đổi nội dung ĐKKD cho công ty CPXM Hà Giang. Đề nghị Sở KH&ĐT tỉnh Hà Giang thu hồi ĐKKD cấp thay đổi lần thứ 10 của công ty CPXM Hà Giang và cấp lại giấy phép ĐKKD thay đổi lần thứ 11 với nội dung thay đổi lần thứ 9 để công ty nhanh chóng chuẩn bị cho sự hoạt động hoàn toàn trở lại của Cty.

Mặc dù bản án có hiệu lực gần 2 năm nhưng hiện công an tỉnh Hà Giang vẫn chưa bàn giao con dấu vì cho rằng chưa có chữ ký của ban lãnh đạo đã bị bãi miễn.
Ngày 20/12/2013, cán bộ công nhân viên có đơn đề nghị CA Hà Giang, Phòng CSQLHC về TTXH trả lại con dấu, yêu cầu bàn gia chứng từ sổ sách tronh nhiệm kỳ III để phục vụ công tác kiểm tra. “Do điều kiện công ty có tranh chấp giữa các cổ đông lớn và không có nguyên liệu sản xuất nên chúng tôi bị mất việc làm và lâm vào cảnh thất nghiệp từ tháng 6/2012 nay”. Trước đó, ngày 17/3/2013, phòng PC64 – CA Hà Giang căn cứ vào kế hoạch số 90/KH-UBND đã ra thông báo thu hồi con dấu số 138/TB-PC64 và giao cho ban quản trị khóa III công ty CPXM Hà Giang (nay đã bị tòa án tuyên hủy kể từ ngày 13/9/2013).

Tuy nhiên, ngày 7/7/2014 CA Hà Giang, phòng CSQLHC về TTXH ra Công văn số 464/PC64 khẳng định chưa trả lại con dấu cho công ty CPXM Hà Giang được. Theo PC64, đơn vị này mới chỉ nhận được đơn xin lại con dấu của công ty CPXM Hà Giang, chưa nhận được quy chế và báo cáo đầy đủ chữ ký như nội dung đã thống nhất trước đó. Tuy nhiên, ông Vũ Duy Quân – Chủ tịch HĐQT công ty CPXM Hà Giang cho rằng: “Việc PC64 yêu cầu phải có sự đồng ý của những người thuộc Ban quản trị khóa III công ty (có ký tên trong biên bản gửi dấu) đồng ý mới trả lại con dấu cho người lãnh đạo công ty vô tình đẩy công ty quay trở lại việc phải dừng hoạt động và cũng có nghĩa đã công nhận tính hợp pháp đại diện quyết định những vấn đề liên quan của những người thuộc Ban quản trị khóa III Cty. Điều này đi ngược lại với quyết định của tòa án, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh”.

Hiện tại, công ty CPXM Hà Giang đang rất ngóng đợi CA Hà Giang trả lại con dấu nhằm tạo điều kiện công việc cho hàng trăm lao động đã quay trở lại làm việc tại công ty có được đời sống và việc làm ổn định.

Theo Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine