Cổ đông yêu cầu PvMachino sớm niêm yết

HỒNG HẢI

14:22 27/04/2015

BizLIVE -

Năm 2014 công ty đạt doanh thu hợp nhất 892 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 12,96 tỷ đồng, cổ tức 0%. Đây là năm thứ hai liên tiếp công ty không chia cổ tức.

Cổ đông yêu cầu PvMachino sớm niêm yết
Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 của Pvmachino vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch 2015.
Theo đó năm 2014 công ty đạt doanh thu hợp nhất 892 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 12,96 tỷ đồng, cổ tức 0%. Đây là năm thứ hai liên tiếp công ty không chia cổ tức.
Năm 2015 công ty đặt kế hoạch tồng doanh thu 600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 13,2 tỷ, cổ tức tiếp tục 0%. ĐHĐCĐ cũng đã bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả ông Phạm Văn Hiệp tiếp tục được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Đình Trung tiếp tục được bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty.

Phát biểu tại đại hội, đại diện công ty mẹ là Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nhấn mạnh năm 2015 PvMachino phải đẩy mạnh tái cơ cấu, chỉ tập trung vào những ngành nghề có thế mạnh và tập trung sức thu hồi công nợ tồn đọng, đặc biệt trong bối cảnh các khoản nợ quá hạn của công ty đã lên đến 358 tỷ (bằng 93% vốn điều lệ).
Cổ đông yêu cầu PvMachino sớm niêm yết

Tất cả các cổ đông tại đại hội đều cho rằng công ty cần sớm thực hiện việc niêm yết theo quy định tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg (của Thủ tướng Chính phủ) và Thông tư số 01/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Nhiều cổ đông cũng không hài lòng về kết quả kinh doanh quá thấp của công ty. Các năm 2013, 2014 công ty không chia cổ tức và đặt kế hoạch năm 2015 cũng sẽ không chia cổ tức. Cổ đông cũng băn khoăn về chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty quá cao do bộ máy nhân sự cồng kềnh.

Tổng giám đốc Nguyễn Đình Trung cho biết năm 2014 ban lãnh đạo công ty đã có rất nhiều cố gắng nhưng việc không hoàn thành kế hoạch cổ tức đề ra là do nhiều yếu tố khách quan như bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới...
Trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục phấn đấu để có thể hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Về việc tinh giản nhân sự, ông Trung cho biết ban lãnh đạo công ty phải cân nhắc nhiều yếu tố. Về vấn đề niêm yết, công ty sẽ cân nhắc thời điểm phù hợp.
Công ty PVMachino là công ty cổ phần đại chúng quy mô lớn có vốn điều lệ 386 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 51,5% do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nắm giữ. PVMachino cổ phần hóa từ năm 2009 nhưng chưa niêm yết. Công ty hiện đang sở hữu liên doanh sản xuất phục tùng xe máy với Nhật Bản và lô đất tại số 8 Tràng Thi.

HỒNG HẢI

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ