Cảng Đoạn Xá dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 50% năm 2015

Linh Linh

16:37 26/02/2016

BizLIVE - CTCP Cảng Đoạn Xá (mã DXP) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016 và thông qua mức dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Cảng Đoạn Xá dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 50% năm 2015

Ảnh minh họa.

Theo đó, về kết quả kinh doanh năm 2015, Cảng Đoạn Xá đạt 228 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 33% so với 2014 và vượt 34% kế hoạch cả năm chủ yếu nhờ lượng container lạnh tăng mạnh. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 89 tỷ đồng, vượt 123% kế hoạch lợi nhuận cả năm và tăng 78% so với năm 2014.
Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty cũng thống nhất đưa ra phương án chi cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%. 
Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 220 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng. So với kết quả đạt được trong năm 2015, các chỉ tiêu này đều thấp hơn.
HĐQT công ty cũng đã thống nhất thông qua việc miễn nhiễm chức vụ thành viên HĐQT đối với 4 thành viên là ông Vũ Tuấn Dương, ông Vũ Hữu Chinh, ông Hoàng Văn Chung và ông Nguyễn Văn Phú.

LINH LINH

Từ khóa: DXP, cổ tức, doanh thu

Giá trong ngày

13.0

-0.2 (-1.52%)
Giá tham chiếu13.2
Giá mở cửa12.9
Giá cao nhất14.2
Giá thấp nhất12.7
Giá đóng cửa13.0
Khối lượng4,077
Giao dịch ròng NĐTNN1,000
Room nước ngoài còn lại13.82%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)25,987,027
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)337.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)969.0
P/E13.4
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,586.7
P/B1.0
Lợi tức cổ phiếu (%)40
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
15/12

13.00

0.20 (1.52%)

4,077778,718
14/12

13.20

0.40 (3.13%)

2,062412,883
13/12

12.80

0.10 (0.78%)

2,025797,888
12/12

12.90

0.10 (0.77%)

6,800624,280
11/12

13.00

0.30 (2.26%)

7,380579,642
08/12

13.30

0.10 (0.76%)

5,710725,409
07/12

13.20

0.10 (0.75%)

1,100846,000
06/12

13.30

0.00 (0.00%)

4,10054,330
05/12

13.30

0.00 (0.00%)

4,73962,937
04/12

13.30

0.10 (0.75%)

4,21054,798

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

12/09/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.362...

23/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

07/07/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2017Ngày đăng ký cuối...

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

05/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố bổ nhiệm ông Vũ Cảnh Toàn chức vụ Trưởng BKS thay thế...

02/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

02/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2017Thời gian họp: 13h00...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

07/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2016- Kế hoạch SXKD năm 2017...

12/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Thu Hằng chức vụ Phó TGĐ và...

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

15/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 15.749...

04/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

28/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/20161...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

22/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố miễn nhiệm ông Bùi Tú Anh chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

12/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

07/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

26/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Phạm Quang Tuấn, thành viên BKS, đã bán 6.300 cổ phiếu, giảm số cổ phiếu nắm giữ xuống còn...

25/02/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố miễn nhiệm ông Vũ Tuấn Dương, Vũ Hữu Chinh, Hoàng Văn Chung...

25/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD năm 2015- Kế hoạch SXKD...

25/02/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Hằng chức vụ Phó TGĐ phụ...

28/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Quang Tuấn - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: DXP- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.375...

22/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Tuấn Dương- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: DXP- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.900 CP...

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

13/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Tuấn Dương - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: DXP- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.900...

06/01/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

29/12/2015

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Tuấn Dương- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT- Mã chứng khoán: DXP- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000 CP (tỷ...

21/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố bổ nhiệm ông Bùi Tú Anh chức vụ Phó TGĐ từ...

27/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hoàn chức vụ Phó TGĐ từ...

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố miễn nhiệm chức vụ phó TGĐ đối với ông Nguyễn Thanh...

14/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố bổ nhiệm ông Trần Việt Hùng chức vụ Tổng giám đốc...

01/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố miễn nhiệm ông Hoàng Văn Chung chức vụ phó TGĐ từ...

12/08/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Phú chức vụ phó TGĐ từ...

21/07/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố bổ nhiệm ông Trần Việt Hùng thay thế ông Lâm Ngọc...

21/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm,...

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

15/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015 Ngày giao...

07/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố bổ nhiệm ông Hoàng Văn Quang thay thế ông Trần Đăng Hùng...

07/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015 Ngày giao dịch...

27/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/02/2015...

27/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghi quyết HĐQT về dự kiến kết quả SXKD Q1/2015 và...

13/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và các vấn đề...

06/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

24/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD năm 2014 dự kiến-...

03/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm...

17/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

10/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Thuấn chức vụ phó TGĐ từ...

10/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm- Kế...

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

21/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

28/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2014Ngày giao dịch không...

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

18/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD quý 1/2014 và...

29/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

18/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

25/01/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng...

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

31/12/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

06/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DXP: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2013 3. Lý do và mục đích:...

27/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DXP: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/20123. Lý do và mục đích:...

20/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

12/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DXP: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2012 + Tỷ lệ...

01/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

DXP: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

23/02/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

06/02/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2012 ...

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

04/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

06/09/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

26/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

08/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DXP: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2011 - Tỷ lệ thực...

31/05/2011

Phát hành cổ phiếu

DXP: Phát hành cổ phiếu Link download

16/05/2011

Phát hành cổ phiếu

DXP: Phát hành cổ phiếu thưởng - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 2:...

29/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

18/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

01/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download (Theo hnx)

23/02/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010 (Theo hnx)

30/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

11/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Kế hoạch sản xuất kinh...

16/12/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DXP - 25/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (35%)

03/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

DXP -  Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức đợt 1 năm 2010Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 51/2010/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2010 về...

27/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

10/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

26/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

26/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

27/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010Thời gian: Dự kiến ngày 27/03/2010Địa điểm: Dự kiến tại Nhà hát lớn...

02/06/2009

Tạm dừng Niêm yết

Ngày 18/05/2009, Sở GDCK Tp.HCM đã có quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá với nội dung như sau: Loại chứng...

27/05/2009

Chuyển Sàn

DXP chuyển sang giao dịch tại sàn HASTC

20/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Đại hội cổ đông thường niên 2009 Ngày giao dịch không hưởng quyền:       23/02/2009 Ngày đăng ký cuối cùng:                        25/02/2009 Mục đích: Tổ...

23/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam