Chính phủ không đồng ý cấp hóa đơn bán lẻ cho Vàng Bồng Miêu

Bảo Vy

14:15 08/10/2015

BizLIVE -

Văn phòng Chính phủ vừa ra văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh liên quan đến đề nghị của Bộ Tài chính về việc cấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu. 

Chính phủ không đồng ý cấp hóa đơn bán lẻ cho Vàng Bồng Miêu

Ảnh minh họa.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Yêu cầu Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật quản lý thuế và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1536/VPCP-KTTH ngày 5/3/2015. 
Cụ thể trong văn bản số 1536, Phó thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan liên quan của tỉnh kiểm tra việc chấp hành Giấy phép khai thác khoáng sản, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường của hai công ty Vàng Bồng Miêu và Vàng Phước Sơn.
Đồng thời, Sở Tài chính phối hợp với Cục thuế tỉnh Quảng Nam, cơ quan liên quan của tỉnh kiểm tra thực tế việc xác định mức gia tính thuế tài nguyên theo quy định của Luật thuế tài nguyên, Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Cục thuế tỉnh Quảng Nam phối hợp với cơ quan liên quan của tỉnh yêu cầu các Công ty trên phải nộp vào ngân sách nhà nước các khoản thuế, phí đã kê khai đúng hạn; có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ còn phải trả cho tổ chức, cá nhân đã bán hàng hóa, dịch vụ, không để xảy ra mất an ninh, trật tự tại địa bàn sản xuất, khai thác.
Trường hợp chậm nộp thuế phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng và bị tính phạt chậm nộp theo quy định. Nếu các Công ty trên không thực hiên nộp thuế theo quy định, chỉ đạo Cơ quan thuế phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện cưỡng chế theo Luật quản lý thuế.
Mặc dù chưa thu hồi được tiền nợ thuế nhưng hồi tháng 8, Tổng cục Thuế lại có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu cấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm đối với Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu.
Tuy nhiên, sau gần 1 tháng ban hành văn bản cho phép xuất hóa đơn bán lẻ, Tổng cục Thuế cho biết Công ty Bồng Miêu vẫn chưa đáp ứng những điều kiện đưa ra. Tổng cục Thuế thông báo dừng thực hiện công văn cho phép bán lẻ hóa đơn đã ban hành trước đó đồng thời yêu cầu Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện quyết định cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng của công ty, để thu hồi nợ cho ngân sách nhà nước.
Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh Quảng Nam, tính đến 31/5/2015, Công ty vàng Bồng Miêu và Công ty vàng Phước Sơn (cùng thuộc Tập đoàn Besra) đang nợ thuế hơn 384 tỷ đồng. Trong đó, Công ty vàng Bồng Miêu nợ hơn 87,8 tỷ đồng.

BẢO VY

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ