Chứng khoán Maybank Kim Eng lãi tăng vọt trong quý II

Nguyên Minh

09:30 18/07/2015

BizLIVE -

Nhờ cắt giảm chi phí, quý II năm nay MBKE báo lãi gấp 5,6 lần cùng kỳ 2014.

Chứng khoán Maybank Kim Eng lãi tăng vọt trong quý II
Theo báo cáo tài chính quý II/2015 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank King Eng, doanh thu thuần quý này của công ty đạt 44,1 tỷ đồng, tăng 20% so với quý II năm ngoái. 
Sự tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu khác, chiếm 25,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đóng góp 18,6 tỷ đồng. Doanh thu từ lưu ký chứng khoán cũng tăng nhẹ từ 0,4 tỷ đồng lên 0,6 tỷ đồng. 
Quý này nhờ chi phí hoạt động kinh doanh giảm 16% và công ty có thêm khoản lãi khác hơn 0,2 tỷ đồng nên kết quả, lợi nhuận sau thuế quý II năm nay đạt 6,8 tỷ đồng, gấp 5,6 lần lợi nhuận quý II/2014. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, MBKE đạt 93,3 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh từ 1,6 tỷ đồng lên 16,6 tỷ đồng. 
Tổng tài sản doanh nghiệp tính đến 30/6/2015 ở mức 1.251 tỷ đồng, trong đó hơn 724 tỷ đồng là khoản phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán, bao gồm 725 tỷ đồng phải thu về giao dịch ký quỹ.
Nợ phải trả của MBKE đã giảm đáng kể từ 547 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 360 tỷ đồng. Trong đó vay nợ ngân hàng ngắn hạn giảm từ 256 tỷ đồng xuống còn 44 tỷ đồng. 
Tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 494 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm. 
 

NGUYÊN MINH