Cienco 4: Chi phí lãi vay cao gấp 4 lần lợi nhuận

Lê Hải

09:57 12/09/2015

BizLIVE -

Các khoản vay ngân hàng lớn đã khiến chi phí lãi vay ăn mòn vào lợi nhuận của Cienco 4. 

Cienco 4: Chi phí lãi vay cao gấp 4 lần lợi nhuận
Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) vừa công bố báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm sau soát xét. 
Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 2.335 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 34,8 tỷ đồng.
So với kế hoạch kinh doanh năm 2015 là doanh thu đạt 7.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 121 tỷ đồng thì Cienco 4 mới chỉ hoàn thành 29% kế hoạch lợi nhuận năm.
Cuối tháng 6/2015, hàng tồn kho của Cienco 4 ghi nhận 873 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ so với đầu năm. Nợ dài hạn của công ty cũng tăng thêm hơn 400 tỷ so với đầu kỳ và đạt mức 2.498 tỷ đồng. 
Chi phí lãi vay của công ty 6 tháng đầu năm trên 130 tỷ đồng. Tính tới 30/06/2015, Cienco 4 đã vay ngắn hạn 1.338 tỷ đồng, vay dài hạn 1.821 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (84%). 
Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến tháng 06/2015 đạt 6.478 tỷ, tăng 11% so với đầu năm 2015. Tiền mặt của công ty giảm 42% so với đầu kỳ còn 232 tỷ đồng. 

LÊ HẢI

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine