Chứng khoán Bảo Minh lãi 6,5 tỷ đồng trong 9 tháng

Lê Hải

15:33 16/10/2015

BizLIVE - Theo báo cáo kết quả kinh doanh mà CTCP Chứng khoán Bảo Minh vừa công bố, doanh thu và lợi nhuận quý III năm 2015 sụt giảm so với cùng kỳ.

Chứng khoán Bảo Minh lãi 6,5 tỷ đồng trong 9 tháng
Trong 9 tháng đầu năm 2015, Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) ghi nhận tổng doanh thu 16,2 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế 6,5 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 18,5% và 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính riêng trong quý III năm 2015, doanh thu môi giới và tự doanh đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu môi giới chỉ đạt 22,5 triệu đồng, trong khi doanh thu tự doanh chỉ ghi nhận 151 nghìn đồng. Trong quý III năm ngoái, công ty có doanh thu môi giới 561 triệu đồng, doanh thu tự doanh 63 triệu đồng.
Tuy nhiên đóng góp vào doanh thu của quý III là 1,2 tỷ đồng doanh thu dịch vụ ký quỹ, tăng gần gấp đôi so với quý III năm 2014. Ngoài ra, doanh thu tiền gửi đạt 4,9 tỷ đồng.
Do đó, doanh thu quý III của Chứng khoán Bảo Minh đạt 6,1 tỷ đồng, tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên kỳ này chi phí hoạt động kinh doanh lại tăng 30% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III của Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận 3,26 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2014. 
Trước đó, Chứng khoán Bảo Minh đã đặt mục tiêu doanh thu 19,3 tỷ đồng và mục tiêu lợi nhuận 7,4 tỷ đồng trong năm 2015. Tính đến hết tháng 9 năm 2015, công ty đã hoàn thành 84% kế hoạch doanh thu và 87% kế hoạch lợi nhuận.

LÊ HẢI

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ