Chứng khoán Trí Việt chính thức lên sàn UPCoM

Linh Linh

11:12 18/06/2015

BizLIVE -

Giá tham chiếu là 8.500 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán Trí Việt chính thức lên sàn UPCoM

Chứng khoán Trí Việt chính thức lên sàn UPCoM với giá tham chiếu 8.500 đồng/cổ phiếu.

Ngày 18/6/2015, CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVSC) đã chính thức đưa 9,6 triệu cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở GDCK Hà Nội với mã chứng khoán TVB, tương đương giá trị chứng khoán giao dịch đạt 96 tỷ đồng, giá tham chiếu 8.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty được thành lập từ năm 2006, có tên gọi ban đầu là CTCP Chứng khoán Thái Bình Dương.
Ngày 15/4/2015, TVSC được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng với nghiệp vụ kinh doanh chính là môi giới chứng khoán và lưu ký chứng khoán. Công ty mẹ của TVSC là CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt sở hữu 75,1%.

Bên cạnh dịch vụ môi giới chứng khoán, TVSC còn cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đầu tư như: tư vấn phát hành cổ phiếu và trái phiếu, tư vấn tài chính doanh nghiệp.
Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của TVSC đạt gần 11,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng. ROE đạt 10,2%; ROA đạt 8,4%.

Trong năm 2015, TVSC đặt kế hoạch đạt doanh thu 29,1 tỷ đồng (tăng 153,85% so với năm 2014); lợi nhuận sau thuế đạt 15,4 tỷ đồng (tăng 85,4%). Để đạt được mục tiêu này, TVSC cho biết, sẽ mở rộng và phát triển một số nghiệp vụ kinh doanh như: tư vấn đầu tư, cho vay margin, tư vấn tài chính doanh nghiệp, chuẩn bị tiến tới niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội.

LINH LINH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ