CII mua 9,8 triệu cổ phiếu quỹ từ Goldman Sachs, giá 20.000-20.500 đồng/cp

Trường Văn

08:54 18/08/2015

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM .CII thông qua phương án giao dịch cổ phiếu quỹ.

CII mua 9,8 triệu cổ phiếu quỹ từ Goldman Sachs, giá 20.000-20.500 đồng/cp

Ảnh minh họa.

Cụ thể, CII dự kiến sẽ mua lại 9,81 triệu cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu của Goldman Sachs với giá từ 20.000 - 20.500 đồng/cp. Nguyên tắc xác định giá thấp hơn so với giá cổ phiếu CII trên thị trường tại thời điểm ký hợp đồng khoảng từ 15 - 20%.
Nguồn vốn để mua lại số cổ phiếu này từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (140 tỷ đồng) và từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 26/8 - 26/9/2015.
CII sẽ thực hiện giao dịch mua thỏa thuận toàn bộ 9,81 cổ phiếu trong một ngày thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Theo quy định của Luật chứng khoán, mỗi đợt mua cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp phải cách nhau 6 tháng và không được mua lại cổ phiếu của cổ đông lớn để làm cổ phiếu quỹ.
Nếu Goldman Sachs thực hiện chuyển đổi số trái phiếu chuyển đổi còn lại thành cổ phiếu trước 6 tháng kể từ ngày CII hoàn tất mua lại cổ phiếu quỹ, CII sẽ không thể mua lại số cổ phiếu được chuyển đổi đó để làm cổ phiếu quỹ.

Theo Nhịp cầu Đầu tư

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine