Cơ cấu khoản nợ của các công ty thành viên thuộc Vinalines

Viết Chung

06:14 04/01/2016

Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 12, Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính về giải pháp tái cơ cấu nợ của các công ty thành viên của Vinalines tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Cơ cấu khoản nợ của các công ty thành viên thuộc Vinalines

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Vinalines và các công ty thành viên xây dựng phương án tổng thể về chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và tính khả thi của phương án tái cơ cấu nợ.

vnl

Theo đó, các doanh nghiệp sau khi được cơ cấu nợ phải có khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp tái cơ cấu các khoản nợ của các công ty thành viên của Vinalines.

Trên cơ sở đó, hướng dẫn Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện giải pháp tái cơ cấu các khoản nợ.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Vinalines và các công ty thành viên xây dựng phương án tổng thể về chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và tính khả thi của phương án tái cơ cấu nợ tại Ngân hàng phát triển Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo enternews.vn

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?