Chăn nuôi Việt Thắng lãi ròng 31 tỷ quý III, giảm 39% so với cùng kỳ

Lê Hải

09:19 23/10/2015

BizLIVE - CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (mã VTF) vừa công bố báo cáo tài chính quý III năm 2015.

Chăn nuôi Việt Thắng lãi ròng 31 tỷ quý III, giảm 39% so với cùng kỳ
Trong quý III năm 2015, VTF có doanh thu thuần 1.347 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán ghi nhận 1.280 tỷ đồng, tăng 33,8% so với quý III năm 2014 nên lãi gộp giảm 12,4% và đạt 67,38 tỷ đồng.
Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng mạnh quý III năm 2015 của VTF (tăng 114%) so với cùng kỳ năm ngoái và ghi nhận 19,34 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là lãi vay.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận 6,1 và 8,1 tỷ đồng, tương đương mức tăng 35% và tăng 107% so với cùng kỳ năm trước.
Với biến động về doanh thu và chi phí, lợi nhuận sau thuế trong quý III năm 2015 đạt 31,25 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2014. EPS quý III năm 2015 đạt 725 đồng/cổ phiếu.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, VTF có tổng doanh thu thuần 4.139 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 115,05 tỷ đồng, giảm 3,4% so với 9 tháng đầu năm 2014. EPS 9 tháng đầu năm 2015 đạt 2.669 đồng/cổ phiếu.
VTF đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với mục tiêu doanh thu thuần 5.320 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2015, công ty đã hoàn thành 77,8% kế hoạch doanh thu và 57,5% kế hoạch lợi nhuận.

LÊ HẢI

Giá trong ngày

0.0

0.0 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)104,531,952
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)120.8
P/E0.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,630.5
P/B0.0
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Tin doanh nghiệp

Ban lãnh đạo

Cổ đông lớn

Lịch sự kiện

25/11/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2016Thời gian thực...

26/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng phát hành cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:Ngày giao...

15/12/2015

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng hủy niêm yết trên sàn HOSE:Tổng số lượng cổ phiếu hủy niêm yết...

11/11/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

05/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

02/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con...

02/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty...

01/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết HĐQT về việc hủy niêm yết...

07/08/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 29/06/2015Ngày đăng ký cuối cùng : 01/07/2015 Thời gian thực hiện...

01/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố bổ nhiệm 2 phó TGĐ từ ngày 1/7/2015:...

15/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

27/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án đầu tư mở...

18/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2015.Tải file gốc

18/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/01/2015Ngày đăng ký cuối cùng: 28...

30/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết HĐQT về đánh giá và ước...

16/07/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2014Ngày...

05/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức...

27/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014File gốc

27/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian thực hiện: 09 giờ 00 ngày...

13/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

20/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

30/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

22/08/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (VTF) chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí...

26/07/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (VTF) chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí...

25/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTF: Trả cổ tức bằng tiền mặt Tải file dữ liệu gốc

11/07/2013

Phát hành cổ phiếu

VTF: Phát hành cổ phiếu Tải file dữ liệu gốc

25/06/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

14/06/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

16/04/2013

Thay đổi BLĐ

VTF - Thay đổi ban lãnh đạoLink download

12/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013Tải file...

27/03/2013

Phát hành cổ phiếu

VTF: Phát hành cổ phiếu Tải file dữ liệu gốc

21/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

20/11/2012

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2012- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/11/2012 - Ngày đăng ký cuối...

06/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

21/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

16/08/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

08/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

24/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

16/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

30/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTF: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 08/05/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 10/05/2012 Tỷ lệ thực hiện...

18/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

VTF: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ Tải...

19/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc...

16/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/03/2012 Ngày đăng ký cuối...

07/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

20/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

10/11/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTF: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào...

30/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

30/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTF: Trả cổ tức bằng tiền - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 08/06 và 09/06/2011 thì...

24/05/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download

24/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

VTF: Nghị quyết 2011Link download

06/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với...

06/04/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTF: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2011 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000...

08/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

VTF: Tạm ứng cổ tức bằng tiền Link download

08/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

29/12/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Thắng (VTF) thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Link download (Theo hsx)

28/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Thắng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hsx)

24/09/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Thắng (VTF) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HCMSố lượng cổ phiếu niêm yết: 18.025...

Doanh nghiệp cùng ngành