Chủ tịch EVN: “Tái cơ cấu là quá trình không thể chủ quan”

Tâm An

11:39 15/08/2016

BizLIVE - Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN xác định việc tái cơ cấu về tổ chức và sở hữu là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng xuất lao động và công khai minh bạch hơn nữa thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN.

Chủ tịch EVN: “Tái cơ cấu là quá trình không thể chủ quan”

Ảnh minh họa.

Hoàn thành cổ phần hoá 3 tổng công ty phát điện

Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, tính đến hết năm 2015, EVN đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012 - 2015 theo quyết định 1782 của Thủ tướng Chính phủ.

Trọng tâm của giai đọan này là thoái vốn toàn bộ các lĩnh vực không phải ngành nghề sản xuất chính và giảm vốn tại 7/7 công ty cổ phần theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1782 và Tập đoàn đã hoàn thành thu hồi toàn bộ vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất chính và có thặng dư.

Ngoài ra, EVN cũng đã thực hiện tái cơ cấu các đơn vị và tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp.

Về tái cơ cấu các đơn vị, EVN đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của 5 Tổng công ty Điện lực và EVNNPT; đảm bảo các điều kiện để 3 GENCO đi vào hoạt động ổn định.

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, trọng tâm của công tác tái cơ cấu là hoàn thành cổ phần hoá 3 tổng công ty phát điện, đồng thời việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN cần tuân thủ các chỉ đạo của Chính phủ về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng xuất lao động và đặc biệt cần phải đáp ứng yêu cầu hình thành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và đạt mục tiêu đứng trong top 4 nước ASEAN về lĩnh vực điện lực ….

Để thực hiện được điều trên, theo ông Thành, EVN tập trung tái cơ cấu về tổ chức và sở hữu; rà soát, tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh và đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp.

Tái cơ cấu không ảnh hưởng xấu đến khách hàng, đối tác

EVN cũng xác định, việc tái cơ cấu về tổ chức và sở hữu là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng xuất lao động và công khai minh bạch hơn nữa thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN.

Cụ thể, đối với khối phát điện, trọng tâm thực hiện trong giai đoạn này là tiến hành cổ phần hóa các GENCO theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam

“Hiện nay EVN đang tiến hành các thủ tục cổ phần hoá Genco 3 trong năm 2016, đang xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Genco 1 và Genco 2 trong năm 2017 và 2018”, ông Thành thông tin.

EVN cũng cho biết, sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại các Công ty liên kết như CTCP Phong điện Thuận Bình để đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo.

Đối với khối truyền tải điện, EVN tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ tại EVNNPT như hiện nay. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của EVNNPT để đảm bảo năng lực đầu tư phát triển lưới điện truyền tải trong giai đoạn tới.

EVN đã chỉ đạo NPT tiến hành tái cơ cấu, trong đó sẽ tách biệt khâu quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện và khâu dịch vụ sửa chữa nhằm tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến tới có thể tiến hành cổ phần hoá và xã hội hoá khâu dịch vụ sửa chữa.

Đối với khối phân phối và kinh doanh điện, hực hiện tách bạch về hạch toán chi phí giữa khâu phân phối và bán lẻ trong các Tổng công ty Điện lực từ năm 2016 và bổ sung chức năng mua điện trên thị trường và quản lý thực hiện các PPA hiện hữu; việc chuyển giao các PPA hiện hữu từ EVN về các Tổng công ty sẽ bắt đầu áp dụng từ thời điểm vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam.

Tiến tới đối với khâu bán lẻ thuộc các Tổng công ty Điện lực sẽ thực hiện tách ra và cổ phần hoá để cạnh tranh với các công ty kinh doanh điện khác khi triển khai thị trường bán lẻ cạnh tranh.

“Tái cơ cấu là một quá trình không thể chủ quan, duy ý chí, tái cơ cấu phải đảm bảo cung cấp đủ điện cho nền kinh tế quốc dân, không ảnh hưởng xấu đến các khách hàng và đối tác, không tăng thêm các chi phí và giảm thiểu phát sinh các đầu mối quản lý trung gian”, ông Dương Quang Thành kết luận.

TÂM AN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ